Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
184 posty 3136 komentarzy

Wrzodak Z

Polacy - Rosjanie - Ukraińcy - Słowianie

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wykazujemy się w tym liście wielką odwagą, nie płyniem jak zdechłe ryby z nurtem rzeki, pokazujemy rzeczywistość oraz chcemy potrząsnąć zaspanym i wystraszonym Narodem.

      List otwarty do Narodu Rosyjskiego i władz Federacji Rosyjskiej.

 

                                              

 

                                                           

 

Prezydent Federacji Rosyjskiej, Pan Władimir Władimirowicz Putin

 

Przewodnicząca Rady FR, Pani Walentina Iwanowna Matwijenko

 

Premier FR , Pan Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew

 

Minister Spraw Zagranicznych FR, Pan Siergiej Wiktorowicz Ławrow

 

 

 

Narody Rosji, Drodzy Bracia Rosjanie!

 

                                                                                         

 Tysiące Polaków, wiernych Niepodległej Polsce i suwerennemu narodowi polskiemu, zarówno zorganizowani, jak i  osoby nie zrzeszone jesteśmy oburzeni, zawstydzeni i  nie zgadzamy się z działaniami obecnych władz i ich koncesjonowaną opozycją parlamentarną w Polsce, którzy  wykonują zadania narzucone im przez ich zachodnich mocodawców.

 

   Odegrali oni perfidną rolę w przygotowaniach i przeprowadzeniu zbrojnego zamachu na demokratycznie wybrane władze bratnich narodów Ukrainy. Awanturnicza polityka antypolskiej klasy politycznej i olbrzymie ich zaangażowanie na Majdanie, pomoc w szkoleniu i zbrojeniu  faszystowskich Banderowców, którzy dla zdobycia w sposób zbrojny władzy na Ukrainie, posunęli się nawet do zabijania własnych cywilnych  demonstrantów „pokojowo nastawionych” oraz funkcjonariuszy Berkutu. Polityka taka zasługuje na najwyższe potępienie. Cały imperialistyczny zachód, na czele z amerykańską administracją, juntą kijowską i marionetkami politycznymi w Polsce ma ukraińską krew na rękach.

 

 Było to  naśladowanie i kontynuacja banderowskich band, które to bandy dokonywały ludobójstwa Słowian – Polaków, Rosjan, Białorusinów,  Ukraińców oraz Żydów w czasie II W.Ś., dziś w nowej formie opracowanej i wdrożonej w roku 1992, która zwie się  Doktryną Wolfowitza.

 

To pokazuje dobitnie, jak bardzo ci marionetkowi politycy są uzależnieni i usłużni swoim mocodawcom dążącym do destabilizacji w naszym regionie. Wpisuje się to w plany tzw. zachodu mające na celu zapanowanie nad całym światem przez grupkę ludzi pociągających za sznurki i nie mających żadnych oporów w przeprowadzaniu akcji zamachów, morderstw, wzniecania rewolucji, wzniecania wojen, dopuszczając się aktów ludobójstwa i czystek etnicznych  w imię budowy ,,demokracji”.

 

   Zniewalanie narodów świata i podporządkowywanie sobie kolejnych państw poprzez obalanie rządów przekupstwem, mordami, kolorowymi rewolucjami, wojnami proxy, etc.  prowadzi do ogólnoświatowej destabilizacji i do III wojny światowej.

 

       Duża ilość polskich organizacji pozarządowych oraz tysiące Polaków nie zrzeszonych, pozbawionych głosu i możliwości dostępu do mass mediów - sprzeciwia się tym wrogim dla ludzkości działaniom i solidaryzuje się z władzami Federacji Rosyjskiej w podejmowanych działaniach, zarówno tych dotyczących Ukrainy, jak również wcześniej w sprawie Syrii oraz w wielu innych sytuacjach. Doceniamy tu,  szczególną pozytywną rolę Pana prezydenta Władimira Putina.

 

   Zaniepokojeni sytuacją polityczną, gospodarczą i finansową w świecie, a w szczególności na Ukrainie zwracamy się do władz Federacji Rosyjskiej o nieustępliwość w stosunku do władz i organizacji państw zachodnich - w tym polskich, które reprezentują dyktat neo - konserwatystów amerykańskich oraz spadkobierców ludobójczej organizacji UPA, których celem jest włączenie w swoją strefę wpływów Ukrainy bez względu na koszty i straty samej Ukrainy. Plan włączenia Ukrainy do UE , a następnie do NATO ma w swym zamyśle osaczenie Rosji z każdej możliwej strony. Świadoma część narodu polskiego, nie ulegająca kłamstwom i manipulacjom politycznym i medialnym widzi w tych działaniach dalsze zagrożenia dla wszystkich Słowian!

   My, Polacy nie zgadzamy się na amerykańską opcję  polityki polskiej wobec Rosji i jej władz, jak również wobec Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji. Taka polityka nie leży w interesie Narodu Polskiego, naraża nas na światowy konflikt militarny na naszym terytorium. Polacy pragną pokoju z Rosją, oczywiście w interesie godności narodowej i narodowych interesów.

  Polska oraz Narody byłej Jugosławii są ewidentnym przykładem niszczenia Słowian. Prowadzona od 25 lat antypolska polityka w dziedzinie społecznej, gospodarczej, finansowej, obronnej doprowadziła wprost do likwidacji państwa polskiego oraz do niszczenia narodu polskiego ekonomicznie, fizycznie i moralnie. Przy ,,pomocy” tzw. ,,ekspertów” z zachodu zlikwidowano Polską gospodarkę. To, co Naród Polski wypracował, sprzedajni politycy w Polsce sprzedali za bezcen zachodnim inwestorom, w tym bankowość i strategiczne przedsiębiorstwa. Zachodni inwestorzy zlikwidowali konkurencję a Polacy zostali bez pracy i własności.. Skutki tzw. transformacji gospodarczej dla Polski są tragiczne. Dług publiczny Polski wynosi około 1 bln $ (jeden bilion dolarów), pomimo wyprzedaży najlepszych składników majątku narodowego, bezrobocie sięga oficjalnie 14% a nieoficjalnie bezrobocie wśród Polaków wynosi około 30%, zmuszono w sposób ekonomiczny młodych Polaków do emigracji, rozbijając rodziny. Postępowanie takie wszystkich rządów w Polsce doprowadziło do zapaści demograficznej oraz do tysięcy samobójstw szczególnie wśród młodych.

 

W zamian tzw. ,,zachodni wyzwoliciele” podsuwają Polakom, związki homoseksualne, przemysł pornograficzny, pedofilię, narkotyki, sekty, medialny terror, cenzurę, fasadową demokrację, lichwę,  swobodny napływ imigrantów, podstępną walkę z Panem Bogiem.

 

   Nie inaczej jest z przedstawianiem sytuacji na Ukrainie z całkowitym zakłamaniem faktów oraz fałszowania informacjami o prawdziwych sponsorach przewrotu ukraińskiego.  Prym w tym zafałszowanym przekazie wiodą polskojęzyczne media, których właścicielami, decydentami i kontrolerami są koncerny zachodnie. Jest to nic innego  jak zainstalowana wroga Polsce sieć propagandowa na terytorium Polski. To samo dotyczy mediów publicznych opłacanych z pieniędzy polskiego podatnika, a podporządkowanych całkowicie wrogim celom zachodu

Zabetonowana scena polityczna w Polsce, która prawdopodobnie została zainstalowana przez obce służby specjalne, a wraz z nimi potężne korporacje zachodu, od 1989 roku z medialną tubą manipulacyjną w sposób nachalny i agresywny oszukują Naród Polski już przez ćwierć wieku.

 

   Ostatnie wydarzenia na Ukrainie wzmogły nasze obawy o los całej Słowiańszczyzny, Polski, Europy i świata. W przypadku zwycięstwa kosmopolitycznych sił destrukcyjnych na Ukrainie,  nie będzie to ich ostatni złowrogi element planu w stosunku do Słowian i innych grup narodowościowych. Już wcześniej zachodnia mafia kosmopolityczna dokonywała prób zawładnięcia Białorusi,  tylko dzięki wyjątkowo silnej pozycji, sprawnemu  prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence, ich niecne zamiary spaliły na panewce.  Rosja również nie może ignorować zbrodniczych planów Zachodu, i jak widać z działań władz Federacji Rosyjskiej doskonale to dostrzega.  Dostrzegają to również Polacy i chcąc włączyć się czynnie w odpór siłom zachodu w niszczeniu i skłócaniu narodów słowiańskich.

W związku z tym  proponujemy:

 

- powołać Światową Radę Słowian, jako platformę kontaktu i porozumienia miedzy naszymi plemionami, która składałaby się z przedstawicieli wszystkich krajów słowiańskich wyłonionych w poszczególnych krajach słowiańskich spośród osób zaangażowanych w działalność w organizacjach opozycyjnych w stosunku do posłusznych obcym, zainstalowanych marionetkowych reżimów.

 

- ustanowić siedzibę Światowej Rady Słowian z któryś stolic krajów słowiańskich

  

- głównym zadaniem ŚRS wraz ze swym zapleczem w  swoich krajach byłoby opracowywanie i upowszechnianie wspólnych działań obronnych przed zniszczeniem naszej chrześcijańskiej wspólnoty słowiańszczyzny oraz stworzenie możliwości rozpowszechniania informacji dla wszystkich narodów słowiańskich.

 

   Nasza propozycja wynika z przyspieszenia destrukcyjnych działań obozu bardzo wrogiego  wobec Słowian, a zarazem z niedostatecznych możliwości swobodnych działań w rodzimych krajach.  Nasze organizacje są izolowane, inwigilowane i niszczone. Nie mamy możliwości dotarcia do społeczeństwa poza przemyconymi informacjami w internecie.

   Jesteśmy przeciwni wszelkim rewolucjom, wojnom, które niszczą narody, rodziny i poszczególne istoty ludzkie i dlatego też poprzez dotarcie do świadomości ogółu społeczeństw słowiańskich (i nie tylko słowiańskich) chcemy i możemy zmienić przyszłe losy naszych narodów.  Jesteśmy przekonani, że wspólne przeciwstawienie się złu, będzie miało na tyle duży wydźwięk w całym świecie, że marionetkowe władze tzw. zachodu nie będą w stanie zagłuszyć naszego wspólnego, międzynarodowego stanowiska i międzynarodowych działań Wszystkich Ludzi Dobrej Woli zarówno Wschodu jak i Zachodu. Żadne pojedyncze działania nie mają wg. naszego rozeznania racji bytu. Dodatkową naszą siłą i szansą będzie wsparcie jedynychkrajów słowiańskich  liczących się na arenie międzynarodowej.

 

   Gratulujemy Wam, naszym słowiańskim braciom Rosjanom, (który jako pierwszy Naród na świecie zapłacił ogromną cenę ludobójczego bolszewizmu, sponsorowanego przez to samo środowisko lichwiarzy, co obecnie na Ukrainie), obecnych władz Federacji Rosyjskiej. Cieszymy się, że po wielu niekorzystnych latach demontażu Rosji nastąpiło jej odrodzenie, szczególnie w duchu moralnym oraz Chrześcijaństwa. Wiążemy z tą zmianą nadzieję również dla nas Polaków, którzy wielokrotnie skłócani przez polskojęzyczne media oraz 25 – letnią tą samą  pasożytniczą klasę polityczną  nie ulegliśmy w całości, dyktaturze propagandy oraz  bankierom. W obecnej walce (póki co propagandowej i politycznej) duża część Polaków jest z Rosją, z Rosjanami, z wolnymi od wpływów zachodnich Ukraińcami i z wszystkimi Słowianami. Nasze wspólne działania muszą przynieść odpowiedni rezultat dla dobra naszych słowiańskich narodów, dla dobra ludzkości, gdyż w innym przypadku podzielimy losy Iraku, Afganistanu, Syrii, Libii, Egiptu, Jugosławii, Ukrainy i wielu innych. Tylko wielka Chrześcijańska Rosja może zatrzymać marsz ,,szatana zachodu” na nasze słowiańskie ziemie. 

 

Pozdrawiamy Naród Rosyjski wraz z jego władzami

Podpisy:

Profesor Anna Rażny – Kraków

Profesor Jan Szarliński – Kraków

Zygmunt Wrzodak – Poseł na Sejm IV i V kadencji, były członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, bloger: NEon24.pl

Mecenas Ryszard Parulski - Warszawa

Mecenas Marian Barański – Warszawa

Mgr. Tadeusz Bednarski – Poznań

Mgr. Adam Śmiech – blog jednodniówka.pl – Pabianice

Mgr. Andrzej Skorski – Warszawa

Zdzisław Jankowski – Poseł na Sejm IV kadencja

Mgr. Jerzy Truchlewski – Gdańsk

Dr. Paweł Ziemiński – Łódz

Mgr. Dariusz Kosiór - Otwock

 

    

KOMENTARZE

 • @
  "- ustanowić siedzibę Światowej Rady Słowian z któryś stolic krajów słowiańskich"

  Niech zgadnę: w Moskwie?
  pozdrawiam
 • @ratus 20:44:35
  Nie, według ciebie może w Tel Avivie!!!
 • @Wrzodak Z. 21:00:54
  Tel Aviv nie jest słowiańską stolicą, to raczej odpada.
  pozdrawiam
 • Bardzo cenna inicjatywa.
  Panie Zygmuncie,

  Bardzo cenna inicjatywa - podpisuję się pod tym listem dwoma rękami.
  Czy list już został wysłany?

  Nie wiem kto był autorem tego pomysłu, czy jest to praca zbiorowa, ale
  otrzymywałem kilka propozycji tego listu na swoją pocztę mailową i sam chciałem w tym brać udział oraz podpisać list.

  Proponowałem nawet w pewnym czasie spotkanie "grupy inicjatywnej" - ale jakoś nie wyszło.

  Jeżeli można to jeszcze zrobić - to proszę dać mi znać.

  W sumie bardzo cenna inicjatywa. Musimy się zorganizować oraz stanąć w obronie Słowian a stworzenie Światowej Rady Słowian - z siedzibą np. w Gnieźnie czy w Warszawie - byłoby znakomitym startem.

  Pozdrawiam serdecznie i po słowiańsku.

  Ryszard Opara
 • @Ryszard Opara 21:33:24
  Właśnie o Gnieżnie myśleliśmy.
  Pomysł był Truchlewskiego, tak w miarę szybko stworzyliśmy ten list. Podpisy są sprawą otwartą. Prześlę panu maila prywatnego.
  Pozdrawiam
 • @Wrzodak Z. 21:41:36
  Gniezno i Warszawa mają wady wynikające z działania na terenie zdominowanym przez wroga ze wszystkimi konsekwencjami.
  Myślę, że najlepszym miejscem byłaby Grodno albo Brześć.
 • @AlexSailor 22:03:42
  Też pięknie, ale najpierw trzeba poczekać na odzew.
 • Nareszcie bardzo cenna i rzeczowa inicjatywa...
  Nie ulega wątpliwości, że stolicą duchową powinna byc Jasna Góra. Chociaż, powinna o tym zadecydowac Rada Słowian. To tam już teraz odbywają się Apele Jasnogórskie w których biorą udział przedstawiciele narodów słowiańskich. Z Błogosławieństwem Matki Boskiej z całą pewnością ta cenna inicjatywa przyniesie owoce.
 • @Antymaterialny 22:35:10
  różne tam kodiaki, ratusy i inne antymaterialne, jest to także szansa dla was. Jak byc może nie wiecie, to nie srebro i złoto a nawet zdrowie jest najwazniejsze na tym świecie a tylko i wyłacznie ZBAWIENIE W CHRYSTUSIE.
 • @Antymaterialny 23:02:27
  A ja polecam Ci to:
  http://jozefbizon.wordpress.com/mancinelli-nmp-polska/
 • @Antymaterialny 23:02:27
  Podziwiam tych wszystkich rewolucjonistów za odwagę. Chyba nie ma większej głupoty i naiwności niż ateizm.
 • -------------WRESZCIE !!!
  Jestem z Państwa dumna !

  Fakty są takie a nie inne , a one przemawiają za Rosją .Ukryte 6 dno , jeżeli się kiedyś nie daj Bóg objawi , będzie dziełem szatana .Na dzisiaj PRZYZWOITY Polak /Słowianin -MUSI zareagować TAK ! jak sygnatariusze tegoż listu .

  -----ŻMIJOWE PLEMIĘ -nie może wymordować LUDZKOŚCI !! człowiek stworzenie boże -NIE POWINIEN DO TEGO DOPUŚCIĆ !!!
 • A takich wpisów PiS się boi:
  Niezależna(cenzura).pl skutecznie czyści pole. Takie słowa tam nie przejdą:
  " Ale jest i drugi aspekt tej sprawy, mianowicie - dlaczego właściwie mamy obecnie wprowadzać do konstytucji zapis, że Polska jest wolna? Odnoszę wrażenie, że dlatego, iż w tej sprawie pojawiły się wątpliwości. A pojawiły się one w następstwie ratyfikowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego traktatu lizbońskiego. Ten traktat, wprowadzając tzw. zasadę lojalnej współpracy, daje władzom Unii Europejskiej prawo żądania od krajów członkowskich powstrzymania się przed każdym działaniem, które „mogłoby zagrozić urzeczywistnieniu celów Unii Europejskiej”. Jeśli jakiś kraj nie chciałby zastosować się do takiego żądania, to może zostać do tego zmuszony przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, którego orzeczenia, zgodnie z traktatem lizbońskim, mają dla krajów członkowskich UE charakter źródeł prawa.

  W takiej sytuacji nawet wpisanie do konstytucji, że Polska jest światowym mocarstwem i jako taka wszystkich rozstawia po kątach, miałoby skutek podobny. Również dlatego, że MTS w Luksemburgu jeszcze w roku 1964 wydał wyrok w sprawie Flaminio Costa vs ENEL, w którym sformułował obowiązującą odtąd zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad prawem krajów członkowskich, bez względu na rangę ustawy. Dlatego właśnie Polska 8 września 2006 roku, a więc za rządów PiS, kiedy premierem był pan prezes Jarosław Kaczyński, z podwiniętym ogonem, w podskokach zmieniła konstytucję, żeby dostosować ją do tzw. europejskiego nakazu aresztowania i dlatego pani sędzia Małgorzata Jungnikiel na sympozjonie na UW, poświęconym wejściu Polski do unii walutowej oświadczyła, że sądy w Polsce będą stosowały prawo unijne nawet w sytuacji jego sprzeczności z tubylczą konstytucją. Bo o takich rzeczach trzeba było myśleć zawczasu, jeszcze przed Anschlussem i przed ratyfikacją lizbony, a teraz, w ramach „dalszego doskonalenia”, to można tylko groźnie kiwać palcem w bucie."
  Stanisław Michalkiewicz
  http://niezalezna.pl/55066-jaroslaw-kaczynski-na-miesiecznicy-bardzo-nam-brakuje-tych-ktorzy-polegli-w-smolensku#comment-2042094
 • @LordConqueror 23:39:54
  Nie przeczę ! ma Pan wiedzę , jest ona jednak SKAŻONA .Naiwność ,która wyziewa czasami z moich krótkich komentarzy ,jest wypadkową wielu czynników .Nie jest ona jednak podyktowana TRESURĄ /CYNIZMEM /KORZYŚCIĄ jak to jest !! w przypadku Pańskim.

  Stanowisko ! moje i pańskie oceni historia -mniemam ,że ta już najbliższa .Wolałabym jednak spotkać się z Panem na lodach w towarzystwie rodzin i pogadać jak POLACY z POLAKAMI -na wesoło !!
  aniżeli !! na polu gorzkiego , pyrrusowego zwycięstwa -którejkolwiek ze stron
 • @LordConqueror 00:03:38
  A ze mną kiedy się spotkasz? :P
 • @LordConqueror 00:03:38
  -------- twarze Świętowita ---WASZE

  http://www.wprost.pl/ar/5234/Twarze-Swiatowida/?pg=0
 • @Ryszard Opara 21:33:24
  "stworzenie Światowej Rady Słowian - z siedzibą np. w Gnieźnie"

  Bardzo dobry pomysł!
 • @emsi 00:53:18
  -----NIE !!! NIE !! Gniezno -symbol ZNIEWOLENIA Polski !!! fałszywy azymut Słowian --- jak już !! to Kraków i WAWEL lub Lwów
 • ------- z niewiedzy !!! wszyscy się mylimy
  ------ poszukajmy PRAWDY z POKORĄ

  http://opolczykpl.wordpress.com/2013/12/11/wojna-o-ukraine-oraz-czeslaw-bialczynski-i-jego-nieslowianska-rusofobia/
 • @ninanonimowa 00:57:04
  Zgoda! Przychylam się do propozycji Krakowa. Wiem o co chodzi w Gnieźnie.
 • @Antymaterialny 22:35:10
  ----------- ma Pan inną wiedzę

  ---CO ?? w takiej sytuacji my Polacy mamy zrobić ?! -proszę o KONKRETY
 • DOSKONAŁA INICJATYWA!
  Bardzo proszę o relację na bieżąco jakie są losy tego apelu oraz odpowiedzi na niego. Nie wątpię , że taka nastąpi.
  I NIECH PAŃSTWA BÓG BŁOGOSŁAWI !
  Pozdrawiam serdecznie.
 • "....Tylko wielka Chrześcijańska Rosja może zatrzymać marsz ,,szatana zachodu” na nasze słowiańskie ziemie...."
  Tylko to zdanie wystarczy przeczytać , aby stwierdzić , że Inicjatorzy listu mają słabe rozeznanie w sprawach słowiańskości Rosji . Odradzająca się tożsamość słowiańska w tym kraju z dystansem , delikatnie mówiąc, ocenia misję dziejową Bizancjum i Rzymu...
  Nawiasem mówiąc , perspektywy polskich katolików w morzu prawosławnych chrześcijan są co najmniej dyskusyjne...

  Czy Słowianie odrodzą się w wystarczającej liczbie , aby zbudować wspólnotę polityczną , nie wiem , ale powyższy list nic nie wnosi do tego procesu ....No , może wartością jest użycie wyrazu "Słowianie"...
  Strach i brak wiary w siłę własnej tożsamości w połączeniu
  z ahistorycznością argumentacji nie jest dobrym fundamentem dla poważnych działań wspólnotowych...

  Według mnie jest to bardziej list polskich watykańskich chrześcijan niż świadomych swej tożsamości Słowian...
  Czy elitom politycznym w Moskwie potrzebny jest taki list ?
  Nie wykluczam takiego wariantu, chociaż patrząc na efekty pojednania polsko-rosyjskiego podpisanego przez Michalika i Cyryla, nie przeceniałbym jego znaczenia...

  Proszę nie odbierać moich słów , jako poparcia dla anty rosyjskości lub anty ukraińskości....Odnosiłem się jedynie do Słowiańskości


  Ps.
  Dla szukających" stolicy" historycznie biorąc to Nowogród Wielki był ostatnim bastionem starej cywilizacji słowiańskiej
 • @
  "Narody Rosji, Drodzy Bracia Rosjanie!"
  Na pierwszy rzut okiem wszystko było by w porządku.... ale!!!.
  Z tym wielkim spoufalaniem się nie był bym taki wylewny. Proszę pamiętać ze dobre chęci i zamiary opierają się na ludziach wykształconych, kulturalnych i uczciwych. Jest to jednak tylko lepsza cześć Rosji. Niektórzy zapominają o tej strasznej, okrutnej mafii, pijaństwie, poczuciu braku wartości własności, bandytyzmie i rozpuście. To są fakty których dobre życzenia nie zlikwidują gdyż patologie rosyjskie nie dość ze są olbrzymie ale na dodatek głęboko zakorzenione. Coraz więcej ludzi zaczyna rozumieć iż jedziemy z Rosja na jednym wózku do przejęcia nas przez banksterskie "NWO" czyli na zagładę Narodów. Nie można jednak zapominać iż na wschodzie także czyhają na nas niebezpieczeństwa. Tak wiec wstrzemięźliwość jest jak najbardziej wskazana gdyż dobrymi chęciami obłożone jest piekło.
  Na początku należy nam zacząć od zdrowego dwubiegunowego biznesu.
  Nic tak ludzi nie łączy jak wspólne korzyści. Dobrym przykładem
  może być strefa bezwizowa przy Królewcu gdzie ludzie ze sobą zaczynają się oswajać. Będziemy mieć wspólne cele zaczniemy się szanować oraz w naturalny sposób chronić. Należy jednak podejść do tematu bardzo rozważnie i rozsądnie.
 • @Wrzodak Z. 22:05:28
  Podpisuję się.

  PS. Wczoraj napisałem notkę i przy przesyłaniu do NEON-u "uciekła" gdzieś w sieć. A notka korespondująca z niniejszą treścią.

  Napiszę ją jeszcze raz; zaznaczam tu sam pomysł.

  Trzeba utworzyć Słowiańską Akademię Cywilizacyjną. Na wzór wyższej uczelni, gdzie prowadzone byłyby wykłady z różnych dziedzin a w alternatywnej wymowie względem obecnego przekazu.
  Chodzi o odmienny sposób organizacji życia społecznego Słowian - od filozofii zaczynając po historię, socjologię, religię i in. z zaznaczeniem odrębnych torów rozwojowych Słowian wschodnich - zwłaszcza przed wprowadzeniem turańszczyzny.

  To miałaby być kuźnia kadr dla przyszłych zmian.
 • Banderowska gwardia dała powstańcom z Mariupola 72 godziny na przekazanie miasta w ich ręce.
  Oni szantażują, iż w przeciwnym wypadku użyją przeciwko mieszkańcom tej miejscowości systemy „Grad” . Na przedmieściach miasta ustawiono 40 stanowisk „Grad”. W rejonie miasta wysadzono desant w liczbie 1000 osób.

  Przedstawiciele samoobrony miasta stwierdzili , iż referendum zostanie przeprowadzone zgodnie z planem. Spodziewana jest wysoka frekwencja. Wszyscy chcą uczestniczyć w referendum.

  Jeśli użyta zostanie artyleria z miasta może nie wiele zostać. Ono zostanie wykreślone z mapy świata.

  https://www.youtube.com/watch?v=Er9efB5sc6U

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Mariupol


  „GRAD” to reaktywny rakietowy system ognia (РСЗО) kalibru 122 мм. Przeznaczony do porażenia odkrytej i ukrytej siły żywej, pojazdów o lekkim opancerzeniu i transporterów opancerzonych na obszarach koncentracji, stanowisk artylerii i moździerzy, stanowisk dowodzenia, wszelkich umocnień polowych oraz wszelkich innych celów w różnych warunkach bojowych.


  https://www.youtube.com/watch?v=wCm3A1vrmXQ


  PS. Współczuje tym wszystkim, którzy wobec tego wszystkiego złego co się wokoło nas dzieje interesują się jedynie tym co im przekazują załgane, odmóżdżające media, a resztę mają w dupie. Tak nie zachowują się matki i ojcowie, którym w głowie jest los ich dzieci i przyszłych pokoleń.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:24:19"...Trzeba utworzyć Słowiańską Akademię Cywilizacyjną...."
  Pozwól , ze pod Twoim komentarzem przypomnę wymianę poglądów nad podobnym pomysłem .Oczywiście jestem za ...i uważam , że jest to punkt wyjścia ...Ale schody będą już na starcie , o ile watykańscy Polacy nie będą chcieli uznać podmiotowości słowiańskich Polaków ;

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  zbigniew1108 | 27/07/2013 o 08:54
  „….Trzymając się tej metafory powiem jeszcze – tylko musimy wiedzieć (most )jaki, jak i gdzie – nad którą rzeką czy wąwozem – i w którą stronę…”.....
  Co zatem proponuję?
  Tym „pierwszym mostem” ,i moim marzeniem , jest , według mnie, stworzenie wyższej szkoły cywilizacji słowiańskiej….
  Indywidualne prace mogą i powinny być kontynuowane, ale zbiorowy wysiłek należy skierować na zbudowanie uczelni , która nie będzie wydziałem uniwersyteckim o Słowianach, ale słowiańską placówką wiedzy-Vedy…
  Prawo w Polsce dopuszcza tworzenie prywatnych uczelni…Skorzystajmy z tej furtki, o ile znajdziemy kilkunastu profesorów i doktorów, chętnych do współtworzenia…
  Pozdrowienia dla wszystkich przyszłych właścicieli słowiańskiej uczelni VEDY...."

  i odpowiedź :

  "....opolczykpl | 27/07/2013 o 11:17
  Piękna sprawa. Też o tym myślałem. Tylko, że w tym momencie dochodzimy do Twojego punktu 3!
  „3.realizacjia-kto czym za ile to wykona i w jakim czasie”
  Czy mamy szansę na stworzenie uczelni, uniwersytetu słowiańskiego? Prawna furtka istnieje. To fakt! Potrzebne są jednak na początek duże pieniądze i kadra. Czy mamy naukowców Słowian. Nie uczących o Słowianach – a Słowian, pogan, rodzimowierców? Docentów, doktorów będących duchowo Słowianami.
  Jaka jest sytuacja w „szkolnictwie wyższym”?
  .... najbardziej szacowna uczelnia likwiduje jedyną w Polsce Pracownię Źródeł Orientalnych i Numizmatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim – i to w momencie, gdy dr Urszula Lewicka-Rajewska opracowała już przekład dzieł arabskiego historyka Al-Masudiego mający ukazać się w serii Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny.
  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/07/02/list-otwarty-do-wladz-uniwersytetu-jagielonskiego/.....
  - skąd weźmiemy pieniądze na otwarcie uczelni (kupno lub dzierżawa budynku, zabezpieczenie wyposażenia, stworzenie materiałów dydaktycznych, pierwsze penscje dla kadry – później będą już z czesnego, bo na bezpłatną naukę musielibyśmy znaleźć wyjątkowo nadzianego sponsora),
  - skąd weźmiemy kadrę będącą Słowianami, lub przynajmniej obiektywnie uczącą o Słowiańszczyźnie,
  - i najważniejsze – kto będzie nadzorował/patronował nad uczelnią i dbał o to, aby poziom nauki był odpowiedni, wiedza o Słowianach rzetelna, a wykłady wolne od ukrytej propagandy jahwizmu czy poprawności politycznej.Kto? Skłócone związki rodzimowiercze, CB popierający haniebne oświadczenie Niklota i uważający za narodowy i polski najbardziej prożydowski PiS, czy też Ty i ja?..."


  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  Temat otwarty...Ja ciągle jestem za ...
 • Popieram
  Proponuję:
  Uczmy się języka sloviańskiego http://ortografia4.appspot.com/wiki/J%C4%99zyk_slovianski
  To powinien być wstęp do integracji dobrosąsiedzkiej zwłaszcza w sferze gospodarczej. Precz a angielską ciulowizną!!!
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:24:19
  Panie Krzysztofie,
  żeby tylko nie było tak jak z kośbą, cepowaniem i pieczeniem chleba...

  Wtedy zrobiliśmy lekcję poglądową "od kosy do kromki" i nie wiem czy Pan zauważył ale na Ne podniósł się taki ajwaj, że uszy puchły.
  A co ciekawe, nikt nie potrafił nawiązać do sedna sprawy.
  Ale za to dowiedziałem się, że jest Pan oszołomem a nawet głupkiem wiejskim. A cała reszta, która asystowała i uczyła się od Pana starodawnych technik gromadzenia żywności została okrzyknięta... już nie będę przytaczał szczegółów.
  Całe szczęście, że czujni admini odesłali ich już do blogerskiego szeolu.

  To byli Polacy czy mieliśmy jakiś wraży desant?
  Czy Polak może naśmiewać się z kośby, młócki i pieczenia chleba?

  Pozdrawiam
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:24:19
  "Trzeba utworzyć Słowiańską Akademię Cywilizacyjną.
  Na wzór wyższej uczelni, gdzie prowadzone byłyby wykłady z różnych dziedzin a w alternatywnej wymowie względem obecnego przekazu.
  Chodzi o odmienny sposób organizacji życia społecznego Słowian - od filozofii zaczynając po historię, socjologię, religię i in. z zaznaczeniem odrębnych torów rozwojowych Słowian wschodnich..."

  >> Bardzo dobry pomysł, podobnie jak Pana Wrzodaka.
  Powinniście panowie koordynować działania.
 • @LordConqueror 09:54:44
  Lordzie... odpuść sobie.
  Z całym szacunkiem ale ten temat cię przerasta. Już dość głupot napisałeś wyżej.
 • @zbigniew1108 09:16:32
  "zbiorowy wysiłek należy skierować na zbudowanie uczelni , która nie będzie wydziałem uniwersyteckim o Słowianach, ale słowiańską placówką wiedzy-Vedy…"

  >> dobry pomysł.teraz należałoby policzyć koszty realizacji
 • @LordConqueror 10:05:50
  "W moim domu chleb się piecze, nie kupuje."

  >> do tego z pewnością koszerny ?
 • Panowie Polacy, wyluzujcie. Dużo rzeczy jest potrzebnych...Zdrowa żywnośc, zdrowy pieniądz. zdrowy rozsądek....
  Ubliżanie natomiast sobie nie jest ani zdrowe , ani potrzebne...Argumenty a nie emocje...

  Dzisiaj jest referendum ...
  Oglądam rmigawki w Rosja 24 .Tam , gdzie były walki- Słowiańsk, Kramatorsk, Mariopol- frekwencja jest duża , zdjęcia z Ługańska i Doniecka wskazywałyby na małe zainteresowanie...
 • @ekoludek 10:01:26
  "zbiorowy wysiłek należy skierować na zbudowanie uczelni , która nie będzie wydziałem uniwersyteckim o Słowianach, ale słowiańską placówką wiedzy-Vedy…"

  >> dobry pomysł.teraz należałoby policzyć koszty realizacji

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Ponownie zacytuję archiwum :

  ...............................................................................................................
  zbigniew1108 | 27/07/2013 o 16:17

  Szkoła wyższa wymusza bardzo pragmatyczne postępowanie….Pytania , które postawiłeś i tak dotyczą mniejszej skali problemów niż np. stworzenie partii politycznej , udziału w wyborach , wyprowadzenie Polski z UE lub NATO , zabrania możliwości prywatnej emisji pieniądza…

  Jak to zrobić ? Optymalizacja–
  -trzeba uzyskać koncesja – to znaczy spełnić warunki:
  A. merytoryczne:
  kadra, program…sprawdzić , czy honorowana jest kadra zagraniczna….
  B. organizacyjne – wymagane minima finansowe, sprawdzić ile?
  sprawdzić dopuszczalność kaształcenia przez internet….
  Kto, co , za ile…?Realizacja
  _zdobycie deklaracji kadry naukowej o współpracy z planowaną uczelnią
  - zdobycie środków finansowych- , jeżeli załozymy , że w Polsce mieszka 1000 Słowian, których stać na 80 złotową miesięczną darowiznę na rzecz rozwoju cywilizacji słowiańskiej, to już jest 80000 miesięcznie, to już jest bardzo dużo…
  Tak krok po kroku dojdziemy do podjęcia decyzji-czy uczelnia to cel czy mit?
  Nawet , jeżeli utworzenie będzie przesunięte w czasie, to i tak od niej Słowianie nie uciekną….
  Podsumowując. Oceniam, że współpraca 1000 Słowian na poziomie 80 złotych miesięcznie powinna wystarczyć w pierwszej fazie tworzenia. Co do kadry naukowej, to nie mam takiego rozeznania…

  ...............................................................................................................
  Moje pytanie jest aktualne i w 2014 roku:
  Czy jest w Polsce 1000 Słowian skłonnych założyć uczelnię ???
 • @LordConqueror 10:32:38
  Nie wygłupiaj się. Żadne "my", tylko Dawni Polacy.
  Dzisiejsza pańszczyzna potrafi się tylko usłużnie wypiąć; albo gebelsom - jak w Traktacie Akcesyjnym, albo ruskim - jak niniejszym to uczynił szanowny p.oseł Wrzodak
  pozdrawiam
 • Już istnieje Światowy Kongers Żydów, Swiatowy K.Ukraińców
  proponujecie Światowy K.Słowian - a zapytaliście Ławrowa o zgodę? Ups, głupia jestem, właśnie ten list jest zapytaniem ...a jak ktoś, tak jak ja jest z cywilizacji łacińskiej, i zamierza bronić jej z całych sił - to co ma robić?
 • @LordConqueror 10:20:11
  //A podobno miałeś dziś odpoczywać?//

  No właśnie odpoczywam, Święta Niedziela. I nie muszę pracować i mogę oddać się czytaniu i komentowaniu na neonie. Ostatnio rzadko mogę sobie pozwolić na ten luxus :)

  //Przyszłość słowiańszczyzny jeśli jest, to jest u nas//
  Znowu bingo! :)
  I co ja mam z tobą zrobić... Coś za często nadajemy na tych samych falach :)

  //Rosja miała ponad sto lat, jak jeszcze byla Rosją i nic z tego nie wyszło.//
  Jak nie wyszło?! Przecież uczcili rocznicę wyzwolenia kremla od Polaków. Nawet swięto państwowe zrobili...

  Każdy, kto straszy inwazją ruskich na Polskę to albo głupek jest albo z kremla. Albo góral z synaju :)
  Ostatnia rzecz jakiej życzą sobie ruscy stratedzy to wejść zbrojnie do Polski. Wejść może by mogli. Tylko czy wszyscy by wyszli? Mają dość negatywne doświadczenia w tej kwestii...

  Nie odpowiedziałeś pod moją notką :(
 • @Joanna K. 10:49:14".a jak ktoś, tak jak ja jest z cywilizacji łacińskiej, i zamierza bronić jej z całych sił - to co ma robić."
  Nic nie musisz robić . Istnieje światowe centrum o nazwie WATYKAN.
  chyba , że coś mi umknęło ?
 • @LordConqueror 10:05:50
  Rzucasz się lordzie od ściany do ściany, nawet niektóre wpisy mają sens, ale twoja podłość i wypełnianie poleceń demontażu incjatyw pro-polskich jest i tak już skompromitowne, że nie warto już się podlizywać swoim usraelskim mocodawcom. Chyba musisz szukać innej lepszej roboty. Oczerniasz jakiejś zdania, których nie ma w tekście, oczerniasz mnie jakbym był jedynym autorem tego tekstu, są inni ważniejsi od mnie oraz zapewne i mądrzejsi profesorowie, adwokaci, ekonomiści. Dostałeś zadanie w imieniu swoich mocodawców szkalowania mnie, wychodzi na to, że jestes oficerem od kompromitowania mnie, byli i są tacy od chcwili mojej walki o Niepodległą Polskę, którzy nawet posunęli się do zbrodni rytualnej na moich rzeczniku prasowym i do dzisiaj po 18 latach nie ma skazanego za morderstwo, służby specjalne kryją takich.
  Twoje wcześniejsze wpisy w których walczysz jak lew aby Polska była okupywana przez obce państwa jak przez usrael czy Niemcy, skompromitowały cię.
  W naszym liście nie ma nigdzie zdania w rodzaju okupacji Polski przez obcych, wręcz przeciwnie, walczymy o wyzwolenie się z okupacji niewolniczej żydowsko - niemieckiej oraz od pacyfikacji masonerii.
  Na obecną sytuację polityczną masz taki sam pogląd jak Kwaśniewski, Komorowski, Thusk, Kaczyński, Palikot, razem z nimi realizujesz politykę masonerii w Polsce, tak wynika z twoich wpisów.
  Działasz w na obrzeżach funadacji republikańskiej i ich odnóg opłacanych przez Niemcy i usrael, boisz się jawności życia publicznego, jesteś śmierdzącym tchórzem, wpisujesz się pod nickiem zamiast swoim nazwiskiem tchórzu, czego się boisz, jak twierdzisz, że ci tu usrael demokracje zainstalował, to w imię tej fasadowej demokracji ujawnij się.
  Jeżeli nadal będziesz pisał pod nickiem wywalę cię tchórzu z mojego bloga.
 • @Joanna K. 10:49:14
  //.a jak ktoś, tak jak ja jest z cywilizacji łacińskiej, i zamierza bronić jej z całych sił - to co ma robić?//

  Pani Joanno. Na razie przyglądać sie uważnie i oceniać. Nic na chybcika :)
  Pozdrawiam
 • @LordConqueror 10:56:09
  //... najpierw my musimy stanąć na nogi, tak, żeby inni Słowianie nam zazdrościli. Dopiero wtedy zaczną może myśleć, że warto rozważyć nasze pomysły. //

  Dlaczego zrzynasz ode mnie? :D)))))))))))))))
 • @LordConqueror 09:54:44
  "Robi" Pan za historycznego przygłupa?

  Słyszał Pan o Nowogrodzie i jego organizacji?
  Skąd u Mickiewicza były " nowogrodzkie ruble"?
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 10:57:15
  ... dowody przyjaźni z Rosją wydobywamy właśnie 2 m spod ziemi białostockiej, w różnych konfiguracjach, spleceni, jeden pod drugim 3-4 warstwy, matka w zaawansowanej ciąży i kilkuletnie dziecko . W postaci szkieletów.
  Mam nadzieję, że znajdą stryja, zamordowali Go w wieku 25 lat /WiN/. Mówi to Panom coś? Panie Wrzodak ?
 • @Joanna K. 10:49:14
  A gdzie jest ta Pani cywilizacja łacińska?
  W Izraelu, czy w USA?
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:05:20
  Zachęcam do lektury Feliksa Konecznego pt.Cywilizacja Żydowska.
 • @Joanna K. 11:02:58
  Proszę Pani, mójego wuja Kismanowskiego kości leża w Katyniu, zabił go strzałem w tył głowy Wydra obywatel Izraela z rozkazu Stalina - gruzina, polecenia wykonywał Beria - bolszewicki żyd. W Powstaniu Styczniowym zginęli trzej moi stryjowie, którzy zostali podburzenie przez żydów by wzajemnie się mordować. Taka historia, CCCP było mocarstwem powstały nad głowami rosjan, jak UE, Jugosławia, Ukraina, Belgia itp.
  Niech Pani poczyta Dmowskiego o powodach powstania sztucznego Państwa Ukraina i sztucznej narodowości ukraińskiej, jakiemu celowi to służyło. Nieszcześciem Rosjan i Polaków jest danie się podpuszczać żydowskiej propagandzie, tak byśmy ciągle byli skłoceni z sąsiadami.
  Pani dzieci i moje i nasze wnuki będą tu żyli bez nas, jak Pani chce zostawić im ich przyszłość.
  Proszę zauważyć, że ludobójczy bolszewizm został opłącony i opracowany przez ten sam system co obecnie robi się w Libii, Syrii, Egipcie, Iraku, Afganistanie, Wenezueli teraz na Ukrainie, przegrali na razie tylko na Białorusi, Ukraina jest tylko małą przeszkodą do wzniecenia ponownej rewolucji w Rosji, ginąć będą nasze dzieci lub wnuki i rosjanie, żydy z KGB - bolszewicy przemianowani na neo-konserwatystów w rodzaju Chodorkowskiego, Kołomyjskiego, Pińczuka, Wolfowitza, Perlego, Buscha, Obamy, Sarkoze-ego, Baroso, Kwaśniewskiego, Kaczyńskiego, Tchuska, Sikorskiego, Buzka, itd. Oni będą żyć świetnie w każdym systemie, a ginąć będą nasi.
  Dlaczego ci co podburzali euro-majdan Kaczyński, Kwaśniewski, Buzek, Kowal nie wezmą karabinu w ręce i nie pójdą walczyc z euromajdanowcami ramię w ramię przeciwko,,separatystamom".
  Nie, oni są od podjudzania do zbrodni a ginąć mają Pani i moje dzieci lub my sami.
 • @Joanna K. 11:02:58
  Myli pani żydobolszewię, która zamordowała Pani bliskich z normalnymi ruskimi.
  Nie eskimosami.
 • @Wrzodak Z. 11:27:30
  Bardzo wymowny komentarz. Tak właśnie Słowianie są podjudzani na siebie i potem mordowani.
 • @Wrzodak Z. 11:27:30
  Dziękuję za odpowiedź.
  Tragiczne są nasze dzieje, mam podobną historię rodzinną.
  Także jestem za utrzymaniem się Ukrainy w jednym kawałku i także zdaję sobie sprawę, że nie ma narodu ukraińskiego, podobnie jak narodu białoruskiego. To całkowicie sztuczne twory - jak na razie - ale może mają szansę zaistnieć panstwowotwórczo.
  Widzi Pan, u nas problemem jest ogromna narośl powojenna "radzieckich" , zostawili tutaj 1.000.000 i 27.000 oficerów z rodzinami. Proszę zauważyć ogromną trudność w porozumieniu. Oni nie mają do czego odwołać się, nie znając swoich korzeni, myślę że to niektórych z nich bardzo denerwuje i deprecjonuje. Poszukują czegoś innego, nowego mając obok siebie cywilizację która jako jedyna z dotychczas istniejących pozwalała być wolnymi swoim obywatelom. Żadna inna tego nie proponuje. Mamy w Polsce 2 rodzaje obywateli : Polaków i PRL-czyków. Ci drudzy nie potrafią czuć się wolnymi dlatego poszukują nowych struktur, nie potrafią wymieniać myśli, stosują "naparzanie się" i w rezultacie konflikt.
  Pozdrawiam.
 • @Wrzodak Z. 11:27:30
  A wszystko to wpisuje się a tą światową, satanistyczną walkę z Jezusem Chrystusem i Jego Naukami. Poddajemy się satatnistycznej deprawacji, demoralizacji itd i w ten sposób jesteśmy bezbronni, bezradni wobec mocy szatana, sami pozbawiamy sięi Błogosławieństwa Pana Boga. O tym samym pisze Patriarcha Moskwy Cyryl w Liście Pojednania, ale oczywiście zaraz starymi metodami został zmieszany z błotem. Poddawajmy sie dalej taki demagogiom, aż będzie juz za późno. Tak samo jak dla króla Francji przed Rewolucją. Gdy to zrozumiał było juz za późno.
 • Do Pana Zygmunta Wrzodaka
  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!!!
  Szanowny Panie Wrzodak,
  dzień dobry z Podhorzec (rejon Brodowski, obwód lwowski) gdzie staramy się powołać Dom Polski im. Jana Sobieskiego (urodzonego i spędzającego dzieciństwo w położonym o 6 km Olesku). Dzień dobry z tego istotnego, wielowiekowego "przedmurza chrześcijaństwa" gdzie każda grudka ziemi jest przesiąknięta polską krwią; oddaną za Pana Boga, naszą jedynie słuszną Wiarę i za Ojczyznę Rzeczypospolitą Polską.
  Bardzo Pana szanuję i nader cenię już kilkudziesiąt lat. Jest Pan jedynym (bez obrazy) "solidaruchem" którego poważam. Miałem Go okazję widzieć osobiście (1984 r.?) w Warszawie, przed tzw. Pałacem Prezydenckim kiedy to przewodniczył manifestacji pracowników "Ursusa". Tamże po raz pierwszy usłyszałem to zawołanie - "Raz sierpem, raz młotem w czerwoną hołotę".
  List do braci Rosjan jest ogromnie potrzebny, na czasie. Jako rzymskiemu katolikowi (tradycji katolickiej) przypadły do serca fragmenty odwołujące się do spraw Bożych, do zachowania naszej wiary. Tylko to jest jedynie ważne, tylko to się liczy w naszym, podłym, życiu. Wszysto inne zaś to "marność nad marnościami".
  Pozwolę sobie jeszcze przytoczyć dwie znamienne wypowiedzi Jana III Sobieskiego:
  1) „A więc poświęcę i ofiaruję najdroższej ojczyźnie mojej ciało i życie, mienie i krew swoją; pragnę oddać się całkowicie na utrzymanie czci Bożej, na obronę chrześcijaństwa całego, na obsługę tego istotnego przedmurza (bo nienasycona pycha Porty Ottomańskiej to jedno jedyne pozostawiła chrześcijaństwu), mianowicie naszej spólnej matki, Korony Polskiej.” [Jan III Sobieski na radzie wojennej w sprawie wojny z Turcją];
  2) „Bóg mi poszczęścił w bitwach ale ojczyzny ocalić nie zdołam. Pozostaje mi zdać zbawienie jej nie na los, bom chrześcijanin i wierzę w Opatrzność Bożą, ale na to, co Bóg przeznaczył. Nie wierzę w wieszczby żadne, w wyrocznie i sny prorocze. Wiara mnie uczy, że wyroki Boskie spełnić się muszą. Potęga i sprawiedliwość tego, który rządzi światem, losy narodów naznacza. Tam, gdzie za żywota panującego wszystko wolno, gdzie ołtarz przeciwko ołtarza stawią ludzie, gdzie cudzych bogów sobie szukają, tam pomsta Najwyższego niedaleka.” (pięć lat przed śmiercią).
  W ewentualnych potrzebach może Pan na mnie liczyć, jak też na moje wypróbowane koleżeństwo i znajomych.
  Na zakończenie tego listu zasyłam Panu należne wyrazy uszanowania, a i najcieplejsze pozdrowienia z Kresów wschodnich dawnej Polski.
  Z Panem Bogiem!
  PS. Jest mi niezwykle miło, że chociaż w ten sposób mogłem się z Panem skontaktować.
  Bogdan Moroz - założyciel i prezes Fundacji "Pomoc Polakom na Podolu, Wołyniu, Pokuciu i Bukowinie z siedzibą w Wałbrzychu
 • @Sygnatariusze
  Zdrajcy?
  Gorzej. Ignoranci. Nie mający pojęcia ani o specyfice cywilizacyjnej, ani o historii.
  Ale czy można być aż tak głupim? Chyba jednak nie. Zatem jednak zdrajcy?..
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 11:39:47
  Panie Jarku - nie mylę, utożsamiam. Założymy się, że prawdziwych Rosjan prawie już nie ma? Są potomkowie plemion mongolsko-chazarskich.
  O przepraszam, obok mnie mieszka pani, Rosjanka z dziada pradziada, przyjaźnimy się ale bez przesady, oczywiście. Jej rodzina uciekła z bolszewickiego raju i osiadła tutaj. Jednak mimo, ze ona i Jej matka podjęły tu pracę, skończyły studia, NIGDY nie będą Polkami, nie ma czegoś takiego jak asymilacja :). Oczywiście szanuję to, kim obie Panie /dzisiaj już 5-te pokolenie/ - były i są. Na tym polega odmienność cywilizacji łacińskiej od turańskiej czy bizantyńskiej, że nie pragniemy uczynić Ich niewolnikami ani przerobić na Polki. .
 • @Naczelny 12:28:28 Ale czy można być aż tak głupim? Chyba jednak nie. Zatem jednak zdrajcy?..
  Myślę , że ani jedno ani drugie...
  Przychylałbym się do tezy , że grupa mężczyzn chcąca coś zrobić , ale zakłada , że Polacy mają być obecnie nie przedmurzem chrześcijaństwa
  w stosunku do chrześcijańskiej Rusi ( co przez wieki nie było przeszkodą do głoszenia takich haseł) ale do chrześcijańskiego z definicji europejskiego zachodu...

  Nazwałbym to raczej brakiem orientacji w terenie ...,
  bo i zachód i wschód mogą nie chcieć takiego " murku"...
 • Idea dobra.
  Nie ma się co łudzić. Obecnie realia są takie, że to Rosja jest najbardziej niezależna i ma największą siłę i potencjał do odbudowy słowiańskiej wspólnoty.
  Oczywiście nie będzie to łatwe, ale trzeba próbować.
 • @Joanna K. 11:58:40
  Dziękuję za mądre słowa. Zgadzam się, że narodu białoruskiego jako takiego nie ma, ale daj Boże aby Państwo Biłoruskie istniało i ludzie na dobrą, prostą drogę wkraczali.
  Właśnie, narośl powojenna, radziecka to brak korzeni, tak jak w USA, ludzie nie mają swoich wzorców, brak korzeni, takimi ludzmi łatwo się rządzi masonerii, ludzie bez kręgosłupów moralnych, bez wiary, to ludzie wyjątkowo niebezpieczni. Dlatego, nawet jak odradza się prawosławie w Rosji przy pomocy władz, to lepsze jakby to szło w kierunku przed rewolucji bolszewickiej.
  Pozdrowienia
 • @Jan Paweł 12:03:44
  Oczywiście, że tzw. ,,zachód" walczy podstępnie w wyjątkowo wyrafinowany sposób z Panem Jezusem Chrystusem. Każda scena filmu, klipu piosenki, kultura itd oparta jest o dzieło szatana. Proszę zauważyc co wydarzyło się na tzw, Eurowizji, ,,baba" z brodą wygrała tylko dlatego, że miała brodę i była ,,kobietą". Sodoma i Gomora
 • @Bogdan Moroz 12:04:39
  Szczęść Boże, bardzo dziękuję za serdeczne słowa. Bardzo dziękuję za trzymanie z Polskością w rejonie Brodowskim. Oczywiste, że człowiek bez zasad morlanych bez wiary jest tylko rózgą brzozy na wietrze. Człowiek bez Boga jest wyjątkowo nieszczęśliwy, nie wie jak iść przez życie, dlatego szatan wybiera tych słabych ludzi i popycha ich w przepaść, dlatego tyle zła działo się na przesiąkniętej krwią Polaków na ziemi kresowej. To samo robią dziś ich wnuki, gdzie siekiera, widły, łom, piła, drut kolczasty, snajper bierze górę nad rozumem słabych ludzi, bo bez wiary.
  Dlatego ten list nasz jest wołaniem o jedność słowian w walce z szatanem. Zbrodniarz żydowski obecny Kołomyski pomimo, że nakradł mld $ jest wyjątkowo nieszczęśliwy, ponieważ jego pieniądze doprowadziły u ludzi słabych spalenia żywcem setki osób za, które wcześniej czy póżniej będzie pociągnięty do odpowiedzialności i pieniądz kradziony nie pomoże.
  Jeśli chodzi o datę protestu Ursusa to był rok 1994, a nie 84.
  Tak bardzo serce pęka, że cała klasa polityczna w Polsce, wspiera spadkobierców OUN - UPA, wspiera tych co chcą zmienić granice Polski, ofiar banderowców się wycisza, nie ma was, gloryfikuje się ludobójców a zapomina się o swoich. Strasznych, zakłamanych czasów się doczekaliśmy.
  Bardzo serdecznie pozdrawiam, Jestem przekonany, że dobro zwycięży.
  z Panem Bogiem
 • @Naczelny 12:28:28
  Czy można prosić o konkrety? Co tak konkretnie jest zdradzieckie, co konkretnie nie jest prawdą?
 • @Wrzodak Z. 13:27:46
  Oczywiście. Jak tylko wygospodaruję trochę czasu, wrzucę notkę.
 • @Joanna K. 12:39:15
  //podjęły tu pracę, skończyły studia, NIGDY nie będą Polkami, nie ma czegoś takiego jak asymilacja :) //

  A czemu na siłę ich/je asymilować?
  Niech robią swoje. Oczywiście jakiś głupek teraz powie, że będą robiły "za agentki". Ale to tylko głupi tak powiedzą. Bo agentem obcych interesów zwykle nie zostają proste osoby. Raczej te z parciem na szkło, promowania i w kolejce do koryta. Rzplita zawsze była mocna właśnie na tych zasadach - jesteś wolny w wolnym kraju. I dlatego emigrowali do nas z każdych stron.
  Teraz te mendy propagandowe stygmatyzują i dzielą ludzi. Podzieleni to już nie społeczeństwo a motłoch.
  Pani Joanno
 • @LordConqueror 14:30:39
  //I Rzeczpospolita była krajem rozpowszechnionej własności.//

  I znowu sie zgadzam (fuck!)

  Co do reszty to wieczorem.
  (Oponkę muszę nabieżnikowć i kaloryfer zamontować)
 • @Joanna K. 11:14:35
  Zachęcam do lektury książki Krzysztofa J. Wojtasa "Cywilizacja Polska".
 • @LordConqueror 15:13:57
  Drogi Lordzie, Korwin to taki sam cienias, jak pozostała reszta tych "narodowców"
  Rebeliantka zamieściła tekst przemówienia Orbana, polecam :)

  //Każdy naród dba o swój interes, żyje swoim własnym życiem, buduje swoją własną przyszłość.//

  i tyle... żadnych listów, słowiańszczyzny, żadnych takich głupot.
  Tylko własny naród który jak mówi Orban:

  //Naród przyjął w siebie biednego i bogatego, chłopa i szlachcica, liberała i konserwatystę, Słowianina, Żyda, Niemca. Wtopił w siebie, w sobie zjednoczył każdego, kto chciał mieć swój udział w wolności Węgrów//

  A Zachód czy Wschód ?? niech spadają :)))
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:48:38
  Łaskawy Panie, jakkolwiek chciałbyś prześmiewczo - to czegoś takiego jak cywilizacja polska po prostu nie ma. Żyjemy w cywilizacji łacińskiej.
  Więc o czymże to Pan pisałeś ?
 • @LordConqueror 14:30:39
  NO nareszcie chłopie się wyprostowałeś. Już nie piejesz z zachwytu nad okupacją usraela Polski. Właśnie w liście piszemy, że stracili Polacy pracę i włąsność w ciągu 25 lat, ponieważ nie było w III RP upowszechniania własności, powszechnego uwłaszczenia itd. była kradzież na wyrwę, to musiało się tak skończyć, że włascieciel w Polsce to taki, który z dziada pradziada rozwija albo utrzymuje swoje gospodarstwo rolne, są właściciele małych firm ale ich się niszczy systemowo. Oligarchowie w rodzaju Kulczyk, Krauze dorobili się na majątku państwowym, to nie żadni menadzerowie. Buzek na polecenie UE zamknął handel ciuchami z wschodem, szyło setki kobiet ubrania, wokół Łodzi było mnóstwo małych szwalni, prawie wszystkie padły, obrót wynosił 8 mld zł. rocznie, pracę straciło ponad 100 tys ludzi a takich przykładów jest mnóstwo. To nie zdrowa ekonomia doprowadziła ich do bankructwa, tylko niemiecki agent, zniszczył ludzi, a ci ludzie w nagrodę jeszcze go wybierają z rekordowymi wynikami do euro - żłobu.
  Udziałowcami np; Stoenu nie powinno być Państwo Niemieckie a Polacy, tak samo jak banków, Ursusa, Stoczni, a pieniądz inwestycyjny powinien być bezkosztowy, prąd, gaz, paliwa, woda powinna być bardzo tania, wtedy koszty stałe niskie, towar konkurencyjny w świecie itd. To nie ekonomia zniszczyła Polskę to agenci i rabusie - mafia i to mnie bulwersuje, że wskazuje ta mafia na innego, który nie ma z tym nic wspólnego.
  Co do zmiany systemu, to ludzie muszą mieć poukładane w głowie, dopiero wtedy zmienią Polskę, przez prawidłowy wybór. Korwin tu nic nie zrobi, gdyby miał władzę wprowadzi totalny chaos, a takim bałąganie to wtedy złodzieje będą kraść. Kim on chce to zmienić? Skorupompowanymi prokuratorami, sędziami, niepolskimi służbami, nie polskimi wojskowymi, Policją wystraszoną?
  Czeka nas wszystkich najpierw odnowa moralna, rozbudzona świadomość narodowa, może wtedy wygramy.
 • @LordConqueror 16:01:55
  Do jakiego wiatru?
  W życiu nikogo do wiatru nie wystawiłam :))
  Głosujemy na nich. Ale jak nas w .... zrobią, to trzeba chyba stworzyć nową AK, nie się im do skóry dobiorą.
 • @Joanna K. 15:58:45
  --- i to pisze Polka ?? -TFU !! z taką polką

  --aha ! byłam w Moskwie przez m-c -3 lata temu -gdybym powiedziała PIĘKNEJ RASIE rosyjskiej -że w Polsce jest taka baba co to mówi,że oni te Nadie , Anny ,Raisy ci ! piękni Rosjanie z jakimi miałam przyjemność rozmawiać są wdg. niej DZICZĄ TURAŃSKĄ

  --nie wiem czy uszłabym z życiem
 • @LordConqueror 16:12:49
  A kto tak powiedział?
  Korwin, nno wiesz..daj spokój :)))
 • @zbigniew1108 10:37:00
  Moje pytanie jest aktualne i w 2014 roku:
  Czy jest w Polsce 1000 Słowian skłonnych założyć uczelnię ???

  >>> Myślę, że kilka tysięcy zainteresowanych osób powinno się znaleźć - a większe inwestycje (budynki itp) być może można by finansować tą metodą (są polskie odpowiedniki) ?
  https://www.kickstarter.com/projects/nanoleaf/nanolight-the-worlds-most-energy-efficient-lightbu

  Ale równie ważna jak finanse byłaby atrakcyjność programu nauczania, jego użyteczność.
 • @ninanonimowa 16:18:12
  //--nie wiem czy uszłabym z życiem//

  Dlatego lepiej, że się nie odzywałaś :))))
 • @Joanna K. 11:02:58
  "... dowody przyjaźni z Rosją wydobywamy właśnie 2 m spod ziemi białostockiej.."

  >>> to raczej dowody 'przyjaźni' z syjonistycznym NKWD i pochodnymi organami bezpieki, a nie z Rosją
 • @Joanna K. 12:39:15
  Założymy się, że prawdziwych Rosjan prawie już nie ma? Są potomkowie plemion mongolsko-chazarskich.

  >>> nie ma Pani racji, proszę przejrzeć badania genetyczne i zobaczyć jak silny jest 'gen słowiański' na rosyjskim obszarze
 • @Wrzodak Z. 13:10:07
  Proszę zauważyć co wydarzyło się na tzw, Eurowizji, ,,baba" z brodą wygrała tylko dlatego, że miała brodę i była ,,kobietą"

  >>> warto zauważyć, że "baba z brodą" jedynie w Polsce, Rosji i Białorusi dostała ZERO pkt ! Cały zachód i Izrael dawał po 10-12pkt temu 'artyście'
 • właśnie tak powinni się zachowywać politycy, na których bym głosował.
  brawo sygnatariusze !!!!!!!!!!!!!!!!
 • @ratus 20:44:35
  słuchaj no raptus,

  pomyśl, zanim coś palniesz.
 • @Astra 16:20:58
  --------- ODWRACAM miejsce !! a jak myślicie ?? jak my ? mieszkający na Śląsku reagujemy -- gdy jakiś HELMUT chce nam udowodnić wyższość / cywilizacji łacińskiej / nad naszą SŁOWIAŃSKĄ -POLSKĄ ??----

  --OTWIERAM DRZWI i mówię --WON SZWABIE oby twoja szwabska noga nigdy więcej postała w moim polskim domu ........

  ------ ta durna baba ! -od tej cywilizacji łacińskiej USŁYSZY ZAWSZE !!! że jest dziczą turańską
 • @LordConqueror 22:30:50
  a dlaczego Putin ma znieść embargo na mięso od zajadłych wrogów ?

  przcież mięso z Polski może być nie tylko biologiczne skażone, ale i wręcz zatrute.

  Co się można spodzewać po ludziach którzy pozbyli się swojego prezydenta?
 • @Kodiak 23:24:30
  ludobójstwo na terenie byłej Jugosławii nastąpiło po odłączniu z niemieckiej inspiracji republik wchodzących w skład nazistowskiej koalicji.
 • @LordConqueror 16:37:51
  --------AGENT niemiecki ?? od cywilizacji łacińskiej ?? -zabolało ?::)))
 • @Wrzodak Z. 13:10:07
  Właśnie wróciłem z parku z rodzinnego spaceru. Przerażające jest to, ile obecnie widuje par... homoseksulanych. Jaki to obrzydliwy i widok dwóch, spacerujących dwóch facetów trzymających się za rękę... Coś nieprwadopodobnego co się już w tej naszej Ojczyźnie dzieje! Sodoma i gomora. A niestety nie prognozuje to najlepiej na przyszłośc, dla naszych dzieci i wnuków, które tu zostawimy.
 • Antymaterialny 22:35:10 CET
  .
  Autorzy zabawnego listu nie rozumieja Rosjan.
  Komentarz arcytrafny.
  Bingo plagiat !
 • @Wrzodak Z. 10:55:42
  przestałem już czytać uwagi tego Pana o niepolskim pseudonimie, pewnie jakiś wrogi nam angol.
 • @Joanna K. 11:02:58
  Pani wolisz przyjaźń z Niemcami, a ja nie.
 • @Wrzodak Z. 11:27:30
  taka jest zwykła kolej rzeczy,
  mięso armatnie, czyli my, nie ma własnej zbiorowej świadomości.
 • @Naczelny 12:28:28
  Ani zdrajcy, ani ignoranci.
  Raczej syndrom berliński: na niemieckich terenach zdobywanych przez Armię Czerwoną niektóre Niemki dobrowolnie kładły sie na wznak podciągając sukienki. Zakładając, że gwałt tak, czy tak się odbędzie, a wykazując zaangażowanie nie stracą odzieży, nie oberwą w zęby, a może i konserwę dostaną...
  pozdrawiam
 • @Joanna K. 11:58:40
  Bez wątpienia jestem PRL-czykiem i wypraszam sobie obrażanie mnie.

  W porównaniu ze mną, to Pani chce się naparzać.
 • @LordConqueror 16:29:29
  Tam ciągle rządzą jacyś obcy, od początku, od Ruryka. Ale co z tego??? To państwo nazywa się Rosja i Rosjanie we wszystkich zbrodniach biorą udział. Niemcy też mogliby się wyprzeć, że to jacyś hitlerowcy, nie?
  Nie ma podwójnych standardów. Wimieniu Rosji, znaczy Rosja jest odpowiedzialna.

  >>> To nie jest podwójny standard.
  Syjoniści wymordowali w Rosji miliony Rosjan by utrwalić władzę po rewolucji bolszewickiej i krew tych Rosjan - ofiar pozwala tak a nie inaczej patrzeć na zbrodnie syjonizmu w Rosji.
 • @LordConqueror 16:37:51
  --konfabulacja jest domeną dziecka --ja za swoją polską postawę PŁACĘ konkretnie płacę !!! - jestem SEKOWANA ! szykanowana - włącznie z zdzieraniem flagi z drzewca

  ----połechtałam ciebie -- miałam cel :)) właśnie w swoich reakcjach POTWIERDZIŁEŚ MOJE PRZYPUSZCZENIA
 • @Bogdan Moroz 12:04:39
  witam krajana,
  korzenie mojej rodziny tkwią właśnie w Olesku.
 • @Wrzodak Z. 13:06:45
  Dlaczego nie ma narodu białoruskiego ?

  Istnieje język, i to w obiektywnych kryteriach najlepszy na świecie.

  Czy narodu Polskiego również nie ma dlatego, że na terenie Polski zamieszkują Niemcy ?
 • @interesariusz z PL 16:37:20
  "a dlaczego Putin ma znieść embargo na mięso od zajadłych wrogów ?"

  A chociażby dlatego, że sami nic nie potrafią wyhodować, głąby posrane. Największy kraj na świecie, żyznej ziemi w bród, a muszą importować żarcie. To jest dopiero cyrk.
  I z takimi debilami chcesz w sojusz wchodzić?
  pozdrawiam
 • @Wrzodak Z. 16:05:50
  To, że wielu ludzi nie chce być Polakami, nie oznacza, że nie mają poukładane w głowie.

  Zawsze istniały przechrzty bez moralności.
 • @ekoludek 16:20:37
  a po co w 21 wieku uczelnia ma mieć budynki ?
 • @Jan Paweł 16:46:14
  Skoro homosie mają rónego rodzaju preferencje, to nic dziwnego, że wielu ich udaje.
 • @LordConqueror 18:37:02
  " A czym jeszcze można PRL-czyka obrazić?:))))"

  Są obelgi odnoszące sie do życia seksualnego matki, ale najgorsza jest ta: "ty prywaciarzu!"
  pozdrawiam
 • @ninanonimowa 16:35:49
  //OTWIERAM DRZWI i mówię --WON SZWABIE oby twoja szwabska noga nigdy więcej postała w moim polskim domu ........ //

  I słusznie :)
 • @LordConqueror 18:55:02
  " Tylko czego tam będą uczyć? Obrzędów kupały, czy jak krzesać ogień?"

  Pląsania w zgrzebnych giezełkach wokół świętych dębów.
  pozdrawiam
 • @LordConqueror 19:04:41
  Wybacz, ale przeceniasz homo sovieticusa. Ambiwalencja to cecha ludzi inteligentnych, którym przyszło żyć w dysonansie poznawczym.
  pozdrawiam
 • @LordConqueror 19:27:06
  Jak ostatnio można było zaobserwować - dzisiejszy świat niezbyt docenia fikuśne giezełka i słowiańskie pląsy. By być na topie kobita musi mieć jeszcze brodę. O Swarożycu; o Światowidzie! Jakież czasy nastały podłe, watykańskie!
  pozdrawiam
 • @
  List jak i cały post mimo że ma swoje plusy i minusy jest ważną sprawą,
  a wy (niektórzy blogerzy) na rozmowę o "dupie Maryni" zeszliście.
 • @LordConqueror 19:20:34
  On chyba z okręgu śląskiego startuje:)
  Nie moje zmartwienie :)))
 • @Stara Baba 19:43:26
  A dla kogo, ciekawość, ten list jest ważną sprawą?
  pozdrawiam
 • @ratus 19:48:46
  Stal się ważną sprawą chociażby dla tego iż jest oficjalnie i imiennie adresowany do najwyższych przedstawicieli rządu Rosji. Podpisany jest
  przez faktyczne nazwiska istniejących ludzi (polskich obywateli) a nie nicki jak np. "Stara Baba". Zmienia to całkowicie wagę papieru i na pewno jest
  o czym na poważnie dyskutować.
 • @Joanna K. 15:58:45
  Niech sie Pani zacznie uczyć i kojarzyć fakty. Jeśli nie potrafi Pani określić podstaw odmienności cywilizacyjnych, to na jakiej podstawie Pani twierdzi, że coś jest, albo czegoś nie ma.
  Czy wszystkie kobiety są tak debilne?
 • @Stara Baba 19:57:46
  "Podpisany jest
  przez faktyczne nazwiska istniejących ludzi (polskich obywateli)"

  Normalnie same asiory polskiej polityki.
  pozdrawiam
 • @LordConqueror 20:17:08
  W hierarchii ważności: dla Putina to coś pomiędzy poranną kupą a kanapką z serem.
  pozdrawiam
 • ------------ NIEMCY o otwartych umysłach -co mówią ?!
  http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/05/08/gab-es-drahtzieher-der-tragodie-von-odessa-frau-bundeskanzlerin-es-ist-eine-schande-videos/
 • .
  .
  http://www.youtube.com/watch?v=IV4IjHz2yIo
 • @LordConqueror 21:18:40
  Niestety, tym razem zgodzić się muszę ze zdaniem lordacośtam. Idea, która stoi za listem, to droga na skróty, to szukanie rozwiązań szybkich i pozornie łatwiejszych. Nawet, gdyby pod listem podpisało się 1000 lub więcej luminarzy polskiej myśli naukowej i politycznej, to i tak będzie to zaproszenie obcej siły przez znaczną mniejszość. Jeżeli mamy w głowach rozwiązania dla przyszłej polski zbliżone choćby do demokracji i nie w głowach nam dyktatura, to takie działanie źle wróży na przyszłość. Nawet jeżeli żyjemy w takim narodzie w jakim żyjemy - czyli gnuśnym i tępawym, to my jako jego elita, nie możemy korzystać z obcej siły, która w ewentualnej pomocy miałaby w tym oczywiście w 100% swój własny rosyjski (?) interes. Tutaj odsyłam do mojej dyskusji z eonmark w której podważamy wiarygodność Putina (http://yukon.neon24.pl/post/108814,ukraina-nie-wywola-iii-wojny-swiatowej#comment_966935).
  Niestety pozostaje nam mozolna praca "u podstaw". W sumie stanowimy już dość zwarte grono o dość dobrze skrystalizowanej postawie co do wartości jakim miałaby przyświecać nasza wymarzona Rzeczypospolita. Widzę w komentarzach internetowych, że podobną postawę reprezentuje spora część aktywnych internautów - a więc i poparcie dla naszej działalności może być wyraźne. Zróbmy coś konkretnego - nie uniwersytet, w którym tylko przelewa się słowa a nie czyny i nic z tego nie wynika. Na to przyjdzie czas, kiedy nasza działalność przyniesie konkretne (finansowe) rezultaty. Załóżmy fundację mającą na celu choćby propagowanie zdrowej polskiej żywności (Podobną do tej: http://www.odrolnika.pl/ ). Zacznijmy działać i w działaniu wyrażajmy swoje idee - dość już słów przelano bez istotnych efektów. W słowotwórstwie, pozostajemy rozbici na indywidualnych dyskutantów i przez to nie stanowimy żadnej siły mogącej zmienić cokolwiek w naszym kraju. To działanie jednoczy.
 • @LordConqueror 21:18:40
  Myślę że nie chodzi tutaj o obalanie kogokolwiek a demokratycznie wybranej władzy w szczególności, ale o stworzenie platformy (może nie platformy, bo sie źle kojarzy) a raczej płaszczyzny wymiany myśli, opinii i ewentualnego przygotowania demokratycznych mechanizmów wprowadzenia ich w życie. Skoro obecnie nie ma nawet medialnych mozliwości do tego (jak wiemy gazety są w rękach -nazwijmy to umownie- niemieckich a RTV -tak samo- amerykańskich), to Naród Polski jest jakby sztucznie ogłuszony, stłumiony i manipulowany, co niestety może byc wykorzystane instrumentalnie przez jakieś zewnętrzne siły, tak jak to sie stało na Ukrainie. A myślę że nie chcemy tutaj kolejnego Majdanu a już podobno pod Sejmem ktoś tam rozkłada czarne namioty z wojskową, może w przyszłości jakąś tam paramilitarną organizacją. Kto wie jak to się może rozwinąc. Zaś wydaje mi się że taka szeroka międzynarodowa platforma o jakiej pisze Pan Zygmunt Wrzodak, jest o wiele mniej podatna na jakies przypadkowe lokalne emocje i związane z tym różne negatywne przypadłości polityczne.
 • @LordConqueror 18:37:02
  angolu, odpimpaj się.
 • Pan Wrzodak i sygnotariusze listu !!
  ----------------WAŻĄ się LOSY ŚWIATA -losy LUDZKOŚCI ---------------

  ----my SŁOWIANIE jesteśmy metodycznie od tyś.lat mordowani .Statystyki ofiar wojen w Europie NIE KŁAMIĄ !! ZAGŁADA SŁOWIAN !! idzie pełną parą ! CZAS ! ŚWIĘTY CZAS --------ZJEDNOCZYĆ się dla przyszłości !!

  http://treborok.wordpress.com/
 • @LordConqueror 22:27:16
  niestety wychodzi na to że obecnie mamy mętną wodę. Mimo że legalną. Mamy ugrupowania popierające np antypolskich banderowców, inne znowu wbrew interesowi narodowemu likwidują polski potencjał gospodarczy (patrz np stocznie) i to wszystko w mętnej wodzie wszystkich mediów w Polsce. Jakże łatwo tutaj o różne manipulacje. Najwiekszym przekrętem-manipulacją było nasze wejście do Unii suwerennych narodów, jak nam wmawiano a potem okazało się że powinniśmy oddac swoją suwerennośc Niemcom. Obecnie nie ma ideologicznej przeciwwagi dla tej filozofii. Z całą pewnością pojawiłaby się taka wraz z tą płaszczyzną słowiańskiej myśli. Zaś jej międzynarodowe zaplecze i z tego co widac Dekalog, byłoby tym balastem równoważącym wszelkie jakieś lokalne emocje. Po prostu o wiele trudniej rozhuśtać -nazwijmy to - emocjonalnie, tak wielki wtedy twór. Myślę że warto spróbowac takiej wymiany myśli, tym bardziej że tą ideową bazą miałoby byc Chrześcijaństwo i wynikający z tego Dekalog.
 • @ninanonimowa 22:37:53
  Masz rację. Ale wierz mi, nie zrobimy tego bez Pana Boga. Korzystajmy z nauk wypływających z naszej Historii (tej niezakłamanej). Jak wiele już razy Matka Boska nam Polakom (ale praktykującym wtedy swoją Wiarę w Chrystusa) pomagała. Polecam chociażby tylko to skrótowe opracowanie:
  http://jozefbizon.wordpress.com/mancinelli-nmp-polska/
  A jest przeciez cała literatura na ten temat. Chociażby książka "Matka Boska Zwycięska".
  Bez tego szczerego odwołania się Panu Bogu, jest to tylko zryw z motyką na słońce.
  Austriacy, Węgrzy przecież także mają takie doświadczenia
 • @LordConqueror 22:53:01
  Tak z tym tylko, że są także Polacy bezbożnicy, bluźniercy, śmiertelni grzesznicy (w sensie grzechów tzw śmiertelnych) itd, itd. Myślę, że obrazowo można to przedstawic w taki sposób: Z całą pewnością jesteśmy obserwowani przede wszystkim przez Pana Boga (pomijam praktycznie systemowo zorganizowany notoryczny monitoring każdego, przez służby). Prawdopodobnie z góry (z Nieba) widac Ziemię jako jedno wielkie śmierdzące grzechami czarne bagno. Ale z tego bagna gdzieś tam wystają, są widoczni dla Pana Boga jacyś ludzie, może społeczności. Jedni wystają mniej inni więcej. Można przypuszczac że są tacy którzy swoją świętością już tu na Ziemi sięgają Nieba i oni są najbardziej widoczni. I teraz z całą pewnością możemy stwerdzic, że tym własnie widocznym Pan Bóg pomaga. Wskazują na to np takie przypadki jak np przypadek Węgier, wcześniej Austrii, także Polsce wiele razy już Pan Bóg pomagał (o czym okupanci piszący nasze podręczniki do historii milczą). Uważam że z całą pewnością obecna Polska przesiąknięta wszystkimi przypadłościami liberalizmu, nie jest za bardzo widoczna z Nieba. W tym więc względzie, idea chrześcijańskiego zjednoczenia, byłaby korzystna dla nas wszystkich także dla ateistów (a może przede wszystkim dla nich). Korzystna dlatego, że zwielokrotniona poprzez siłę (przede wszystkim modlitwy) każdego z uczestników takiego zjednoczenia. Myślę, że tutaj w tym względzie właśnie, nasza Jasna Góra mogłaby byc tą duchową stolicą takiego zjednoczenia.
 • @LordConqueror 22:59:54
  No widzisz, zgadzam się z drugą częścią Twojego komentarza. Natomiast, czy można oddzielic politykę od Wiary? Czy mam rozumiec że w poltyce Dekalog nie ma obowiązywac? przecież teraz własnie mamy taką sytuację że Dekalog w polityce nie obowiązuje i jakie są skutki tego? Piszesz tak bo na razie, Ciebie ten rozdział polityki od Wiary bezpośrednio nie dotyczy. Ciekaw jestem czy pisałbyś tak samo gdyby Twoja żona, może córka były zgwałcone i podpalono by im głowy napalmem. Przepraszam za ten drastyczny przykład rozdziału polityki od Wiary, ale teraz chyba sam widzisz jakie tragiczne banialuki głosisz.
 • ---------- Polaku / Słowianinie --masz wybór !!
  --------- CYWILIZACJA ŁACIŃSKA
  https://www.youtube.com/watch?v=SaolVEJEjV4

  ---------CYWILIZACJA SŁOWIAŃSKA

  https://www.youtube.com/watch?v=rr1DSgjhRqE


  --------CYWILIZACJA WATYKAŃSKA

  https://www.youtube.com/watch?v=29V0IpYpzA8

  ----------------------------------------------------------------------------------------
  --------- tylko ,która !!! ZACHOWA gatunek !!
 • @LordConqueror 23:34:10
  Czy mam rozumiec, że chcesz powiedziec że porządek religijny może mówic nam: nie zabijaj, nie kradnij itd, ale już porządek polityki nie musi tego przestrzegac? Czyli inaczej: sugerujesz że Pan Bóg rozgrzeszył np banderowców którzy zaatakowali dom związków zawodowych w Odessie?
  Przecież tam w tym domu związków zawodowych nie działo się nic innego jak tylko i wyłącznie polityka. Wojna, rewolucja nie są elementem polityki?
  Obawiam się że ideologicznie błądzisz.
 • @ninanonimowa 23:32:20
  Jak można się było dowiedziec od Ks Natanka w Bazylice św Piotra w Watykanie w latach '60 (nie pamietam już dokładnie roku) na głównym ołtarzu dokonano intronizacji Szatana. Odbyła się tam satanistyczna msza wraz z mordem rytualnym. Nie mnie oceniac skutki tego niewątpliwie ważnego tam wydarzenia (nie chciałbym popełnic tutaj jakiegoś bluźnierstwa), ale wychodzi na to że to własnie u nas na Jasnej Górze jest obecnie to Centrum Wiary... Można wysłuchac tego wykładu na
  http://pl.gloria.tv/
 • @Jan Paweł 23:55:57
  Myślę, że to właśnie np Ks Natanek, byłby kompetentny w ocenie tego na ile Centrum Wiary przeniosło sie z Watykanu do Jasnej Góry. Nie czuję się tutaj kompetentny i nie chciałbym popełnic jakiegoś bluźnierstwa, dlatego mój powyższy komentarz uważam za dyskusyjny.
 • @Jan Paweł 23:55:57
  -widzisz Janie Pawle ! - wszystko co trzeba ! już znam -Natanka odkryłam dawno temu -MOTA się biedny tak jak i my !!

  PRZYZWOITOŚĆ i wiara -nie pozwala mu milczeć -każdy z nas z OSOBNA !! rozliczy się z własnych niegodziwości !! przed jego obliczem !!

  -----ROZSIEWAJ DOBRO -pomniejszysz zło
 • @LordConqueror 00:00:00
  Wydaje mi się że nadal błądzisz. Projektant stosując "ateistyczne" wzory matematyczne nie projektuje mostów w taki sposób by były groźne dla życia ludzkiego. Czyli stosuje w życiu świeckim nic innego jak tylko i wyłacznie Dekalog. Chociaż jak się widzi obecnie tzw wolnorynkowe produkty, to z całą pewnością można stwierdzic że Dekalog jest tam na samym końcu. Daleko, daleko za zyskiem. I tu się z Tobą zgadzam. Liberalizm ma dupie Dekalog, dokładnie tak jak sugerujesz.
  Żeby Ci to jeszcze bardziej przybliyc, podam jeden przykład. Stosowanie już obecnie praktycznie we wszystkim, rakotwórczego aspartamu zamiast cukru, tylko dlatego, że pewnie wyprodukowanie tony aspartamu jest tańsze od wyprodukowania tony cukru. Widzisz tutaj rozdział polityki od Wiary? (tym razem polityki cenowej).
  Obejrzyj film o tym, może to Cię przekona, że nie można Wiary oddzielac od życia:
  https://www.youtube.com/watch?v=hg66VGHcZTU
 • @ninanonimowa 00:07:38
  Czyńmy więc dobro. Pozdrawiam:-)
 • @LordConqueror 00:03:30
  Słabej wiary jesteś, skoro wycofujesz się z propozycji Różańca. Tym bardziej że Różaniec ma moc egzorcyzmu, czyli wypędzania Szatana. Tutaj znowu nie chcę się wymądrzac, ale może własnie taki wspólny, zbiorowy Różaniec mógłby z Watykanu wypędzic tego Szatana?
 • @LordConqueror 00:19:56
  Obawiam się że źle mnie rozumiesz. Szkoda...
 • @Jan Paweł 00:22:34
  http://kochanezdrowie.blogspot.com/2014/05/artyku-bardzo-na-czasie.html
 • @LordConqueror 00:24:27
  Lordzie... przecież o to chodzi w tej całej słowiańszczyźnie :)
  Nowa religia, jakaś globalna najlepiej taka paraprawosława :))
  Nie czujesz tych klimatów?
 • @LordConqueror 00:46:08
  Przecież ta cała wspólnota Rosja, Ukraina i inne słowiańskie maści... tam nie ma katolików.
  To ma być jakieś globalne słowiańskie gó...o.
  Przecież czytałeś co powiedział ten śmierdziel Dugin, Polska może istnieć ale nie jako katolicka. To jest takie nowe NWO pod wodzą Rosjan, a niektórzy są tym jeszcze zauroczeni... smutne..
 • @LordConqueror 01:06:23
  Lordzie, możemy spać spokojnie.
  Bo Polacy takich numerów nigdy nie łykną, niech sobie piszą :))))
  Dobranoc.
 • ------------ OPUS DEI poszło spać
  ---------------- poczytajcie ludzie

  https://kefir2010.wordpress.com/author/kefir2010/
 • @LordConqueror 20:11:14
  Pytanie: kto i na jakiej podstawie ma prawo stwierdzania czyjegoś istnienia?


  Czy o rzeczywistości mają decydować przekonania osób takich jak Joanna K.? Toż to poziom kołchoźnika spod Nowosybirska, który, gdy mu pokazano zdjęcie żyrafy, stwierdził autorytatywnie: "takich zwieriej niet".

  Ciekaw jestem z jakiego kołchozu ta Joanna K.? Pan też chyba tam może za przodownika robi?
 • @Astra 00:57:42 "....To ma być jakieś globalne słowiańskie gó...o...."
  lub dalej ".... powiedział ten śmierdziel Dugin, Polska może istnieć ale nie jako katolicka...", może wulgarnie opisane, ale celnie , moim zdaniem, obrazuje procesy , które będą się odbywały w najbliższych latach...

  Jaki będzie wynik ??? Chrześcijanie będą się zabijać w imię jedynie słusznego rozumienia Dekalogu , a słowiańska cywilizacja vedy będzie rozszerzała swoje "terytorium " w umysłach ludzi dążących do prawdy....
  Bo , aby samolot wzniósł się w powietrze , potrzebna jest wiedza . A to jest fundament słowiańskiej kultury ...
 • Wojownikom chrześcijańskiego przedmurza kilka informacji znalezionych w internecie.
  Może je znacie, ale w związku z wydarzeniami w Ukrainie , przypomnę je , abyście dostrzegli blaski i cienie Waszej walki :
  ...............................................................................................................
  Państwa Zachodu odwołują się do wartości cywilizacji opartej na chrześcijaństwie. ............Kijowski Majdan, zgodnie z tym trendem – wyniósł na głowę państwa też zachodniego chrześcijanina. Został nim baptysta, pastor Ołeksandr Turczynow,..... w podwójnej roli człowieka publicznego: lidera religijnego i p/o głowy państwa - zachowuje się jak schizofrenik. Z jednej strony przyznaje: - Rzeczywiście, nauczam w Kościele Ewangelickich Chrześcijan Baptystów. Są to chrześcijanie protestanci, a protestanci stanowią większość w cywilizowanych krajach świata: Stanach, Szwajcarii – odpowiadając na zarzuty i.Bohosłowskiej, posłanki Partii Regionów, która stwierdziła: - Fakt, że pan Turczynow umie mówić, nie ulega dyskusji. A to, dlatego, że jest człowiekiem, który chodzi do sekty, prowadzi w niej, co tydzień wykłady parafianom. On potrafi to robić. Umie podnosić oczy do nieba, umie kłamać i robi to wielokrotnie. Z drugiej strony, jako p/o prezydenta Ukrainy pastor Turczynow pacyfikuje oponentów politycznych z bronią w ręku i zezwoleniem na ich zabijanie. Działania bezpardonowe są zresztą cechą pastora Turczynowa. Kilka lat temu, lider tzw. „wolnych demokratów” Michaił Brodzki, zarzucał mu, że wymusza na deputowanych Bloku Julii Tymoszenko (BJT) przyjęcie jego wyznania:- Już ponad 70 deputowanych z BJT jest baptystami, również cały sekretariat BJT. Mnie też namawiał, dawał do czytania literaturę. Lecz okazałem się twardy - mówił Brodzki w wywiadzie dla mediów elektronicznych w 2007 r. Na co wielebny Turczynow replikował: „(…) pozbawiona duchowości władza jest niebezpieczna. Władza powinna być duchowa. Natomiast każdy ma swoją drogę do Boga, do świątyni.” Pastor Turczynow jest gorącym zwolennikiem mało ewangelicznej, lecz realnie krwawej i bezwzględnej walki z Rosją i wszelkimi objawami prorosyjskich sympatii na obszarze Ukrainy, mimo, że znakomita część ludzi jego kraju mówi i myśli po rosyjsku, a poważny odsetek obywateli ukraińskich - to etniczni Rosjanie......Jedną z doktryn chrześcijańskich uznawanych przez baptystów, jako najważniejszą jest „autorytet Pisma ”(Biblii), jako źródła nauki o Bogu i Jego postanowieniach dot. człowieka. Każdego baptystę, w tym też pastora i p/o prezydenta Turczynowa obowiązuje (teoretycznie) stosowanie na co dzień biblijnego Dekalogu. W tym też V przykazania – nie zabijaj! Pastor Turczynow, mający na okrągło Boga na ustach, w całej swojej działalności politycznej i publicznej V przykazania nie przestrzega, wydając, ze względów politycznych - rozkaz strzelania do ludzi...... Dziełem gorliwego prezydenta-baptysty Harry Trumana są zrzuty dwóch bomb atomowych na Japonię i ludobójstwo mieszkańców Hiroszimy i Nagasaki.......Analizując wydarzenia na Ukrainie, zaciekłość, z jaką władze kijowskie atakują swoją opozycję polityczną na wschodzie i południu kraju, bezpardonowe rozprawianie się z przeciwnikami politycznymi za pomocą jednostek militarnych utworzonych z nacjonalistycznych bojówkarzy, wojska, skrytobójczych morderstw, prowokacji, używanie trumanowskiej retoryki na temat Rosji – trzeba zawsze pamiętać, że te wydarzenia mają swoje podłoże. Konkretne, wymierne, także ideologiczne.
  Pastor Turczynow nie wziął się z księżyca...." ( autorka Zofia Bąbczyńska-Jelonek )
  ................................................................................................................

  A ile jest komentarzy na N24, że czasy 'ognia i miecza " , to już odległa historia....
 • @zbigniew1108 07:13:03
  Dekalog wyraźnie mówi: NIE ZABIJAJ. Więc jeżeli ktoś zabija, to w tym momencie sprzeniewierza się Jezusowi Chrystusowi. W Chrześcijaństwie nie ma krwawych ofiar i mordów rytualnych. Zaś odszczepieńcy od Apostolskiego Kościoła Powszechnego, bezpośredniego Spadkobiercy Jezusa Chrystusa, przerabiają sobie Chrześcijaństwo na swoją modłę, tak jak im wygodnie. Np Luter podobno zabił parę osób i przed konsekwencjami schronił sie w klasztorze. Ale nie podobało mu się takie życie więc wymyślił sobie ten swój "kościół" gdzie mógł mógł zyc rozpustnie i jednocześnie miec ochronę "kościoła" A że trafił z tym na podatny grunt, to jego "kościół" się rozwinął jako... chrześcijański (o zgrozo). I mamy w związku z tym różne "kościoły chrześcijańskie" i stamtąd naciski ekumeniczne, które niszczą Wiarę w Jezusa Chrystusa. Nawrócenie w Sakramencie Pokuty, zostało zastąpione... ekumenizmem. Więc nie dziwmy się, że "chrześcijanie" i inne jakieś tam dziwadła "święte" wszczynają wojny, zrzucają bomby itd. Ale nie wmawiajcie ludziom że tak robią uczniowie Chrystusa, bo ci ludzi (a raczej potwory) nie mają nic wspólnego z Chrystusem.
  Zaś szerzenie takich herezji (jak robisz to Ty i inni), nie jest pozbawione odpowiedzialności za słowo. Jesteś taki mocny, że obronisz to co teraz piszesz przed Panem Bogiem? Jak się wytłumaczysz z tego jeżeli ktoś przez Ciebie straci Wiarę?
 • @Jan Paweł 08:02:59 "....szerzenie takich herezji (jak robisz to Ty i inni)..."
  Ja szerzę jakieś herezje???
  Pochlebiasz mi , czy kpisz ?

  Patrzę na świat, poznaję historię , zastanawiam się nad tym , co maja do powiedzenia inni ludzie , co robią ze swoimi ideami , ale na pewno nie głoszę herezji...A na czym polega ta "moja" herezja ???

  Przeze mnie nikt nie straci Wiary , bo nie głoszę żadnej wiary.
 • @Kodiak 07:14:28
  Nie ma czegoś takiego że istota przestaje istniec. Byłoby to pewnie bardzo wygodne dla wielu grzeszników. Następny heretyk się znalazł. Pogadaj z ludźmi, którzy dostali dar powrotu do życia i zwróc uwagę jak starają się naprawic, to wszystko co zepsuli przed tym powrotem. Ja poznałem taką osobę. Nawet samobójstwo nie rozwiązuje problemów, bo nadal żyjesz a już niczego nie możesz naprawic. Np samobójstwo w wyniku zawiedzionej miłości. Podobno żal nie przestaje działac a już nie mozna się ponownie zakochac, może nawet i szczęśliwiej. Zastrzegam się, że nie jestem tutaj jakąś alfą i omegą, raczej poddaje to jako materiał do dyskusji, ale tak podobno jest
 • @zbigniew1108 08:11:56
  przepraszam, przeczytałem jeszcze raz i byc może to ja nie do końca zrozumiałem.
 • @LordConqueror 00:46:08
  Klarownym medialnie rosyjskim wskazaniem na Watykan jako na wroga dla niepodległości państwa opartego na duchowej tradycji, był film "Rok 1612".
  Zastawiam się czy te "Słowianki" duetu Cleo - Donat, nie są takim klarownym medialnie rosyjskim wskazaniem na Polskę, jako na bramę do prostytuowania słowiańszczyzny przez Europę.

  Ps. zaznaczam, że nie wierzę by w sprawach doboru naszej reprezentacji na konkurs Eurowizji, mieli coś do powiedzenia ministrowie Rządu Premiera Donalda Tuska.
 • @Andrzej Madej 08:35:28
  Rosyjskim pomysłem to oni na pewno nie są.
  Poruszył Pan bardzo ważną sprawę o której kiedyś pisałem. Mianowicie
  aby roznieść kraj i naród od środka należy "zbałamucić" jego kobiety. Wtedy jako matki wychowają synów niezdolnych do czynów wyższych oraz poświecenia dla narodu i ojczyzny. Nie będę o tym rozpisywał a tylko wspomnę iż proces degradacji narodu właśnie tym sposobem trwa pełną parą. Najlepiej widać to poza granicami kraju wśród ludzi na emigracji. Najbardziej nienawidzącą osobą własnego kraju czyli Polski
  i o tym mówiącą jest kobieta. Jeżeli już o tym mówi facet, w większości
  dla tego iż nie może zaspokoić w swoim kraju wymagań rozwydrzonej partnerki. To są fakty. Dla każdego dziecka z takich związków Polska, mimo ze są Polakami, już nie istnieje.
 • @zbigniew1108 07:13:03
  Fałszywe zaliczanie sekty baptystów (jak i tysiącznych innych) do chrześcijan jest zgubnym skutkiem tzw. modernizmu. O modernizmie powiedział papież św. Pius: "jest ściekiem wszystkich herezji". Od długiego czasu podstawy wiary katolickiej są atakowane przez zwolenników modernizmu, którzy sprowadzają wszelką religię do uczuć i chcą pozbawić Kościół rzymski pozycji jedynej prawdziwej religii. Oni to szafują też fałszywym ekumenizmem, który pomieszał ludziom w głowach. Kościół Jezusa Chrystusa można ŁATWO odróżnić od tylu społeczności i sekt , które zostały założone przez ludzi, a nazywają się chrześcijańskimi, za sprawą czterech znamion: kościół jest jeden, święty, KATOLICKI i apostolski.To tylko wyznanie chrześcijańskie jest prawdziwie Kościołem Chrystusowym, które posiada wszystkie cztery znamiona. Takim wyznaniem jest jedynie Kościół katolicki. Nikt nie może się zbawić poza Kościołem katolickim, apostolskim, rzymskim. Poza prawdziwym Kościołem znajdują się niewierni, żydzi, apostaci, schizmatycy i ekskomunikowani. Niewiernymi są ci, którzy między innymi nie zostali prawdziwie ochrzczeni. Błędem jest więc uznawanie niejakiego Turczynowaza chrześcijanina! A i błędnymi są wszelkie dywagacje wokół jego zachowań jako "chrześcijanina".
  Powyższe wywody oparłem na nauczaniu zawartym w prawdziwych katechizmach: 1) "Katechiźmie św. Piusa X; vademecum katolika" (imprimatur - Sandomier,z 22 maja 2006 r.), papieża; 2) "Apologletycznym katechiźmie katolickim" opracowanego przez ks. Walentego Gadomskiego (imprimatur - Tarnów, 23 grudnia 1932 r.).
 • @zbigniew1108 07:13:03
  Fałszywe zaliczanie sekty baptystów (jak i tysiącznych innych) do chrześcijan jest zgubnym skutkiem tzw. modernizmu. O modernizmie powiedział papież św. Pius: "jest ściekiem wszystkich herezji". Od długiego czasu podstawy wiary katolickiej są atakowane przez zwolenników modernizmu, którzy sprowadzają wszelką religię do uczuć i chcą pozbawić Kościół rzymski pozycji jedynej prawdziwej religii. Oni to szafują też fałszywym ekumenizmem, który pomieszał ludziom w głowach. Kościół Jezusa Chrystusa można ŁATWO odróżnić od tylu społeczności i sekt , które zostały założone przez ludzi, a nazywają się chrześcijańskimi, za sprawą czterech znamion: kościół jest jeden, święty, KATOLICKI i apostolski.To tylko wyznanie chrześcijańskie jest prawdziwie Kościołem Chrystusowym, które posiada wszystkie cztery znamiona. Takim wyznaniem jest jedynie Kościół katolicki. Nikt nie może się zbawić poza Kościołem katolickim, apostolskim, rzymskim. Poza prawdziwym Kościołem znajdują się niewierni, żydzi, apostaci, schizmatycy i ekskomunikowani. Niewiernymi są ci, którzy między innymi nie zostali prawdziwie ochrzczeni. Błędem jest więc uznawanie niejakiego Turczynowaza chrześcijanina! A i błędnymi są wszelkie dywagacje wokół jego zachowań jako "chrześcijanina".
  Powyższe wywody oparłem na nauczaniu zawartym w prawdziwych katechizmach: 1) "Katechiźmie św. Piusa X; vademecum katolika" (imprimatur - Sandomier,z 22 maja 2006 r.), papieża; 2) "Apologletycznym katechiźmie katolickim" opracowanego przez ks. Walentego Gadomskiego (imprimatur - Tarnów, 23 grudnia 1932 r.).
 • @interesariusz z PL 16:59:06
  Krajanem nie jestem, raczej swojakiem. Jestem szczecinianinem, a przodkowie "po mieczu" pochodzą ze Zbaraża, zaś mama z Wołynia. W Podhorcach mieszkam i staram się działać na rzecz spraw katolickich i polskich.
 • @Jan Paweł 23:20:18
  Obecnie, w swej większości, Polacy żyją i się zachowują pogańsko. Niestety, czy tego ktoś chce czy też nie chce."Ateizm" to określenie podpowiedziane przez starodawnego węża; takie niczego nie wyrażające.
 • @Jan Paweł 23:55:57
  Paweł VI powiedział prawie tuż przed śmiercią: "czuję swąd szatana w Watykanie".
 • @Jan Paweł 00:21:11
  13 października 1884 roku po odprawieniu Mszy świętej w prywatnej kaplicy Ojciec Święty Leon XIII doznał wizji ekstatycznej. Papież zatrzymał się u stóp ołtarza. Był bardzo zmieniony na twarzy. Zapytany później, opowiedział, że w tej wizji usłyszał głos, jakby rozmowę szatana z Chrystusem. Był to charczący i nieprzyjemny głos diabła, z drugiej zaś strony - łagodny głos Chrystusa. Rozmowa sprowadzała się do propozycji szatana.- Mogę zniszczyć Twój Kościół.- Spróbuj tego dokonać - powiedział Jezus.- Potrzebuję na to czasu. Wybieram wiek XX, potrzebuję na to 70, a może 100 lat. Pan Jezus wyraził zgodę na tę próbę, by trwała sto lat, i dodał:- Dam swoim wiernym siłę i moc do wytrwania. Po rozmowie Ojciec Święty pospiesznie, bez rozbierania się w zakrystii z szat liturgicznych, udał się do swego prywatnego gabinetu i ułożył modlitwę do św. Michała Archanioła:
  „Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
  Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
  Niech go Bóg pogromi , pokornie prosimy,
  a ty, książę wojska niebieskiego,
  szatana i inne duchy złe,
  które na zgubę dusz krążą po świecie,
  mocą Bożą strąć do piekła. Amen.”


  Nakazał odmawianie tej modlitwy w całym Kościele "po wsze czasy", po każdej cichej Mszy świętej wraz z modlitwą do Matki Bożej. Wszystkim zaś, którzy odmówią te modlitwy, udzielił odpustu. Modlitwę tę odmawiano do 29 września 1964 roku. Papież Jan Paweł II zachęcał do odmawiania tej modlitwy i tak też biskupi kilku polskich diecezji powtórnie nakazali odmawiać tę modlitwę po Mszy świętej.
 • @LordConqueror 01:03:15
  Niewymownie brzydzę się chamstwem. Cóż to za "Wrzodak" dla Pana i dla innych? A tak "wzniośle" niejaki LordConqueror w tym miejscu dywaguje.
 • @Bogdan Moroz 12:05:39
  Dzięki, bardzo ważne i cenne informacje
 • bardzo dobry kierunek ale ...droga daleka
  z szacunkiem,ale obawiam się, że sygnatariusze tego listu mają pewne fundamentalne „luki” w wiedzy – cóż to jest „chrześcijańska wspólnota słowiańska”?
  na serio jeśli chcemy uszanować naszych przodków, to mamy zakichany obowiązek przyznać fakt iż byli oni Poganami, nie prowadzili ludobójczych wojen i zostali gwałtem przymuszeni do kulturowej zmiany Tożsamości Duchowej…potem możemy rozmawiać; zresztą Rosjanie też byli poddawani procesowi zachodniego kolektywnego wyprania tożsamości (caryca Kaśka to przecież Niemczyca z Pomorza Zachodniego)zwieńczonego bolszewickim szaleństwem(sfinansowanym przez „Zachód” !!!!) i teraz 9 maja to dzień zwycięstwa jak już gdzieś czytałem słowiańskiego rzekomo…
  Słowianie to wolni ludzie, szanujący naturę,szanujący rodzinę – ród; i mogą tą wspólnotę odbudować tylko Ludzie sami z siebie, rozsiani po całym świecie a nie politycy – Ci budują tylko imperia nieważne czy to Piastowe, Jagielonowie , Romanowowie, PIS, PO czy Jedna Rosja
 • @konserwa70 13:46:26 Słowianie to wolni ludzie, szanujący naturę,szanujący rodzinę – ród; i
  mogą tą wspólnotę odbudować tylko Ludzie sami z siebie, rozsiani po całym świecie a nie politycy – Ci budują tylko imperia nieważne czy to Piastowe, Jagielonowie , Romanowowie, PIS, PO czy Jedna Rosja...

  ..............................................................................

  Szacunek za zwięzłe i trafne słowa....
 • @Kodiak 07:14:28
  O kurcze...
  Muszę się zastanowić, czy Pan dla mnie istnieje.Bo jak stwierdzę, że Pan nie istnieje - to Pana nie będzie - pójdzie Pan w niebyt?

  Takie dyrdymały to tylko między fundamentalistycznymi frustratami.
  Ale pozdrawiam - ato może przywrócić z niebytu.

  PS. Najgorzej to mają takie Panie, które są pomiędzy bytem i niebytem. Niekiedy im brody rosną.
 • @Jan Paweł 08:02:59
  Proszę nie łączyć Chrystusa z żydowskim "nie zabijaj".
  Przecież na Wieczerzy Paschalnej obowiązuje jedzenie baranka - to chyba trzeba go zabić.
  A Chrystus brał udział w Wieczerzy Paschalnej.
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:36:42
  Czy Pan czasami nie myli jakichś pojęć? Czy Jezus Chrystus powiedział: bierzcie i jedzcie baranka bo to jest ciało moje?
  To jest chyba jakaś tragiczna insynuacja.
 • @Stara Baba 09:29:07
  Wstrzymajmy się na jakiś czas z oceną kto i po co wysłał to, to ("Słowianki") na Euro - wizję. Wiadomo, że przyczyny które podają ich formalni patroni (TVP) nie są przekonujące. Podobnie jak niegdysiejsze argumenty Prezydenta Kwaśniewskiego, że w Seulu Edyta Górniak śpiewała hymn Polski po swojemu bo tak se lubi ...

  Co do roli Kobiet jako Matek, to myślę że problem jest szerszy i dotyczy również Ojców. Czyli ekonomicznego komponentu autorytetu rodziców.
  Ale to zbyt szeroki temat na to miejsce. Dla mnie mieści się on w kategorii ekonomii społeczeństwa sieci (znomadyzowanego, inwestorów, ... ).
  Zamierzam wrócić do tego po wrześniu (jak Pan Bóg da doczekać :))
 • @Andrzej Madej 18:27:57
  Dodam tylko ze dzisiejszych Ojców wychowywały już zemancypowane
  i "wolne" kobiety. To co kiedyś dla mężczyzny było normalnym zachowaniem dzisiaj dla dorosłych już "dzieci" jest myśleniem
  nieosiągalnym. W ich głowach jest już zakodowany inny obraz faceta.
  Pragnę przypomnieć ze to matka ma największy wpływ na charakter
  jej syna a ojciec może taki produkt w końcowej fazie tylko doszlifować lecz już nie zmienić. Dla kobiet własne Państwo jako takie nie jest potrzebne.
  Uwzględniane są inne wzorce takie jak poczucie bezpieczeństwa i wygody
  niezależnie z jakiego kierunku napłyną. Oczywiście są także patriotyczne wyjątki. Powtarzam, tylko wyjątki. Czekam w takim razie na Pana post.
 • @LordConqueror 20:25:59
  Teraz może pan zrozumie mój pogląd iż w 1983 roku powinno dojść do domowej wojny. Stan wojenny jednak w tym przeszkodził. Dzisiaj mimo wielu mogił była by inna Polska. No cóż, stare dzieje.
  ps; każde wyciąganie reki na klęczkach nie jest bynajmniej oznaka
  przywódczej męskości.
 • @Jan Paweł 17:06:51
  Żydowska Wieczerza Paschalna zawiera nakaz spożycia baranka. (Teraz rabini dozwolili zastępstwo - gęś, czy jakieś tam inne).

  Jeśli zatem Chrystus nakazał przygotowanie Paschy to oznacza, że w rytualny sposób.
  Ustanowienie nowej formy, czyli chleb i wino, to dopiero od tego momentu
  Natomiast ma się to nijak do "nie zabijaj" zarówno w judaizmie jak i w nauce Chrystusa.
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:11:14
  Jezus Chrystus nie był żydem. Bo jaką może miec narodowośc Ktoś Kto został poczęty z Ducha św. Matka Boska jak wiemy z przekazów była Dziewicą. Niektórzy mówią że była Pierwszym Tabernakulum. Jezus Chrystus nie miał więc i nie ma narodowości.
 • @LordConqueror 21:10:21
  Nie załatwiliśmy sprawy z najgorszymi także. Teraz są tego skutki.
 • @Stara Baba 22:46:02
  --- mówisz wojna domowa załatwiła by /oczyszczenie / MYLISZ się ! -nie wiedzieliśmy wówczas - HU IS HU -

  wyrżnęlibyśmy się my Polacy !! ONI jako cenni OPOZYCJONIŚCI przetrwali by -pochowani w / salkach katechetycznych /

  ----------UWIERZ MI !! -- naprawdę WIEM CO MÓWIĘ
 • @LordConqueror 23:03:18
  O czym tu mówić? Wystarczy zobaczyć tabele zarobków w Europie.
  Średnia zarobków "starej europy" w sektorze prywatnym około 35 euro/h
  a w Szwecji dochodzi do 43 euro na godzinę. W Polsce przy cenach produktów jak w zachodniej Europie Polacy wyciągają aż.... 7.40 euro/h
  Oczywiście o 7.4 euro większość może tylko pomarzyć. (brutto)
  Liczby mówią same za siebie.

  http://www.biztok.pl/gospodarka/polacy-wsrod-najtanszych-pracownikow-w-unii-europejskiej_a16235
 • @ninanonimowa 23:16:28
  To nieprawda, każdy wiedział kto jest kto, a jeżeli myśli Pani ze
  partyjniacy byli naszymi największymi wrogami, naprawdę pani się myli.
  Byli poważniejsi wrogowie gdyż wśród nas samych. Leniwi, patologiczni, roszczeniowi, niehonorowi, uważający iż wszystko za darmo się im należy
  a inni powinni tylko na nich pracować. To właśnie ci ludzie po wycofaniu się starej komuny przejęli od ponad 20 lat polskie stery. Te istoty wyrosły z naszych podwórek.
 • @LordConqueror 23:43:01
  Ostatni raz glosowałem przeciw wejściu do Unii. Więcej już nie glosuje.
  Do Polski na stale już nie wrócę wiec czynnie angażować się nie wypada.
  Głosując w wyborach unijnych potwierdzacie racje przynależności do tych struktur. Ja jestem Unii przeciwny.
  Co do filozofowania, my byliśmy ludźmi czynu a nie gadki. Coraz mniej jest takich. Wokół sami "profesorzy".
 • @LordConqueror 23:43:01
  Co do Korwina!!!!! Taktyka tego gościa od kilkudziesięciu lat jest taka sama.
  Polityk ten staje się nudny.

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,36474,title,Janusz-Korwin-Mikke-dla-WPPL-Zachod-chce-wywolac-wojne-z-Rosja-USA-uzyja-broni-atomowej,wid,16596405,wiadomosc.html
 • @Stara Baba 23:32:20
  --wszystko co Pan pisze jest prawdą !! tylko ,że ktoś pracował wieki całe !! aby obraz współczesnego Polaka był taki a nie inny

  ---PŁACIMY i tak długo płacić będziemy aż wyzwolimy się .

  ------1 !! to stać się bogatym - jakkolwiek to indywidualnie rozumiemy -droga SYZYFA - wtoczyć głaz /życie /na szczyt

  --Polakom przez wieki odbierana była droga / praca Syzyfa INTELEKTUALNA PRACA -3 puknięcia w drewno konfesjonału -zwalniało od myślenia / refleksji /

  --chłop pańszczyzniany odzyskał wolność po 1945r -nikt wcześniej nie nauczył go WOLNOŚCI -- INSTYNKT SAMOZACHOWAWCZY zadziałał - jak zawsze

  http://www.youtube.com/watch?v=BT8dHjlic_Y
 • @LordConqueror 00:23:13
  --PRZEGRAŁEŚ - bez satysfakcji to piszę .Zresztą wszyscy przegraliśmy .Nie broń przegranej sprawy .

  ------------Syzyf wtoczył głaz na szczyt ----------i co dalej ---------------

  ---------kosy -pięknie śpiewają na moich drzewach -----

  http://www.youtube.com/watch?v=XdQS0OwFNYo
 • @LordConqueror 00:41:50
  ---------- dobranoc

  http://innemedium.pl/wiadomosc/watykan-mogl-miec-kontakty-przedstawicielami-obcej-cywilizacji
 • @e-misjonarz 11:32:54
  ---proszę przeczytaj ! - i spojrzyj na temat z LOTU PTAKA

  Ps.jeszcze 5 lat temu ! nie uwierzyłabym ,że kiedyś będę bronić Rosji

  http://innemedium.pl/wiadomosc/slowianska-sila-najwiekszy-skarb-rasy-aryjskiej
 • @e-misjonarz 11:20:05
  połóż się i śpij dalej.
 • @e-misjonarz 11:32:54
  Nie martw się Pan o Polskę; mnie tam zal tych Indian nad którymi żeś się Pan pochylił i ich oświecił swą misją.
 • @LordConqueror 16:04:34
  Witaj Lordzie :)
  Czytałeś wpis E. Sendeckiego z prognozami do PE?
  RN 6%.. no i co? Astra pisała, że będzie 6-8% :))
 • @LordConqueror 17:58:06
  Jasne Lordzie, pozwalam !!
  Korwin nie jest wart tego, żebyśmy sie o niego spierali :))
 • @LordConqueror 18:20:53
  Szczerze? Dla mnie to on jest niewiarygodny... ale polatać i pomądrować się w PE, który nie ma większego wpływu na decyzje... niech się tam mądruje :)
  Lepiej tam, jak tutaj.
 • Prawdziwy dyplomata
  Kto zna angielski proszę posłuchać Rosyjskiego Ministra do spraw zagranicznych Lawrowa;

  https://www.youtube.com/watch?v=TA1siUNjN8I&list=UUrVo0BXjIUlZ-YylYF8oNxg
 • @Wrzodak Z. 21:00:54
  Wiadomo, ze Tel Avivie siedziba nie może powstać.
  W Warszawie tez nie, bo to drugi Tel Aviv!

  Jeśli miałoby to odbyć się w Moskwie, dlaczego wiec nie?
  Piękna stolica!

  Ale może być tez i Praga czy Budapeszt.
  Słowiańskich miast nie brakuje.
 • @Wrzodak Z. 21:41:36
  Doskonałe miejsce - Gniezno!
 • WRESZCIE POLACY BUDZĄ SIĘ choć nie wszyscy !!!
  Brawo, Rosja to ostatni bastion w Europie jeszcze niezagarnięty przez europejską żydomasonerię. Nie dajmy się zniszczyć tym satanistycznym łobuzom działającym na zgubę Słowian. Z Zachodu do naszych narodów zawsze przychodziła śmierć - tak jest i tym razem. Rosja w polskich żydomasońskich ścierwomediach przedstawiana jest jako główny prowokator demokratycznego świata podczas gdy jest dokładnie odwrotnie. Ona broni się jedynie przed nachalnym ekspansjonizmem bankierów Rotschildów i Rockefelerów, którzy chcą zagarnąć kolejne państwo do swojej kolekcji Nowego Światowego Porządku (NWO).
  Oto kto rządzi światem:
  http://dziennikpolski.com.pl/kto-rzadzi-swiatem/
 • @LordConqueror 18:37:02
  Dziękuję Waszej Lordowskiej Mości za obronę kobiety. Jednak nie ma we mnie feministki i przyjemnie, kiedy można liczyć na męską postawę :):).
  Rzeczywiście, prl-czyka po prostu nie można obrazić, chociaż on o tym ma słabe pojęcie.
  Dzisiaj jest notka na Niezależnej w sprawie "Listu" .
 • @Joanna K. 10:47:27
  "Niezależna" to sługisi obcych interesów, wrdni cenzorzy, drwiący z każdego głupstwa u ich przeciwników. Tam nie ma żadnej dyskusji, jest tylko betonowe podejście w ramach wyznaczonej głównej linii.
 • Macie dość aparatu państwa?
  Macie dość aparatu państwa,kłamstw,złodziejstwa,obłudy,hipokryzji,manipulacji,unijnych zakazów-nakazów,drożyzny,biedy,bezrobocia,biurokracji,podatków,sądów,itp spraw które wpływają na jakość naszego życia w Polsce ?

  http://monitorpolskislowian.neon24.pl/post/108708,kto-jest-za-a-kto-przeciw-z-neonowcow24
 • Informacja
  Czy prof. Anna Raźny będzie musiała odejść z pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim ?

  ,,20 maja rada wydziału w tajnym głosowaniu nie poparła podania o przedłużenie mojej pracy naukowej na Uniwersytcie Jagiellońskim.

  Liczę jednak na to, że rektor naszej uczelni unieważni tę decyzję Rady”

  (Prof. Anna Raźny)

  http://polish.ruvr.ru/2014_05_21/Taka-polityka-nie-lezy-w-interesie-narodu-polskiego-3835/
 • Być jak św. Tomasz Morus
  Św. Jan Paweł II uczył nas czym powinna być polityka!

  dr Gabriela Masłowska
  poseł na Sejm RP, Członek Komisji Finansów Publicznych

  ,,24 kwietnia sejm RP przyjął projekt uchwały ,,w sprawie uczczenia papieża błogosławionego Jana Pawła II w dniu Jego kanonizacji”. W treści uchwały czytamy m.in że sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża nadzieję, że kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II będzie dla wszystkich Polaków ,,zachętą do głębszego poznania Jego intelektualnej i duchowej spuścizny oraz do podejmowania i kontynuowania Jego dzieła”.

  25 maja odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. W przyszłym roku czekają nas wybory do sejmu RP, senatu RP oraz na funkcję prezydenta RP. W tym kontekście rodzi się pytanie: czym wedle nauki św. Jana Pawła II powinna być polityka ?. Otóż powinna być ona roztropną troską o dobro wspólne. W przypadku polityków polskich powinna być ona roztropną troską o dobro Polski. Chcę wyrazić swoją wdzięczność wszystkim tym, którzy przypominają nam czym właśnie polityka być powinna. W tym kontekście trzeba przypomnieć np., że 20 stycznia 2007 roku odbyło się sympozjum naukowe ,,Oblicza polityki” organizowane przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

  Św. Jan Paweł II troszcząc się o to, aby polityka była roztropną troską o dobro wspólne (a przez to drogą do świętości) 31 października 2000 r. wydał ,,List Apostolski motu proprio o ogłoszeniu św. Tomasza Morusa Patronem rządzących i polityków”. Dlaczego lektura tego listu może być tak bardzo pożyteczna ? Otóż może być ona bardzo pomocna, dla każdego człowieka podejmującego różne zadania w zakresie polityki. Czytując ten dokument można dokonać rachunku sumienia, oczywiście (co trzeba bardzo wyraźnie podkreślić) rachunku swojego sumienia.

  W przytoczonym tu liście apostolskim św. Jan Paweł II opisuje m.in. cechy osobowe św. Tomasza Morusa. W liście apostolskim czytamy, że św. Tomasz Morus był ,,powszechnie ceniony za nieskazitelną postawę moralną, błyskotliwą inteligencję, otwarte i pogodne usposobienie oraz niezwykłą erudycję (…) wierny swoim zasadom, troszczył się o sprawiedliwość i próbował ograniczyć szkodliwe wpływy tych, którzy dbali jedynie o własne interesy kosztem słabszych (…) wycofał się z życia publicznego, godząc się z ubóstwem, jakie przyszło mu znosić wraz z całą rodziną, opuszczony przez wielu fałszywych przyjaciół, którzy w chwili próby odwrócili się od niego”.

  Czytamy dalej: ,,gdy król przekonał się, że Tomasz, wierny swemu sumieniu, kategorycznie odrzuca wszelkie kompromisy, w 1534 r. polecił go wtrącić do londyńskiego więzienia Tower, gdzie poddawano go różnorakim naciskom psychologicznym. Tomasz Morus nie uległ presji i odmówił złożenia przysięgi, jakiej od niego żądano, gdyż oznaczałoby to akceptację systemu politycznego i kościelnego, który przygotowywał teren dla despotyzmu wolnego od wszelkiej kontroli. W trakcie procesu, jaki mu wytoczono, wygłosił płomienną mowę w obronie swych przekonań na temat nierozerwalności małżeństwa, poszanowania tradycji prawnej inspirowanej wartościami chrześcijańskimi, wolności Kościoła wobec państwa. Skazany przez sąd, został ścięty”.

  Św. Jan Paweł II w dalszej części wspomnianego listu apostolskiego wskazuje: ,,głęboki dystans wobec zaszczytów i bogactw, pokora wsparta pogodnym i żartobliwym usposobieniem, trzeźwe spojrzenie na ludzką naturę i na ulotność sukcesów oraz trafność sądu zakorzenionego w wierze dały mu wewnętrzną moc i ufność, która wspierała go w przeciwnościach i w obliczu śmierci. Jego świętość zajaśniała pełnym blaskiem w chwili męczeństwa, ale została przygotowana przez całe życie poświęcone pracy w służbie Boga i bliźniego”.

  Po lekturze tego tekstu aż chce się powiedzieć – jakże odpowiedzialną i zaszczytną dziedziną ludzkiej działalności jest polityka !, oczywiście polityka rozumiana tak, jak rozumiał ją św. Jan Paweł II"

  http://naszdziennik.pl/wpis/932,sw-jan-pawel-ii-uczyl-nas-czym-powinna-byc-polityka.html

  ---------------------------------------------------

  Warto zauważyć, że posłanki Masłowskiej od chyba 2 lat nie było ANI RAZU w ,,Aktualnościach dnia" ani w ,,Rozmowach Niedokończonych"

  Poseł Masłowska jest wprawdzie członkiem klubu PiS, ale jest bezpartyjna
 • Marek Belka
  ,,Ciekawa, szczera, niekoturnowa” dyskusja w lokalu ,,Sowa @ Przyjaciele”

  -------------------------------------------------------------------

  ,,Kiedy są transmisje telewizyjne, inaczej się mówi”
  (Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego (26 lipca 2011 roku) – w odpowiedzi na pytanie poseł Gabrieli Masłowskiej podczas debaty nad polityką NBP)

  ,,Jestem członkiem Trilateral Commission (komisji trójstronnej)” – w odpowiedzi na pytanie poseł Gabrieli Masłowskiej podczas debaty nad polityką NBP)

  ,,Członkowie tych stowarzyszeń (Grupa Bilderberg, Komisja Trójstronna) obawiają się, że gdyby miała, ludzie przestaliby szczerze mówić, co myślą. Dyskusja przestałaby być ciekawa, szczera, stałaby się koturnowa, jak to zwykle bywa z wypowiedziami dla prasy. Państwo w Sejmie wiecie, jak to wygląda”
  (Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego (26 lipca 2011 roku) – w odpowiedzi na pytanie poseł Gabrieli Masłowskiej podczas debaty nad polityką NBP)

  http://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf/main/7E094A07

  http://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf/main/435CE44C

  http://www.polishclub.org/2011/11/14/dr-gabriela-maslowska-federalizm-i-rzad-swiatowy/

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Tr%C3%B3jstronna

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031