Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Dyżury administratorów Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
162 posty 2779 komentarzy

Wrzodak Z

Marek Belka - mafiozo czy lobbysta

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Żeby wiedzieć więcej o Marku Belce, warto zapoznać się tylko z jego lobbowaniem przy sprzedaży części udziałów PZU na rzecz Big Banku, wtedy gdy, był przy prezydencie Kwaśniewskim. Przypominam tylko pytania, aby wyrobić sobie opinię o tym człowieku.

 Przesłuchanie Premiera Marka Belki przed Sejmową Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej w dniu 15-02-2005 roku

Pytania przygotowane przez posła Zygmunta Wrzodaka

 

·       Od kiedy był Pan w Radzie Nadzorczej BIG, BBG, Banku Millenium, chodzi mi o konkretne daty?  Kto pana desygnował do Rady Nadzorczej  BBG.

·       Co Pana łączy z tymi Bankami oprócz zasiadania w radach nadzorczych (wynagrodzenie czy coś więcej)?

·       Czy prawdą jest, że Pan i Pan Prezydent Kwaśniewski jesteście współudziałowcami BBG a obecnie Banku Millenium, mając po 10% udziałów zdeponowanych na Cyprze?

·       Jest Pan od początku silnie związany z BBG min. zasiadając w radzie nadzorczej tego banku, wiedzę ma Pan ogromną o samym tworzeniu się tego banku, czy mógłby Pan podać akcjonariuszy BBG obecnie Banku Millenium???

·       Jaką rolę odgrywał w BBG pan poseł AWS-u minister Mirosław Styczeń, (były działacz PiS) wtedy kiedy Pan zasiadał w Radzie Nadzorczej?

·       Kto był założycielem BIG i skąd pochodziły pieniądze na utworzenie BIG?

·       Czy BIG inwestował w tzw. instytucję ubezpieczeniową POLISA?

·       Dlaczego prospekt Banku Millenium nie przedstawia jego akcjonariuszy?

·       Czy rachunek bankowy w BIG miał Grzegorz Żemek, czy lokował w BIG swoje pieniądze?

·       Czy prawdą jest, że na kapitał założycielski wpłynęły pieniądze z FOZZ-u, a następnie zdeponowane w PKO S.A. Jaka to kwota, czy BIG oddał te pieniądze Skarbowi Państwa?

·       Czy doradcą BBG była Kancelaria KNS?

·       Jaki był zysk netto BBG za 1999 r., 2000 r., 2001, 2002 r.?

·       Czy będąc szefem Koalicyjnej Rady Międzynarodowej w Iraku lobbował Pan na rzecz Banku Millenium i czy to nie Pan próbował wprowadzić na rynek iracki Bank Millenium i że ten Bank miał zostać głównym  finansowym rozgrywającym w Iraku. Czy takie działanie miało coś wspólnego z Pańską misją w Iraku?

·       PZU było największym depozytariuszem w BIG, a pozyskane środki  tenże bank, lokował na wyższy procent w innych bankach, ile BIG BG zarobił na PZU S.A., czy jako byłego ministra finansów nie drażniło to pana, że klika „czerwonych” z BBG zarabia na państwowej firmie, ile było takich lokat i jakie to były kwoty?

·       Czy nie ma Pan wrażenia, że „czerwony” bank BIG powstał za pieniądze PZU po to, aby za kilka lat ten Bank przejął PZU?

·       Na przełomie listopada i grudnia 2000 r. Fundusz Skarbiec Kasa II ulokował 1 mld zł w BBG dokładnie tyle ile wynosiła rata za 10% akcji PZU. Czy były dokonywane jeszcze transakcje pomiędzy Kasą II a BBG-PZU z kwoty 2 mld 70 mln zł zdeponowanych w Skarbcu przez PZU S.A.?

·       Lokaty były tworzone przez ówczesnego prezesa PZU S.A. pana Zdrzałkę, (doradcę gospodarczego prezesa PiS J. Kaczyńskiego) później wiceprezesa BCP, obecnie członka Zarządu Baku Millenium, a wcześniej wiceministra finansów, pana zastępcy, czy nie widzi Pan tu zbieżności między panem a PZU S.A, skąd to wynikało, że ma pan tak silne przełożenie na zarząd PZU?

·       Czy zna Pan historię przejęcia Łódzkiego Banku z 50-letnią tradycją przez dwuletni BIG?

·       Czy BIG, mały nomenklaturowy Bank miał środki własne na przejęcie Banku Gdańskiego?

·       Czy BIG pożyczał pieniądze od banku gdańskiego na zakup tego Banku, jeżeli tak to czy oddał pieniądze?

·       Czy BIG BG ma oddział w Amsterdamie i czy kupił akcje BBG za 30 mln później jeszcze za euro 80 mln euro? Czy prawdą jest, że BIG kupował własne akcje przez podstawioną swoją spółkę ?

·       Czy Pan stał za depozytem PZU Życie  w kwocie 225 mln zł złożonym w Amerykańskim Funduszu Inwestycyjnym TDA, gdzie Pan  pracował  oraz syn Leszka Millera, na jaki procent był ten depozyt?

·       Czy oprócz PZU ktoś jeszcze powierzał depozyty w TDA?

·       Jakie wynagrodzenie Pan pobierał w TDA?

·       Kto był właścicielem i jakim kapitałem dysponował Fundusz TDA, kto oprócz pana  zasiadał w funduszu amerykańskim TDA z Polski?

·       Kto tak naprawdę stał za tym funduszem, kto był właścicielem tego funduszu?

·       Kto doprowadził do zerwania tej umowy i dlaczego, ile na tym interesie zarobił PZU, a ile Pan i cała ta Rada?

·       Czy był Pan doradcą Banku J.P. Morgan?

·       Czy był Pan doradcą BCP?  I  czy ma pan rachunek bankowy w tym banku.?

·       Jak już wiemy był Pan doradcą ABN Amro –  czy za wynagrodzeniem?

·       Czy nie sądzi Pan że, Pańskie wynagrodzenie w Abm-Amro to była ukryta forma łapówki w nagrodę za tak niską wycenę  PZU. (brak wyceny rynku  ubezpieczeniowego, Loga ).

·       Czy na etapie prac nad wyceną PZU S.A. dokonywaną przez ABN Amro, miał Pan wgląd w proces wyceny lub czy Pan interesował się tą wyceną?

·       W jakiej sprawie dzwonił Pan do Marka Dajnowa, który w imieniu ABN Amro dokonywał wycenę PZU S.A. ?

·       Czy wiedział Pan, że ABN Amro udziela kredytu Eureko w kwocie 87 mln euro na zakup akcji PZU S.A.?

·       Kto jest właścicielem ABN Amro - ...............?

·       Kto jest większościowym udziałowcem Eureko?

·        Czy zapoznał się Pan z wyceną PZU dokonaną przez ABN Amro, to na ile wyceniono rynek i logo PZU? (– 800 mln) a ( np.: Warty na 900 mln?)

·       Ile było wycen PZU i jakie to były kwoty?

·       Czy Pan prof. ekonomii zgadza się z tą wyceną dokonaną przez córkę spółkę ABN Amro, w której był Pan doradcą?

·       Kto Panu doradzał, aby Pan wrócił z Davos by „ratować” BBG przed tzw. wrogim przejęciem przez Deutshe Bank, bronił Pan Banku czy członka RN BBG?

·       Czy w tej sprawie spotykał się Pan z G. Wieczerzakiem i czy jest Panu znane stwierdzenie, że G. Wieczerzakowi groził pan B. Kott, a Pan go zastraszał?

·       O czym Pan rozmawiał z G. Wieczerzakiem?

·       Czy spotykał się Pan z Jamrożym?

·       Czy prawdą jest to co zeznał pan Jao Talone przed Sądem Arbitrażowym w Londynie,  powołując się na pana słowa w rodzaju  ,,niech Eureko jak najszybciej podpisze aneks do umowy na dalsze nabycie 21% akcji PZU”.????

·       Czy Jao Talone kłamie???

·       Z kim Pan się spotykał w sprawie sprzedaży PZU S.A. z AWS-u lub UW Kornasiewiczem, Balcerowiczem?

·       Czy nie uważa Pan, że w ww. kwestiach, w których Pan uczestniczył, a obecnie pełnioną funkcją premiera nie zachodzi konflikt interesów?

·       Czy widział Pan umowę sprzedaży akcji PZU przez Skarb Państwa na rzecz Eureko Konsorcjum?

·       Czy wie Pan gdzie się mieści siedziba Eureko, czyli adres ( w umowie jest skrytka pocztowa)?

·       Czy wiedział Pan, że prof. Rajski pracował dla kancelarii Cameron ........ MC Kenny, z której to korzysta również Eureko, czy nie ma tu konfliktu interesów  przecież pan prof. jest przedstawicielem Skarbu Państwa w Sądzie Arbitrażowym?

·       Czy jako wicepremier - minister finansów badał Pan umowę sprzedaży akcji PZU pod kątem zgodności z polskim prawem, czy zgoda ministra finansów na zbycie akcji była prawidłowa – Eureko miało 1 mld euro długu?

·       Czy zapoznał się pan z protokołem z dn. 02.04.2002 r. Rady Ministrów, z którego wynika, że Eureko przysłało pismo o chęci wycofania się z PZU, po ówczesnym zwrocie pieniędzy?

 

·       Czy wiedział Pan, że Eureko nie ma środków własnych na zakup akcji PZU S.A.?

·       Dlaczego Pański rząd nie przedstawił wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z prywatyzacją PZU przed Sadem Arbitrażowym (notatki z ABW, AW, CBŚ) opinia kancelarii Smoktunowicz – Falandysz?

·       Czy znał Pan zeznania Ernesta Jensena złożone przed Sądem Arbitrażowym w dn. 07.09.2004 r., który przyznał, że Eureko było zadłużone na 1 mld euro w chwili kupna akcji PZU – czyli świadomie łamali Polskie Prawo?

·       Dlaczego w projekcie ugody zapisane było, że pozostałe akcje PZU będą sprzedane w ofercie publicznej w części skierowane bezpośrednio tylko do Eureko i Banku Millenium, ponieważ oni o to zabiegali?

·       Czy wejście kapitałowe BBG w PZU było po to, aby przejąć sieć usług sprzedaży PZU?

·       Czy BBG Millenium prowadził interesy z biurem nieruchomości ROYAL Wilanów (właścicielką tego biura jest J. Kwaśniewska) (Bank Millenium kupił  20 ha ziemi na Wilanowie a pośrednikiem było biuro RW czyli Kwaśniewska)?

·       Dlaczego Pański rząd (Socha) wypowiadał się w interesie Eureko i Banku Millenium w sporze z Eureko, stawał po stronie Konsorcjum, tak samo jak Prezydent Kwaśniewski?

·       Czy nie sądzi Pan, że arbitraż mamy na własne życzenie?

·       W roku 2000 przebywał Pan w Ameryce Południowej, wtedy decydowały się losy Aneksu do umowy, obradowała Sejmowa Komisja Skarbu i Uwłaszczenia,  Pan jednak pilnie wrócił i udał się do Sejmu aby lobować na rzecz Eureko, był Pan na sejmowej komisji w momencie decydowania się losów PZU, w imieniu Pana głos zabierał minister Kaczmarek oraz M. Borowski?

·       Kto, jaki departament Skarbu Państwa nadzoruje I etap prywatyzacji?

·       Czy wie Pan kto nadzorował I etap prywatyzacji PZU, A. Kornasiewicz, obecnie prezes CAiB gdzie ten Bank nabył za śmieszną niską cenę trzy fundusze Inwestycyjne od PZU, strata może sięgać 100 mln zł obecnie minister Socha zaprasza CAiB do złożenia ofert na doradztwo przy prywatyzacji PZU?

·       Dlaczego Pański Rząd toleruje przedstawicieli Banku Millenium w Radzie Nadzorczej i Zarządzie PZU, skoro sprzedali swoje akcje?

·       Dlaczego Pan toleruje członków Zarządu PZU, którzy są oskarżani o malwersacje finansowe? (Kowalczewski)

·       Jak Pan sądzi dlaczego Konsorcjum Eureko – BBG wycofało pozew z sądu skarżąc Skarb Państwa, czy Pan zna uzasadnienie pozwu do Sądu złożone przez Eureko – BBG?

·      W I etapie prywatyzacji był Pan w Radzie Nadzorczej BBG, doradcą Konsorcjum Eureko – BBG, doradcą ABN Amro, był Pan w Funduszu Amerykańskim TDA, na które łożyło PZU, doradcą J.P. Morgan, doradcą prezydenta A. Kwasniewskiego, z takiego zestawu wynika, że był Pan jednocześnie sprzedającym PZU S.A. a zarazem kupującym akcje PZU?

·       W dniu 14.01.2000 r. BBG próbował sprzedać dwie swoje spółki córki za blisko 300 mln zł, te spółki były zwykłymi firmami typu „krzak”

·       Za czasów Ministra Kaczmarka kto był doradcą prywatyzacyjnym PZU,???? (Kratiuk - Nawrocki – koledzy Belki)

·       W „Kropce nad i”, w której Pan brał udział w grudniu 2000 r. opowiedział się Pan za natychmiastowym odwołaniem Min. Chronowskiego, dlaczego? To była opinia Pana czy prezydenta?

·       PS. Odpowiedzi szczątkowe Belki można znaleźć w archiwum sejmowym z prac komisji odpowiedzialności konstytucyjnej z roku 2005.

 

KOMENTARZE

 • Znalezione w sieci
  .
  Marek Belka został zainstalowany w NBP przez B.Komorowskiego, po śmierci S.Skrzypka, który sprzeciwiał się przedłużaniu "Elastycznej linii kredytowej MFW".
  Skąd przyszedł M.Belka? Od stycznia 2009 roku, był dyrektorem Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a od 2011 roku jest przewodniczącym Komitetu Rozwoju Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
  Zapytajmy zatem, pod czyim wpływem był i jest B.Komorowski, że tak konsekwentnie wypełnia życzenia międzynarodowej finansjery.
  B.Komorowski , uczestnik spisku na życie L.Kaczyńskiego, kojarzony z opcją ruską w naszej polityce, jest dziwnym trafem wyjątkowo pożytecznym dla USA i Izraela.
  Po 10.04.2010 roku, podczas wizyty w waszyngtonie 8.12.2010 roku był chwalony przez B.Obamę słowami:
  "Ta strata, śmierć Lecha Kaczyńskiego, pierwszej damy i polskich liderów spowodowała szok, niemniej pewną ręką doprowadzono do odzyskania równowagi w Polsce. Byłem pod wrażeniem przewodnictwa Komorowskiego."
  W odpowiedzi B.Komorowski zadeklarował , że:
  "Jeśli mamy razem iść na wielkie polowanie, to najpierw musimy mieć pewność, że nasz dom, nasze kobiety, nasze dzieci są bezpieczne .Wtedy też lepiej się poluje."
  O jakim polowamiu mówił B.Komorowski?
  Interesujący się geopolityką wiedzą, że reset Obamy z Rosją był dyktowany m.inn. przygotowywaną wojną z Iranem, a deklaracja B.Komorowskiego była pozytywną odpowiedzią na udział polskich wojsk w tej wojnie.
  Rząd Tuska podjął konkretne działania w tym kierunku(umowa polsko - izraelska o współpracy wojskowej- luty 2011,polski rząd złożył wstępne zapotrzebowania na uzbrojenie, części zamienne i serwis dla myśliwców F-16. Kontrakt ma opiewać na 447 milionów dolarów - luty 2012,. ćwiczenia naszych F-16 w Izraelu- marzec 2012 , 8 polskich samolotów F-16 wyleciało w środę na Alaskę. Od początku czerwca 2012 lotnicy Sił Powietrznych wezmą tam udział, wraz z sojusznikami z USA i innych państw, w elitarnych ćwiczeniach "Red Flag", w warunkach zbliżonych do realnego pola walki),

  Z wojny z Iranem wyszły nici, bo Putin zagrał Obamie na nosie w Syrii, więc i z zakupu uzbrojenia zrezygnowano.
  We wrześniu 2013 Atlantic Council uhonorował B.Komorowskiego nagrodą Global Citizen Awards za jego politykę wschodnią(przeciwną do tej jaką prowadził śp. Prezydent L.Kaczyński).
  Współpraca B.Komorowskiego z Obamą zaowocowała udziałem Obamy w uroczystościach organizowanych przez B.K. "25 lat wolności"
  Pytanie zatem, w czyim interesie działa M.Belka i B.Komorowski, wynika z przedstawionych faktów.

  Bloger 35STAN 15.06. 2014 14:04
 • ----------WAŻNE !!! a jeśli to prawda ??
  http://3obieg.pl/tasmy-czyli-oddech-finansjery
 • Polską rządzi kurwa i złodziej (a może też i terrorysta ?)
  http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=12945&Itemid=100
 • @Max von Stirlitz 10:33:51
  Jak można było osobę zamieszaną w aferę Eureko stawiać na czele finansów Polski?

  Cztery lata temu będąc kandydatem na prezydenta, wyrażałem sprzeciw i oburzenie wobec nominowania Marka Belki przez pełniącego obowiązki ówczesnego marszałka sejmu Bronisława Komorowskiego. Jak można było osobę zamieszaną w aferę Eureko stawiać na czele finansów Polski? Takimi działaniami grupa rządząca zawłaszczała konstytucyjne organy państwa. Dziś widać wyraźnie jak uzasadniony był ten mój sprzeciw przed czterema laty.

  Oświadczenie z tamtego okresu:

  BELKA W NASZYM OKU

  Premier Marek Belka był zamieszany w proces przejmowania Państwowego Zakładu Ubezpieczeń przez holenderską firmę EUREKO. Na str 67 raportu Sejmowej Komisji Śledczej jest m.in. zarzut składania fałszywych zeznań przez pana Belkę. Przy tej prywatyzacji, którą należy zaliczyć do wielkich afer minionego 20- lecia państwo, czyli my podatnicy, straciło miliardy złotych.

  We wspomnianej Komisji Śledczej zasiadali m.in. Cezary Grabarczyk (PO) obecny minister i Jan Bury (PSL) obecny w- ce minister rządu Premiera Tuska. Ci panowie jak również Minister Skarbu Aleksander Grad, który jeszcze w 2007 roku firmował rezolucję wnoszącą o unieważnienie umowy między PZU a EUREKO, teraz milczą. Tamtych dobrze znanych zarzutów , które były prezentowane przez dziennikarzy”Superwizjera” w TVN oraz w prasie w 2006 roku, jawnie nie podnoszą dziś znani politycy, ani dziennikarze głównych mediów.

  Pełniący obowiązki Prezydenta Marszałek B. Komorowski wskazał, a Sejm przy niemym udziale opozycji PiS(SIC!!!) przegłosował kandydaturę Marka Belki na urząd Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Czy godzi się, żeby w świetle powyższych, skrótowo zarysowanych faktów, prof. Belka był strażnikiem finansów publicznych kraju?

  dr Kornel Morawiecki Ps. Belka to człowiek służb od początku swej kariery, stronnictwo IW/WSW/ WSI, strażnik ich interesów i protegowany Bula, “Premier Marek Belka był zamieszany w proces przejmowania Państwowego Zakładu Ubezpieczeń przez holenderską firmę EUREKO”. -
  — To mu chyba Bronek zaliczył jako wartość dodatnią.
 • @Max von Stirlitz 10:33:51
  To powinien wziąć sobie do serca i wbić do łba każdy minister finansów i rząd i nie pierdolić o jakim ojro: Lincoln powiedział: “Rząd posiadający władzę tworzenia i emisji waluty i kredytu jako pieniędzy i cieszący się prawem wycofywania zarówno waluty jak i kredytu z obiegu za pomocą podatków i w inny sposób, nie powinien i nie może pożyczać kapitału na procent jako środka finansowania prac rządowych i przedsięwzięć publicznych... Przywilej tworzenia i emitowania pieniędzy jest nie tylko najwyższym przywilejem rządu, ale jest jego najwyższą twórczą możliwością.” całość tu: http://www.doscniewoli.pl/?sp=arts&id=107
 • @Ptasznik z Trotylu 23:48:06
  Belka i Cytrycki czy "Belch" i "Ritmo"? Poznaj przeszłość rozmówców Sienkiewicza. Marek Belka i Sławomir Cytrycki. Pierwszy - prezes NBP, drugi - szef jego gabinetu. Rozmówcy Bartłomieja Sienkiewicza z restauracji "Sowa i Przyjaciele", specjaliści od finansowania deficytu i "długości chujów". edną z pierwszych decyzji kadrowych Marka Belki było zatrudnienie Sławomira Cytryckiego na stanowisku szefa swojego gabinetu. Informacja ta przeszła właściwie bez echa: powszechnie było wiadomo, jest to znany ekonomista, ekspert SLD, były minister skarbu, który złożył oświadczenie lustracyjne, że współpracował ze służbami specjalnymi PRL.

  „Dla przyjaciół Sławomira Cytryckiego jego oświadczenie lustracyjne nie było szokiem, nikt się z tego powodu nie wykruszył. – Jeśli w jakimkolwiek kraju facet wyjeżdża do pracy w ONZ, to zawsze interesują się nim służby specjalne” – mówił „Polityce” w 2003 r. Krzysztof Rogala, dziennikarz TVP, przyjaciel Cytryckiego.

  W tym samym artykule („Sławek po Wiesławie”, „Polityka”, 18 stycznia 2003 r.) Sławomir Cytrycki stwierdził: „Zawsze postępowałem w życiu tak, żeby móc bez wstrętu patrzeć w lustro. I mogę”.

  Z Leningradu na salony

  Z dokumentów służb specjalnych PRL wynika, że Sławomir Cytrycki został zarejestrowany przez Służbę Bezpieczeństwa, reprezentowaną przez mjr. Ryszarda Wrońskiego, inspektora X Wydziału Departamentu I MSW, w 1982 r. jako współpracownik o ps. „Ritmo” pod numerem 14584.

  „Jako wyróżniający się wynikami i zdolnościami uczeń »Ritmo« po maturze (czyli w 1968 r. – red.) został skierowany na studia ekonomiczne do Leningradu, w trakcie których był aktywnym działaczem SZSP. Po ukończeniu studiów Zarząd Główny SZSP powierzył mu funkcję kierownika Wydziału Zagranicznego i od tego czasu datują się jego kontakty ze Służbą Bezpieczeństwa, konkretnie z Dep. III MSW. Wykorzystywany był do operacyjnego zabezpieczenia międzynarodowego ruchu akademickiego i działalności naszych organizacji studenckich i młodzieżowych na forum międzynarodowym. Realizował wówczas często trudne i odpowiedzialne zadania, z których wywiązywał się sumiennie i obowiązkowo. Z tych też względów w 1977 »Ritmo« w wieku 26 lat z rekomendacji Dep. III MSW został skierowany do pracy w Departamencie Współpracy z zagranicą MNSzWiT na stanowisko wicedyrektora. Pracując na tym stanowisku, nadzoruje współpracę naukową i stypendialną z krajami kapitalistycznymi i organizacjami międzynarodowymi. Nadal też wykonuje zdania zlecane mu przez Dep. III MSW, z których wywiązuje się w sposób obowiązkowy i odpowiedzialny, wykazując dużo zaangażowania, inwencji i absolutną lojalność” – czytamy w raporcie z pozyskania KO „Ritmo” z grudnia 1982 r.

  Według wspomnianego artykułu w „Polityce”, przeszłość Sławomira Cytryckiego wyglądała następująco:

  „Ówczesny szef SZSP Eugeniusz Mielcarek zaproponował mu etat w Komisji Zagranicznej Związku. – Nie miałem gdzie mieszkać, więc przez pewien czas waletowałem u kogo się dało – wspomina. – Potem dostałem jakieś zagrzybione mieszkanie na Jelonkach, w drewnianych domkach dla asystentów. – Komisja zagraniczna to było wtedy okno na świat, ten prawdziwy, kapitalistyczny – wspomina Krzysztof Rogala, który wtedy (lata 1976–1977) zaczynał karierę jako młody dziennikarz telewizyjny oddelegowany do obsługiruchu młodzieżowego. Można było wyjechać na obóz studencki i zobaczyć, że ludzie na Zachodzie żyją niekoniecznie tak, jak pisały u nas gazety.

  – Do komisji zagranicznej trafiali więc najlepsi – potwierdza Eugeniusz Mielcarek, dziś konsul generalny w Petersburgu, wtedy szef SZSP. O Cytryckim mówi: otwarty, wesoły, towarzyski. Ale też solidny, można mu było powierzyć robotę”.

  Najpierw konsultant, później współpracownik

  Z dokumentów wywiadu PRL wynika, że ojciec Sławomira Cytryckiego, żołnierz walczący podczas II wojny światowej, wyemigrował na stałe do USA.

  „W 1968 roku »Ritmo« będąc jeszcze uczniem szkoły średniej, odwiedził brata [przyrodniego – red.] w USA, ale ich wzajemne stosunki z uwagi na różnicę wieku i poglądów nie przekształciły się w serdeczne. Przyrodni brat reprezentuje poglądy typowe dla emigracji wojennej, negatywne wobec dzisiejszej rzeczywistości, oparte na stereotypach myślenia itp. Będąc w czerwcu br. w Nowym Jorku »Ritmo« zatelefonował do brata i przeprowadził z nim grzecznościową rozmowę. W kilka dni później brat odwiedził go wraz z żoną, spędzili wieczór w restauracji. W trakcie spotkania »R« nie odnotował jakichś podejrzanych zainteresowań czy propozycji z jego strony” – napisał mjr SB Wroński.

  W czerwcu 1982 r. Eugeniusz Wyzner, jeden z zastępców sekretarza generalnego ONZ, zaproponował Cytryckiemu stanowisko sekretarza.

  „Tam poznał Grzegorza Woźniaka. – W czasie tych kilku lat Sławek dwukrotnie awansował w ONZ, co jest bardzo rzadko spotykane – tłumaczy Woźniak. Z pewnością mógłby zostać i robić karierę międzynarodową. Tak jak Wyzner, który do tej pory jest w ONZ” – czytamy w „Polityce” z 2003 r.

  Fakt ten został odnotowany przez Departament I MSW. „Początkowo z racji posiadania przyrodniego brata w USA »Ritmo« nie otrzymał naszej zgody na wyjazd. Dzięki jednak znakomitym opiniom i zaangażowaniu w sprawę tow. Wyznera i ministra Wiejacza został ostatecznie zakwalifikowany na to stanowisko” – czytamy w dokumentach służb specjalnych PRL.

  Mjr Wroński z Departamentu I MSW bezpośredni kontakt ze Sławomirem Cytryckim nawiązał 11 listopada 1882 r., jak wynika z akt – „za pośrednictwem kontaktującego go dotychczas oficera Wydz. III Dep. II MSW kpt. W. Bondara”.

  Z relacji mjr. Wrońskiego wynika, że odbywał wielogodzinne spotkania ze Sławomirem Cytryckim, m.in. w mieszkaniu kontaktowym o kryptonimie „Facjatka”. Były one poświęcone formalnemu pozyskaniu go do współpracy z SB, ponieważ wcześniej „Ritmo”, ze względu na przynależność do PZPR, był traktowany jako kontakt operacyjny – konsultant.

  „Na ostatnim spotkaniu 25.11. br. k.o. podpisał nazwiskiem i pseudonimem instrukcję wyjazdową, stanowiącą jednocześnie zobowiązanie do współpracy z wywiadem PRL” – napisał mjr Wroński.

  Jest to niezwykle istotny dokument, ponieważ niektórzy tajni współpracownicy służb specjalnych PRL tłumaczyli, że nie podpisali zobowiązania do współpracy, lecz jedynie deklarację wyjazdową. Stwierdzenie w wyżej cytowanym dokumencie rozwiewa wszelkie wątpliwości.

  „Na uwagę zasługuje fakt, że k.o. wyraził zgodę na pełną agenturalną współpracę bez jakichkolwiek zastrzeżeń czy oporów, świadomie przyjmując na siebie wszystkie wynikające z tego obowiązki” – raportował swoim przełożonym mjr Wroński. Sławomir Cytrycki przeszedł zorganizowane przez SB odpowiednie przeszkolenie, podczas którego omówiono m.in. zasady konspiracji pracy wywiadowczej.

  Cenny współpracownik

  Z dokumentów I Departamentu MSW wynika, że funkcjonariusze SB wyrażali się o Sławomirze Cytryckim w samych superlatywach.

  „Za okres kontaktów z Dep. III MSW k.o. posiada znakomite opinie. Charakteryzowany jest jako osoba o dużej i rzetelnej wiedzy, inteligentna znakomicie zorientowana w problematyce społeczno-politycznej i międzynarodowej, o dużej kulturze osobistej, a zarazem bezpośrednia i wzbudzająca sympatię otoczenia. W charakterystykach podkreśla się również, że jest bardzo obowiązkowy, sumienny, lojalny i odpowiedzialny. Z własnych obserwacji, na tyle, na ile zdołałem poznać osobowość k.o. powyższa charakterystyka nie zawiera żadnej przesady” – podkreślał mjr Wroński.

  Dla SB było bardzo ważne to, że Sławomir Cytrycki z racji wcześniej zajmowanych stanowisk znał doskonale większość osób pracujących w placówkach PRL w USA i utrzymywał z nimi bliskie, serdeczne kontakty.

  „K.o. »Ritmo« jest osobą wyjątkowo predysponowaną do pracy wywiadowczej. Biorąc pod uwagę jego już spore doświadczenie operacyjne, winien być dla nas bardzo cenną jednostką. Śmiało można powiedzieć, iż należy i trzeba wymagać od niego takich efektów i jakości pracy jak od oficera kadrowego.(...) Z uwagi na uplasowanie źródła, jego predyspozycji i umiejętności celem prawidłowego wykorzystania go proponuję, aby bezpośredni kontakt z nim utrzymywał rezydent w N. Jorku »Roan«. Jest to tym bardziej uzasadnione, że znają się i są ze sobą w dobrych stosunkach. Mają też dobrą oficjalną legendę spotkań na terenie ONZ” – czytamy w dokumentach Departamentu I MSW, które wraz z zakończeniem sprawy trafiły do archiwum 28 marca 1990 r. W końcowym raporcie podkreślono, że okres współpracy ze Sławomirem Cytryckim podczas jego pobytu w USA (do 1987 roku) SB oceniła pozytywnie. Pod koniec lat 80. Cytrycki był doradcą premierów Zbigniewa Messnera i Mieczysława Rakowskiego.

  Kariera w III RP

  W 1989 r. po wyborze przez Sejm Wojciecha Jaruzelskiego, twórcy stanu wojennego na stanowisko prezydenta, Sławomir Cytrycki został wicedyrektorem jego gabinetu. Wtedy sporządził notatkę, która w książce pt. „Zmierzch dyktatury” – t. II przytacza historyk dr Antoni Dudek.

  „Nie udało się nam tak realizować odnowy, żeby wyprzedzać przeciwnika. (…) Przewidywaliśmy gorącą jesień. Wysunięta została oferta »okrągłego stołu«, która rozładowała napięcie. (…) W obecnym układzie mamy »pakiet kontrolny«. Jest nim Prezydent, kontrola nad armią i aparatem bezpieczeństwa, zachowanie ważnych tek w rządzie. Ale to są tylko bezpieczniki. Najważniejszą sprawą jest, z jednej strony, umocnienie koalicyjnej współpracy, z drugiej zaś umocnienie partii, która głęboko przeżyła tę porażkę i nie jest przygotowana do walki parlamentarnej. (...) Trzeba znaleźć rozwiązania, które tak sprawnie działają w kapitalizmie, nie gubiąc – w sensie sprawiedliwości społecznej – niczego z dorobku socjalizmu. Stwarza to wielkie pole do działania dla partii, która powinna być rzecznikiem tych wartości. Partia jest też gwarantem sojuszu z ZSRR, z NRD i z innymi krajami, będąc przez to ważnym czynnikiem bezpieczeństwa. Ale i na ten problem trzeba patrzyć szerzej. Partia nie ma monopolu na przyjaźń. Musi dbać o to, żeby być w awangardzie, ale nie może pozbawiać innych sił prawa do rozwijania stosunków i współpracy z ZSRR. Musimy zwalczać antysowietyzm, pozyskiwać dla współpracy z ZSRR wszystkie siły”.

  Gdy Wojciech Jaruzelski przestał być prezydentem, Sławomir Cytrycki trafił do biznesu. Pracował m.in. w Banku Handlowym – jak pisał tygodnik „Przegląd” – ściągnięty tam przez kolegę z URM i długoletniego prezesa BH, Cezarego Stypułkowskiego (zarejestrowanego przez SB jako TW Michał), gdzie był członkiem zarządu (w BH pracował też Andrzej Olechowski). Za działalność w Banku Handlowym i za zasługi w rozwoju polskiej bankowości Cytrycki został odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  W 2001 r. Sławomir Cytrycki przystąpił do stowarzyszenia „Ordynacka”. Rok później pracował u Marka Belki, wówczas wicepremiera i ministra finansów. Odszedł razem z nim w 2002 r. Rok później przez dwa miesiące był ministrem skarbu.

  „Wątpliwości budzi też fakt, że oto w gronie ministrów pojawia się kolejny, który w oświadczeniu lustracyjnym napisał: »współpracowałem«. Rola służb specjalnych, szczególnie Wojskowych Służb Informacyjnych, jest w obecnej rzeczywistości nieczytelna, ale nawet niezorientowana publika dostrzega, że mają one coraz większy wpływ na gospodarkę. Padają pytania, na które nie otrzymujemy odpowiedzi. Ogólne, czy starzy współpracownicy (funkcjonariusze?) WSI, aby na pewno pracują zgodnie z obecnym interesem kraju? I szczegółowe: jak odbije się na prywatyzacji choćby PZU SA fakt, że w jego obecnym zarządzie znajduje się kilku współpracowników WSI, a nowy minister także miał wcześniej do czynienia ze służbami specjalnymi?” – zastanawiała się „Polityka” w 2003 r., po nominacji Cytryckiego. Po dymisji ze stanowiska ministra skarbu pełnił on funkcję szefa Specjalnej Misji Dyplomatycznej w Waszyngtonie ds. kontaktów irackich. W maju 2004 r., po nominacji Marka Belki na funkcję premiera, Cytrycki został szefem jego gabinetu. Odszedł ze stanowiska po przegranych przez SLD wyborach w 2005 r.

  „Ritmo” podwładnym „Belcha”

  Sławomir Cytrycki od lat należy do najbliższych współpracowników Marka Belki, który podobnie jak Cytrycki został zarejestrowany przez SB, jako kontakt operacyjny o ps. „Belch”.

  Według dokumentów zgromadzonych przez rzecznika interesu publicznego Bogusława Nizieńskiego, „Belch” kontaktował się z co najmniej trzema oficerami wywiadu, dla których sporządził pięć sprawozdań. Marek Belka publicznie przyznał się jedynie do tego, że podpisał tzw. instrukcję wyjazdową przed podróżą na stypendium do USA w 1984 r. Jednocześnie podkreślił, że nigdy nie współpracował ze służbami specjalnymi PRL.

  Oświadczenie lustracyjne Belka złożył w 2001 r. Już wtedy pojawiły się wątpliwości, że nie napisał prawdy. Sąd Lustracyjny przekazał sprawę do RIP. W trakcie postępowania rzecznik zbadał znajdującą się w IPN teczkę Belki. Zgromadził też dziesiątki dokumentów i przesłuchał wielu świadków. Także byłych funkcjonariuszy służb specjalnych PRL.

  Ponieważ kadencja RIP Bogusława Nizieńskiego dobiegała końca, przekazał on sprawę Belki swemu następcy, sędziemu Włodzimierzowi Olszewskiemu. Sprawa została zakończona w kwietniu 2005 r. Rzecznik interesu publicznego uznał, iż nie zachodzą przesłanki do wystąpienia z wnioskiem do sądu o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec Marka Belki i sprawa trafiła do archiwum.
 • @Kula Lis 62 21:49:40
  Ps. Coś niesamowitego, UB-ecy rządzą w naszym kraju na najwyższych stanowiskach, są Prezesami Banków, najważniejszych gałęzi gospodarczych w naszej Ojczyźnie. Byłoby to nie do pomyślenia w innych demokratycznych krajach aby kolaboranci, zdrajcy, sprzedawczyki Narodu zajmowali tak wysokie stanowiska. Taki skandal aby WSI-owe okupowali nasz kraj może być tylko w bananowej republice. Teraz już chyba wszystkim wiadomo, dlaczego politycy demokratycznych zachodnich krajów w których przeprowadzona została pełna lustracja, gardzą Polską. Jeżeli nie pozbędziemy się tej czerwonej szumowiny, tego bagna i zatęchłego smrodu, nikt nigdy nie będzie nas szanował, jedynie co zrobią, to rozkradną Polskę do reszty, zostaną tylko zgliszcza i popiół. Dlatego musimy tych czerwonych drani odsunąć od Sejmu, Senatu, wszystkich Urzędów w Polsce, rozliczyć i do pierdla z nimi albo bilet w jedną stronę wraz z pozbawieniem ich Obywatelstwa Polskiego. Musimy Polskę zbudować od nowa, od podstaw, od fundamentów. Zacząć od sprzedajnych sądów, prokuratorów, policji, wybrać uczciwego Premiera i Prezydenta, a nie agentów sowiecko-szwabskich jakich teraz mamy. To podstawa Wolnej i Demokratycznej Polski! Wojny się nie bójmy, prędzej będzie przy tych sprzedajnych gadach którzy teraz okupują nasz kraj. O hakach kwitach i teczkach które miał u siebie Jaruzelski - Krzysztof Wyszkowski http://www.pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=3898#.U6CoE0BAdpE
 • @Kula Lis 62 22:46:39
  Członkini RPP Zyta Gilowska to kto? Wystarczy zapoznać się z uzasadnieniem sądu lustracyjnego tej pani, to szok a Glapiński, który swego czasu lansował na szefa NBP Żemka to kto. Gilowska była swgo czasu zauroczona Belką, opowiadałą, że to uczciwy i wielki ekonomista. Brak słów na tą całą mafię, która brylije w naszym kraju, ponieważ ludność woli grila, piwko, wóde, papierochy i będzie się działo całą noc. Niestety przepijamy Polskę, tylko Naród mądry i trzeżwy może uratować nasz kraj i samych siebie, a tu swiadomość zerooooooowa.
 • @Wrzodak Z. 23:34:31
  ---------- jest Pan w błędzie !! a Pan co zrobił ?? szlajał się z OPUS DEI --

  --dlatego Naród ma już wszystko w dupie !!! NIEMIEC /ŻYD /WATYKAŃCZYK ----- gdzie Polak ?? pytam się
 • @ninanonimowa 23:43:37
  Oszołomstwo nie zna granic. Ja nigdy nie byłem w opus dei
 • @Wrzodak Z.
  Gwoli przypomnienia rodowodu, bo nie można o tym zapominać!!!

  Na posiedzeniu kierownictwa MSW w lutym 1989 r. gen. Czesław Kiszczak zasłynął taką oto maksymą:
  Służba Bezpieczeństwa może i powinna kreować różne stowarzyszenia, kluby czy nawet partie polityczne. […] Musimy zapewnić operacyjne możliwości oddziaływania na te organizacje, kreowania ich działalności i kierowania ich polityką
  Z racji dobrze znanych, zarówno z czasów PRL jak i III RP, metod aktywności bezpieki w życiu politycznym Polski, każde nowe ugrupowanie odwołujące się do kategorii interesu narodowego oraz patriotyzmu powinno być poddane jak najdalej idącej lustracji. Jako prawicowcy mamy święte prawo uważnie przyglądać się każdej nowej inicjatywie odwołującej się do patriotyzmu. Warto przy tym zadać sobie pytanie, dlaczego niemal każde powstające na prawicy środowisko zaczyna swoją działalność od ataków na PiS i braci Kaczyńskich?



  Wiedzą Państwo czym jest stowarzyszenie Pro Militio? Organizacja ta została założona w 2007 r. przez byłych oficerów Ludowego Wojska PRL oraz byłych funkcjonariuszy WSI. Pierwszym prezesem został gen. Tadeusz Wilecki, absolwent Akademii Sztabu Generalnego ZSRR, członek egzekutywy KW PZPR w Zielonej Górze oraz były szef Sztabu Generalnego. Oprócz Wileckiego, w organizacji zagrzali miejsce m. in. admirał Marek Toczek, były szef Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych oraz gen. Marek Dukaczewski, uczestnik szkoleń GRU w Moskwie oraz były szef WSI.

  Jaki ma to związek z Ruchem „obalenia republiki Okrągłego Stołu”? Otóż admirał Marek Toczek z wymienionego wyżej stowarzyszenia czerwonych wojskowych organizował pogadankę dla Straży Marszu Niepodległości. Z kolei gen. Marek Dukaczewski zasłynął wywiadem udzielonym w ubiegłym roku radiu TOK FM, w którym sprzeciwiał się „nagonce” na środowiska nacjonalistyczne. Odnosząc się do głośnej wówczas sprawy Brunona K. mówił:
  W sprawie niedoszłego zamachowca niepokoi mnie to, że pojawiają się już sformułowania, że ten człowiek ma poglądy nacjonalistyczne i antysemickie. Znowu dolewamy oliwy do ognia, do dzielenia społeczeństwa.
  I dalej:
  Pamiętamy jeszcze, co się działo 11 listopada i jak reagowaliśmy na wystąpienia ludziONR i wszechpolaków; pamiętamy, jakie tam padały wypowiedzi. Jeżeli mówimy, że człowiek, który przygotował się do zamachu, reprezentował środowisko czy tylko myślenie nacjonalistyczne, to wpisujemy się w cały ciąg nagonki.
  Idąc dalej, wspomniany wyżej gen. Tadeusz Wilecki z Pro Militio był w 2000 r. kandydatem na prezydenta RP z ramienia Stronnictwa Narodowego, którego w swoim czasie członkami byli m. in. Roman Giertych (założyciel Młodzieży Wszechpolskiej), a także Sylwester Chruszcz (członek Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego) oraz Bohdan Poręba (uczestnik kongresu Ruchu Narodowego).Mowa tu o tym samym Porębie, będącym w przeszłości członkiem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, ideologiem Zjednoczenia Patriotycznego „Grunwald” oraz działaczem PZPR, który jako jeden z niewielu sprzeciwiał się rozwiązaniu tej partii na jej ostatnim zjeździe. Bogusław Kowalski, ówczesny lider Stronnictwa Narodowego a zarazem szef sztabu wyborczego gen. Wileckiego, według katalogów opublikowanych przez IPN został w czasach komunistycznych zarejestrowany jako TW „Mieczysław” (aczkolwiek IPN nie znalazł podstaw do podważenia jego oświadczenia lustracyjnego).

  W tym wszystkim jest także miejsce dla mediów, a konkretnie portalu Nowy Ekran (obecnie pod nazwą Neon24.pl), w którym niegdyś zatrudniony był Robert Winnicki. Jest on wydawany przez spółkę Nowy Ekran SA, w którego radzie nadzorczej według krs-online.com.pl zasiadają Ryszard Opara, Beata Wilecka, Dariusz Grabowski i Artur Zawisza.

  Nowy Ekran wystartował w 2011 r., publikując wywiad ze wspomnianym gen. Tadeuszem Wileckim z Pro Militio. Na łamach tego portalu m. in. wymieniony wyżej Ryszard Opara oraz bloger Tomasz Parol krytykowali zerwanie ciągłości z dawnymi służbami oraz likwidację WSI. W czerwcu 2011 r. Opara napisał:
  Uważam likwidację służb specjalnych w Polsce […] za błąd historyczny nie do naprawienia.
  Likwidacja WSI przedstawiona jest w publikacjach Opary jako spisek, mający na celu przejmowanie polskiej gospodarki przez „obce siły”. Opara pisał o wspomnianym spisku, m. in. w takich słowach:
  polskie >>spec-służbypożytecznych idiotów
 • @Kula Lis 62 10:37:40
  cd.... stosujących rozmaite populistyczne hasła, np. o dekomunizacji, lustracji. Takie są/były realia polityczne”. Również Tomasz Parol potępiał likwidację post-czerwonych Wojskowych Służb Informacyjnych. Pisał, m. in. że „Całkowita likwidacja ich pod pretekstem lustracji i dekomunizacji może być radością dla wrogów […].
  Na sam koniec pragnę powrócić do wydarzeń sprzed kilku lat, kiedy to powoli kończyła się władza Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy pamiętamy jak Liga Polskich Rodzin, po rozpadzie koalicji, chciała wespół z Platformą Obywatelską obalić rząd Jarosława Kaczyńskiego, proponując kandydaturę osoby Janusza Kaczmarka (!) na nowego premiera. Krzysztof Bosak, dawny asystent gloryfikującego stan wojenny eurodeputowanego Macieja Giertycha oraz ówczesny parlamentarzysta LPR, nie protestował przeciw tym działaniom swojej partii. Co więcej, zdecydował się na pozostanie w Lidze i start z list tego sojusznika Platformy Obywatelskiej w następnych wyborach parlamentarnych.

  Warto w tym miejscu przypomnieć wywiad jakiego Roman Giertych udzielił w ubiegłym roku Renacie Grochal i Wojciechowi Szackiemu dla „Gazety Wyborczej”. Możemy tam przeczytać, m. in.
  Nigdy nie byłem sojusznikiem PiS. To ja doprowadziłem jego rząd do upadku […] Gdy Donald, pamiętam ten Konwent Seniorów, przyszedł i powiedział, że nie wchodzi do rządu i będą tylko pozorować koalicyjne rozmowy, to mi się świat zachwiał. […] Wszyscy pchali nas do rządu […].
  I dalej, na pytanie dziennikarzy o wchodzenie w konflikty z PiS, Roman Giertych odpowiedział:
  Ale wszystko z prawej strony, żeby przekonać Jarosława, że moje porozumienie z PO jest niemożliwe. Bez przerwy mi zarzucał, że ja mam kontakty z Tuskiem… […] Nie dało się ukryć. Wyszło, że Tusk był u mnie w domu […].

  http://wpolityce.pl/polityka/181590-czym-jest-ruch-narodowy-i-czy-ma-jakiekolwiek-zwiazki-z-komunistycznymi-sluzbami

  Nie wolno zapominać tych “zasług” końskiej szczęki i jego kolesi dla IV RP, piękne nazwy to jeszcze nie wszystko trzeba patrzeć na to co w środku się czai. Z tego co mi podpowiada doświadczenie to tam bardzo brzydko pachnie a ja mam alergię na zapach WSI, a przecie piractwo używało bosaków do abordażu, więc czyżby przypadkowe nazewnictwo?? ;)


  Napisane przez: lancelot
 • Znalezione w internecie.........
  http://www.polishclub.org/wp-content/uploads/2011/09/Gabriela-Maslowska-fot-wsksim.jpg

  ,,Zastanawiam się czy przyjdzie kiedyś taki moment, w którym zostaną nam przedstawione stenogramy z posiedzeń Grupy Bilderberg w 2012 i 2013 roku z udziałem ministra Jacka Rostowskiego.

  Nurtuje mnie też odpowiedź na pytanie o to, czy przedstawione zostanie nam kiedyś szczegółowe sprawozdanie z działalności prezesa NBP Marka Belki w Komisji Trójstronnej”

  (poseł Gabriela Maslowska)

  http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/82433,marek-belka-i-jacek-rostowski-oraz-komisja-trojstronna-i-grupa-bilderberg.html
 • @Kula Lis 62 22:46:39
  ...Wyszkowski sam kapusiów SB wspierał całe lata i ochraniał a'la "Bolek".

  Chciał kapusiem manipulować,ale "Bolek" mu pokazał Wała.
 • Wywiad z Janem Łopuszańskim
  http://www.zyciekalisza.pl/?str=116&id=173808

  Z tym, że nie jest to cały wywiad. Prawdopodobnie tylko cześć, gdyż na końcu jest napisane: ,,Więcej w Życiu Kalisza" (całość jest
  prawdopodobnie w wersji papierowej)
 • Czy Marek Belka naraził się bankom zagranicznym ?
  12 marca 2014 roku, Forum Bankowe organizowane przez Związek Banków Polskich

  ,,Członkami Związku mogą być banki działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej utworzone na podstawie prawa polskiego” (są to głównie banki znajdując się pod kontrolą KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO)

  http://zbp.pl/czlonkowie

  Szok i milczenie banków po tym, jak prezes NBP prof. Marek Belka zrugał polskich bankierów. "Zagrażają społeczeństwu"

  http://natemat.pl/94933,szok-i-milczenie-bankow-po-tym-jak-prezes-nbp-prof-marek-belka-zrugal-polskich-bankierow-zagrazaja-calemu-spoleczenstwu

  -----------------------------------
  1 czerwca 2014 roku

  Wywiad z socjologiem Pawłem Śpiewakiem
  ,,Powszechnie wiadomo, że PiS szuka kandydata na ministra finansów wśród prezesów banków”

  http://www.rp.pl/artykul/1114186.html?print=tak&p=0
  ------------------------------
  15 czerwca 2014 roku
  Patriotyczna gra Belki
  http://www.urbas.mpolska24.pl/6469/patriotyczna-gra-belki
  -------------------------------------------------------------------------

  20 czerwca 2014 roku
  Leszek Balcerowicz ,,Belka musi odejść”
  http://wyborcza.pl/1,75478,16185598,Leszek_Balcerowicz_o_udziale_prezesa_NBP_w_aferze.html
  -----------------------------------
  24 czerwca 2014 roku

  Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych

  Poseł Gabriela Masłowska

  ,,Natomiast jeżeli chodzi o kontakty ze Związkiem Banków Polskich to pozwalam sobie zwrócić uwagę, że Pan prezes Belka dosyć mocno ocenił działalność banków działających w Polsce nazywając zachowania bankowców jako nieetyczne i takie które mogą być groźne zarówno dla banków jak i dla całego społeczeństwa, na tym, że Forum Bankowym zarówno krytykował opcje walutowe, kredyty walutowe, jak i poliso lokaty a także lokaty antypodatkowe, wskazał je jako kpinę z państwa, w którym banki świadomie uczestniczyły i takie działania nie budują żadnych wartości, służą jedynie dla osiągania maksymalnych zysków, wykazywania się przed akcjonariuszami itd.

  Pytam o to dlatego, że czy zdaniem Pana prezesa, Panów przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego taka postawa Pana prezesa mogła być powodem do niezadowolenia Związku Banków Polskich a nawet może poczucia nie tyle zagrożenia co niepewności i czy w jakichś sposób dostrzegacie Panowie związek tej sytuacji z tą aferą*”

  *chodzi o aferę podsłuchową

  Z tego co zauważyłem to odpowiedzi przedstawicieli NBP na to pytanie nie było.


  Od godz. 11.27.41

  http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#01FB63860F3679ABC1257CF9002572FB

  ---------------------------------
  Tymczasem….
  26 czerwca 2014 roku
  ,,Prezes PiS zapowiedział też, że w niedługim czasie PiS złoży wniosek o postawienie prezesa NBP Marka Belki przed Trybunałem Stanu”
  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,16220072,PiS_zlozyl_w_Sejmie_wniosek_o_konstruktywne_wotum.html?lokale=poznan#BoxWiadTxt
 • Czy afera nie została wywolana przez sily pro-unijne ?
  Skutkiem afery podsłuchowej może być pojawianie się kolejnych głosów popierających koncepcję przekazania kompetencji Polski w zakresie polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w ręce Europejskiego Banku Centralnego
  -----------------
  Dziś w ,,Rzeczpospolitej” apeluje o to prof. Andrzej Wojtyna, który reprezentuje, że tak powiem, orientację silnie pro-unijną

  ,,Afera a wejście 
do strefy euro

  ,,Afera podsłuchowa wydaje się dodatkowym argumentem za przystąpieniem do eurolandu, ponieważ pokazuje, że stworzony w trakcie transformacji porządek instytucjonalny w gospodarce jest dosyć kruchy, a główne jego ogniwa są podatne na erozję wiarygodności.

  Być może więc lepiej byłoby przyjąć porządek instytucjonalny budowany przez kraje o dojrzałej gospodarce rynkowej, nawet jeśli jego poprzednia postać nie okazała się wystarczająco odporna na silny kryzys i jest obecnie w istotny sposób modyfikowana”

  http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/705506,1120616-To-prezydent-powinien-zaproponowac-zmiany-w-ustawie-o-NBP.html

  --------------------------------------------------------------------

  Kilka dni temu

  myślę, że kto wie – można tak przypuszczać – czy nie jest to też spowodowane tym, aby pokazać
  dowody, że NBP sobie nie radzi; wobec tego, jego kompetencje, jakby
  przekazać do Europejskiego Banku Centralnego.
  (Gabriela Masłowska)

  http://www.radiomaryja.pl/informacje/premier-afera-tasmowa-nic-sie-nie-stalo/
 • jeszcze kilka spraw
  Warto zauważyć, że 17 czerwca po ujawieniu taśm Rada Polityki Pieniężnej wydała oświadczenie

  ,,Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, Członkowie Rady Polityki Pieniężnej wydali następujące oświadczenie:

  Rada Polityki Pieniężnej pozytywnie ocenia dotychczasową bardzo dobrą współpracę z Prezesem NBP.

  Rada Polityki Pieniężnej ubolewa, że wypowiedzi Prezesa NBP, zarejestrowane poprzez nielegalny podsłuch, mogą sprawiać wrażenie, że Przewodniczący RPP włączył się w polityczny cykl wyborczy. Takie zaangażowanie byłoby niedopuszczalne.

  Rada Polityki Pieniężnej zapewnia, że z taką samą determinacją jak dotychczas będzie dbać o wartość polskiego pieniądza”

  Członkowie Rady Polityki Pieniężnej

  http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2014/RPP-2014-06.html
  -------------
  Zakładam roboczo, że oświadczenie poparli wszyscy obecni członkowie RPP, oprócz Marka Belki (zakładam, że on nie głosował)

  ,,Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że na wtorkowym posiedzeniu RPP nie było Adama Glapińskiego i Jerzego Hausnera”

  http://www.obserwatorfinansowy.pl/dispatches/komunikat-rpp-rpp-pozytywnie-ocenia-dotychczasowa-wspolprace-z-prezesem-nbp/

  Z tego wynikałoby, że być może obaj chcieli się jakoś ostentacyjnie odciąć od prezesa Belki

  Adam Glapiński w przeszłości był m.in. członkiem Porozumienia Centrum

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Glapi%C5%84ski

  ----------------------------

  Z członków RPP publicznie najbardziej krytyczny sąd o Marku Belce wyraził Andrzej Rzońca, który razem z Leszkiem Balcerowiczem pracuje w jednej katedrze na SGH

  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/rzonca-reputacja-banku-centralnego-ucierpiala-przez-postepowanie-prezesa-nbp/f2p5q

  http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/KMSP/katedra/sklad/Strony/default.aspx

  ------------------------


  ,,Czy członek Rady Polityki Pieniężnej, która decyduje o bezpieczeństwie naszego systemu monetarnego, może uprawiać "działalność naukową" za niemieckie pieniądze? Czyje wówczas poglądy reprezentuje: własne czy donatora? Problem pojawił się w związku z zaangażowaniem Andrzeja Rzońcy, członka RPP, w cykl seminariów ekonomicznych pod nazwą "Wiosenna Szkoła Leszka Balcerowicza" sponsorowanych przez Fundację Naumanna, która związana jest z niemiecką partią FDP”

  http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100730&typ=po&id=po01.txt

  ---------------------------------------


  W tej samej katedrze pracuje dr Jakub Karnowski, obecny prezes PKP

  http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/KMSP/katedra/sklad/Strony/Karnowski.aspx

  Nie dopuszczono do złożenia życzeń i połamania się opłatkiem duszpasterza kolejarzy ks. Eugeniusza Zarębińskiego z pracownikami PKP. Sytuacja miała miejsce w centrali PKP S.A. w Warszawie.

  – To skandal, nie może być tak, że katolików chce się eliminować i nie dopuszcza się nawet do połamania opłatkiem – stwierdził senator Stanisław Kogut, który poinformował o zaistniałej sytuacji na antenie Radia Maryja.

  http://3obieg.pl/pracownicy-pkp-nie-moga-dzielic-sie-oplatkiem
 • Marek Belka
  Marek Belka o ,,władcach finansów”

  ,,Demokracja w poszczególnych krajach może stać się zakładnikiem RYNKÓW KAPITAŁOWYCH. Przykładem są Włochy z czasów premiera Silvio Berlusconiego. Długo utrzymywał się on u władzy dzięki nienaruszalnej większości w parlamencie. Jednak rynki finansowe uznały, że tak dalej być nie może i zaczęły żądać dla rolowania pożyczek przez rząd włoski bardzo wysokich stóp procentowych. Silvio Berlusconi szybko ustąpił. Premierem został profesor Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie, a zarazem wielokrotny komisarz w Komisji Europejskiej – Mario Monti”

  Wykład podczas spotkania finalistów Olimpiady
  z profesorem Markiem Belką 23 marca 2012 r. w siedzibie
  Narodowego Banku Polskiego w Warszawie.

  http://www.pte.pl/pliki/pdf/biuletyn_2012_04.pdf

  ----------------------------------------------------------------------------------

  Jan Łopuszański o ,,władcach finansów”

  Zdaniem Jana Łopuszańskiego, prawnika i posła do Sejmu X, I, III i IV kadencji, działalność Klubu Bilderberg i innych tego rodzaju elitarnych i działających niejawnie struktur jest ściśle związana z demokratycznym systemem politycznym.

  – Oni dbają o zachowanie demokracji jak o dostęp do powietrza, gdyż dobrze wiedzą, że dopóki nieustannie zmienne większości demokratyczne (niedouczone, niedoinformowane, w konsekwencji niezorientowane i swobodnie sterowane przez media) będą legitymować rządy państw, dopóty dyskrecjonalna władza ludzi wpływowych będzie trwać niezagrożona – wskazuje. – To są główni beneficjenci demokracji i główni magowie tego systemu.

  W opinii Jana Łopuszańskiego, należą do nich przede wszystkim właściciele wielkich KAPITAŁÓW i osoby wynajęte do zarządzania ich własnością, propagowania ich przekonań i organizowania sprzyjającej wielkim kapitałom przestrzeni życia publicznego.

  http://www.naszdziennik.pl/mysl/83470,w-strone-swiatowego-rzadu-dusz.html

  ------------------------------------------------------------------------------------

  Marek Belka o ,,władcach mediów”

  ,,Chciałbym pani powiedzieć, pani poseł, że uczestniczę w tych spotkaniach (Komisji Trójstronnej) i nie ma tam źdźbła sensacji, a wpływ tej organizacji na ewentualne decyzje różnych rządów jest daleko mniejszy od wpływu gazet Murdocha, Axela Springera czy innych koncernów MEDIALNYCH”

  http://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf/main/7E094A07

  ----------------------------------------------

  Jan Łopuszański o ,,władcach mediach”

  Innymi sposobami ubezwłasnowolniania społeczeństw są oddziaływania za pomocą programowania edukacji i MEDIÓW w celu obniżenia poziomu ogólnego wykształcenia oraz skierowania uwagi wielkich rzesz ludzkich ku maksymalizacji konsumpcji i poszukiwaniu przyjemności, co powoduje odwracanie ich uwagi od spraw dobra wspólnego, osłabia męstwo ludzi i zdolność do ofiary.

  http://www.naszdziennik.pl/mysl/83470,w-strone-swiatowego-rzadu-dusz.html

  ---------------------------------------

  UWAGA !!!

  Proszę mnie dobrze zrozumieć, ja nie twierdzę, że Marek Belka jest ,,nasz” (szereg jego recepty może budzić sprzeciw), ja tylko twierdzę, że głosi on tezy ,,nieco niebezpieczne” dla władców finansów i mediów (gdyż pokazuje pewne mechanizmu władzy wielkich działających w skali międzynarodowej korporacji co może słuchaczy jego wypowiedzi zachęcać np. (pośrednio) do zainteresowania się np. tą pracą

  http://komandir.wrzuta.pl/audio/5nimFmUfe5e/wojna_o_pieniadz_-_jan_lopuszanski

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_o_pieni%C4%85dz
 • Robert Winnicki w Radiu Maryja - ,,Rozmowy Niedokończone"
  Ogłoszenie

  2 lipca 2014 roku

  ,,Rozmowy niedokończone”: Jakość klasy politycznej w Polsce
  pos. Patryk Jaki - Solidarna Polska, Robert Winnicki - Ruch Narodowy

  Warto zauważyć, że Robert Winnicki stal się już ,,strawny” dla Radia Maryja na tyle, że uzyskał zaproszenie do ,,Rozmów Niedokończonych” w których (o ile mnie pamięć nie myli) nie występował dotychczas nikt, kto byłby reprezentantem Ruchu Narodowego

  http://www.radiomaryja.pl/antena/program/dzisiaj/

  Zastanawiam się czy i kiedy zaproszenie takie otrzyma np. prof. Anna Raźny, Jan Engelgard, Zygmunt Wrzodak, Adam Śmiech, Jan Łopuszański lub Witold Tomczak ?

  ----------------------------------------------------------------------------------

  Szczególnie ważne będzie to, czy Robert Winnicki także dziś powtórzy te słowa:

  "13 grudnia 2007r. została zdradzona polska niepodległość, również przez Prawo i Sprawiedliwość oraz braci Kaczyńskich. Podpisanie traktatu lizbońskiego było największą zdradą w historii Polski po roku 1989 i Okrągłym Stole i będziemy o tym przypominać."

  http://www.mysl24.pl/polityka/1159-kaczynski-jaruzelski-a-suwerenna-polska.html

  O Traktacie z Lizbony

  http://www.ibs.edu.pl/content/view/2780/106/
 • Tu Belka na mównicy sejmowej przyznaje, że jest członkiem Komisji Trójstronnej. Oczywiście bagatelizując to:
  http://chomikuj.pl/krokodilopardalis/ciekawe+wypowiedzi+os*c3*b3b+publicznych/Belka+o+swoim+cz*c5*82onkostwie+w+Komisji+Tr*c3*b3jstronnej,4030846207.wmv
  http://chomikuj.pl/krokodilopardalis/ciekawe+wypowiedzi+os*c3*b3b+publicznych/Belka+w+Sejmie+o+Grupie+Bilderberg+i+Komisji+Tr*c3*b3jstronnej,4030848983.wmv
  http://chomikuj.pl/krokodilopardalis/ciekawe+wypowiedzi+os*c3*b3b+publicznych/Trader+21+o+Banku+Rozlicze*c5*84+Mi*c4*99dzynarodowych*2c+Narodowym+Banku+Polskim*2c+Belce+i+Komisji+Tr*c3*b3jstronnej,4030849014.wmv

OSTATNIE POSTY

więcej
 • POLSKA

  Oświadczenie byłych posłów LPR

  Kolejne władze w Polsce realizują obce interesy kosztem polskiego narodu. Obecne elity władzy podporządkowały polski interes narodowy interesom USA, Izraela i banderowskiej Ukrainy. Polska staje się kolonią elit ,,światowej mafii finansowej”, czytaj więcej

 • POLITYKA - POLSKA

  Zimna woda na rozgrzane głowy

  Konfederacja była nie wyrazista w kwestiach zasadniczych dla przyszłości Polski. Chciała walczyć z pisem ale tak tylko na patyczki, pomijała (może celowo) okupację Polski przez usrael, okupację sługusów zarządzających Polakami – niewolnikami czytaj więcej

 • POLSKA

  Ciele pisowskie dumpty humpty

  Trolusiu Humpty, dzięki za wklejenie moich autorskich opracowań na portalu Neon 24, pewnie coś się nauczysz, trochę poszerzysz swoją wiedzę, podreperujesz swoją inteligencję, czytając moje opracowania. czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031