Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
184 posty 3136 komentarzy

Wrzodak Z

B,NAI B,RITH

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Warto przypominać ,,dzieła wielkiego patrioty"

Prezydent Lech Kaczyński z nadziejami do masonów

i brak reakcji Prezydenta RP

 

 

 

 

 

 

 

LIST PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO

DO LOŻY MASOŃSKIEJ B’NAI B’RITH

– odtworzonej w Warszawie 9 września 2007 roku

 

       

Panie i panowie!

Blisko 70 lat temu w 1938 r. dekret prezydenta Rzeczpospolitej zakazał działalności B`nai B`rith w wyniku absurdalnego strachu, niezrozumienia i wprowadzenia w błąd oraz zarządził nielegalność działalności w Polsce sekcji B`nai B`rith. Dlatego to powinno być rozważane jako symboliczny gest, że ja teraz jestem tutaj przed wami jako reprezentant Prezydenta Rzeczpospolitej, po to żeby przywitać was i waszą organizację, która po raz drugi otwiera działalność w Polsce.

Otwarcie loży B`nai B`rith w Rzeczpospolitej po wielu latach nieobecności, jest również szczególnie ważne w innym aspekcie. Tak jest ponieważ ta organizacja utworzona została 164 lat temu w małej kawiarni nowojorskiej przez tuzin żydowskich niemieckich emigrantów, dzisiaj stała się najważniejszą międzynarodową organizacją walczącą z rasizmem, antysemityzmem i ksenofobią. Polska jest wdzięczna dla akcji podejmowanych przez Anti-Defamation League ustanowionej przez B`nai B`rith, które współdziałając z American Jewish Congress podtrzymuje nasze wysiłki do uzyskania zmian w nazywaniu obozu Auschwitz i przeciwstawiania się mocno używania nazwy jako "Polish concetration camps".

Jestem zadowolony że tak samo jak w przypadku przed wojną członkowie B`nai B`rith są znaczącymi polskimi obywatelami - uczonymi, pisarzami, osobami zaangażowanymi w działalność społeczną.

W tym czasie kiedy stosunki pomiędzy Polską a Izraelem są pośród krajów europejskich najlepsze w Europie, mypowinniśmy starać się o stałe, dalsze rozwijanie polsko-żydowskich stosunków. To wymaga kontynuacji wysiłków i gotowości dla osiągnięcia kompromisu. To nie jest łatwe, lecz wierzę, że jest bezcenne wasze zobowiązanie, że następstwem będzie znaczący wpływ na wzajemne zrozumienie Polaków i Żydów.

W związku zpowyższym powinienem odwołać się do nakazów waszej organizacji, która powołana jest w "duchu tolerancji i harmonii i skierowane są na uwiecznienie "ocalonych z Holocaustu".

Mam nadzieje, że częściowo zostaną spełnione te punkty waszego programu. Tzn. wy pomożecie nam walczyć przeciwko nieprawdzie, szkodzących poglądów które wyjawiają światu przykład opinii na temat polskiej odpowiedzialności na temat tworzenia obozów koncentracyjnych. Mam również nadzieję, wbrew faktom że prawo waszej organizacji przygotuje "uwiecznienie" pamięci na temat życia i osiągnięćpolskich Żydów izarównowzajemnej historii ciągnąca się przez ponad 800 lat, będzie uwieczniona w świadomości polskiego społeczeństwa i w świecie.

Proszę pozwolić mi zakończyć cytując słowa Jego Świątobliwości papieża Benedykta XVI, który powiedział w grudniu 2006,kiedy przyjmował reprezentantów B'nai B`rith: "Nasz udręczony świat potrzebuje świadectwa ludzi dobrej woli, inspirowanych przekonaniem, że wszyscy z nas stworzeni na podobieństwo Boże, posiadają nieprzemożną godność i wartość. Żydzi i chrześcijanie powołani dowspółpracy w uzdrowieniu świata, poprzez promowanie duchowych i moralnychwartości, opartychna naszej wierze. Powinniśmy, stać się coraz bardziej przekonanipoprzezułożenie naszejowocnejwspółpracy". 

Warszawa 9 wrzesień 2007

(odczytała:) Ewa Junczyk – Ziomecka

Podsekretarz Stanu Biura Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej"

http://www.fronda.pl/forum/na-pis-trzeba-uwazac-tak-jak-na-masonow,32239.html 

 

 

 

Kim są: B'nai B'rith po hebrajsku Synowie przymierza

B'nai B'rith i jej terrorystyczne zbrojne ramię o nazwie Anti-Defamation League – ADL. Jeżeli ktoś chce sprawdzić źródła zorganizowanego przestępstwa żydowskiego w Ameryce, niech sięgnie po książkę Alberta Freeda: "Powstanie i upadek żydowskiego gangstera w Ameryce." "W lożach B'nai B'rith wszyscy Żydzi są mile widziani i mogą czuć się jak u siebie. Byli Braćmi jeszcze przed skosztowaniem poezji rytuału inicjatycznego. Byli Synami Przymierza z racji swego urodzenia. A tego Przymierza nie obmyśliło kilku ludzi zebranych w Loży; zawarł je Bóg z Izraelem u podnóża Góry Synaj. Abraham, ojciec rasy żydowskiej, jest – można rzec w sensie symbolicznym – założycielem pierwszej Loży. Odkrywa on rytuał podniósłszy swój wzrok ku niebu iskrzącemu się tysiącami gwiazd, w których widzi dzieło Stwórcy. Gwiazdy przemówiły do niego; powiedziały mu: "Spójrz, twój naród będzie jak gwiazdy na Niebie [...]. Niech będzie on błogosławiony".

"Why the B'nai B'rith?"; "B'nai B'rith Magazine", Nowy Jork, maj 1929, str.274

Cóż to za organizacja, to już możemy się domyślać po ich motto – na górze, oraz wiemy kto może do niej należeć. Jest to najwyższa loża masońska, jedyna, która jest zarezerwowana dla ludzi pochodzenia żydowskiego. "B'NAI B'RITH. Stowarzyszenie żydowskie o charakterze bractwa, założone w 1854r. w USA. "B'nai B'rith" w języku hebrajskim oznacza: "Synowie Przymierza". Jego celem jest podtrzymywanie tradycji i kultury żydowskiej oraz walka z antysemityzmem. Zgodnie z deklaracją założycieli główną ideą stowarzyszenia jest "jednoczenie Żydów w imię najwznioślejszych ideałów, a zarazem ideałów całej ludzkości [...]; obrona religijnego i duchowego dziedzictwa Przymierz poprzez działania na niwie edukacyjnej i duchowej zwłaszcza wśród młodzieży [...]; walka z jawnym lub z utajonym antysemityzmem."

Członkowie stowarzyszenia nazywają się "Braćmi", przechodzą "inicjacje" i spotykają się w lożach [...]"

– Daniel Ligou: "Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie" (Uniwersalny Słownik Masonerii), Paryż 1998, str. 150

Celem było, więc zjednoczenie Żydów, ale nie w sposób dowolny, lecz zgodnie ze zinterpretowanymi w duchu masońskim zasadami talmudycznego judaizmu, mającego liczne cechy zbieżne z oświeceniowym racjonalizmem wolnomularzy.

B'nai B'rith

Następnie B'nai B'rith rozkrzewia się w całej niemal Europie Środkowo-Wschodniej; jednak w katolickiej Francji wypuszcza odrośl dopiero w 1932 roku.

Nieznane ogółowi, wymieniane co najwyżej mimochodem w tych, czy innych mediach, stowarzyszenie B'nai B'rith jest niewątpliwie jednym z najbardziej ekskluzywnych i wpływowych tajnych gremiów, jakie obecnie istnieją.

Wydaje się wręcz, że Masoneria, Pilgrims' Society, Komisja Trójstronna , CFR i itp. są jedynie  pasami transmisyjnymi tej arystokracji żydowskiej, jaką jest B'nai B'rith. Dość jasno wypowiedział się na ten temat w 1975r. dziewiętnasty, światowy zwierzchnik tej organizacji David M. Blumberg w broszurze zatytułowanej. "Pewien sposób bycia Żydem" ("Une façon d'etre Juin"):

"Wśród organizacji żydowskich B'nai B'rith zajmuje miejsce wyjątkowe [...]. Liczy też więcej członków niż jakakolwiek inna żydowska organizacja. Przytaczam te fakty nie po to, żeby się chwalić, lecz żeby podkreślić, że w rodzinie organizacji żydowskich właśnie na nas ciąży szczególna odpowiedzialność wobec naszego narodu i wobec ludzkości [...]".

Według rabinów i przewodników Izraela, w oczekiwaniu na czasy mesjańskie, kiedy to nastąpi ubóstwienie narodu żydowskiego, ma on pewną duchową misję do spełnienia względem gojów (tzn. nie-Żydów), a mianowicie misję "oświecenia" ich poprzez wpojenie im pewnych zasad Talmudu, z których wyrastają m.in. Prawa Człowieka:

"Żyda można zdefiniować poprzez jego odpowiedzialność przed Bogiem, przed historią, przed własnym narodem i przed ludzkością. [...] Etyka żydowska jest jedyną z tych, które przyznają człowiekowi najwyższe miejsce w całym stworzeniu. To przez niego istniej świat oraz wszystko, co go napełnia. To po to, aby on się zrealizował, czyli doprowadził do skonkretyzowania się czasów mesjańskich, został stworzony wszechświat. /…/ Tradycja żydowska każe nam świecić przykładem przed wszystkimi narodami: zachowywać się, jak naród kapłanów. Wynika z niej jednoznacznie, jaka ma być nasza rola wobec ludzkości [...].

To właśnie z tego poczucia odpowiedzialności zrodził się B'nai B'rith, i to ono daje klucz do zrozumienia jej bogatej historii".

B'nai B'rith: " jest też akredytowany przez większość najważniejszych organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ, UNESCO (orazRada Europy, z głosem doradczym) jako organizacja pozarządowa, a prócz tego ma dojścia w Watykanie. Świadomość jego wpływów każe kandydatom do fotela prezydenckiego w USA stawić się przed nim [przed B'nai B'rith] przy okazji każdych wyborów." Zresztą prezydenci USA potrafili odwdzięczyć się za udzielone im poparcie: np. w administracji Billa Clintona 35% wysokich urzędników rekrutowało się spośród członków B'naiB'rith. Dla właściwej proporcji trzeba uwzględnić fakt, ze Żydzi stanowią 3% społeczeństwa amerykańskiego.

Ale należy podkreślić, że wszystkie jawne, bądź tajne organizacje żydowskie – czy to będzie "Powszechne Przymierze Żydowskie", "Światowa Rada Żydów", "British Izrael", "Rada Synagog", "Liga Przeciw Antysemityzmowi", stowarzyszenie przyjaźni albo współpracy między Izraelem a tym, czy innym krajem europejskim, bądź też prężne amerykańskie lobby żydowskie skupione wokół AIPAC - podlegają w jakieś mierze nieformalnej władzy B'nai B'rith.

Godłem i znakiem rozpoznawczym B'nai B'rith jest siedmioramienny świecznik -menora (na wzór tego, który znajdował się w Świątyni w Jerozolimie). W 1949 r. z inicjatywy Haima Weizmanna, pierwszego prezydenta Izraela, przyjęty jako centralny element oficjalnego godła dla Państwa Izrael.

B'nai B'rith spełnia także funkcje ciała wykonawczego dla Wielkiego Kahału (Wielkiego Sanhedrynu), który ma bardziej oligarchicznycharakter. Jej terrorystyczne zbrojne ramię jest o nazwie Anti-Defamation League ADL –Arnauld de Lassus w książce: "Masoneria - intrygująca tajemniczość"

Wydawnictwo Sióstr Loretanek

Warszawa 2014

„Z wyżej przytoczonych analiz wynika jednoznacznie, kto przygotował na mnie atak, kto sparaliżował mójingres i kto użył do tego celu IPN-u i posłusznych temu planowi mediów, a także tzw. katolickich publicystów, którzy podobnie jak austriacko-niemieckie stowarzyszenie „Wir sind Kirche” kwestionują w duchu protestanckim hierarchię katolicką i zwalczają, na ile możliwe, katolickich biskupów. To, że Lech Kaczyński był współautorem ataku na mnie, stało się dla mnie całkowicie jasne niedługo po tragedii smoleńskiej. Oto w „Gościu Niedzielnym” z dnia 18 kwietnia ukazał się wywiad z nieżyjącym już Lechem Kaczyńskim pt.Moja wizja polityki,którego on udzielił redakcji „Arcanów” 27 lipca 2009 roku, zastrzegając, by opublikowano go dopiero po wyborach prezydenckich w roku 2010. Na pytanie redaktora Andrzeja Nowaka: „Jakie Pan Prezydent wskazałby największe sukcesy swojej dotychczasowej, blisko już czteroletniej pracy na tym stanowisku?” – Lech Kaczyński wymienił likwidację WSI, otwarcie perspektyw na Wschód, wynegocjowanie traktatu lizbońskiego, a także jeszcze jedno. Tu cytuję jego słowa:

Wreszcie ostatnią sprawą, o której bym wspomniał, była interwencja w sprawie obsadzenia przez arcybiskupa Wielgusa warszawskiej metropolii.

Teraz zrozumiałe się stało, że to Lech Kaczyński był jednym z promotorów ataku na moją osobę”. (str. 191-192)

W czasie kampanii prowadzonej przeciwko mnie skontaktował się ze mną jeden wybitnych hierarchów światowego Kościoła katolickiego, który mnie poinformował, że atak przeprowadzony na mnie został wykonany na rozkaz światowej masonerii, w którą uwikłani są liczni z tych, którzy mnie atakowali. Wydaje się to być możliwe, gdyuwzględni się historię przyjaciela Lecha Kaczyńskiego, Bronisława Wildsteina,a także to, z jaką radością witano w dniu 9 września 2007 roku reaktywowanie żydowsko-masońskiej loży B`nai B`rith…” (str.194-195)

 „Od tej chwili przejąłem obowiązki ordynariusza diecezji. Ataki medialne nie ustawały. Jak słusznie wyraził się potem w telewizji ówczesny wicepremier pan Roman Giertych, sprawę arcybiskupa Wielgusa potraktowano tak, jakby to był wybuch stanu wojennego. Podobnie solidarność ze mną publicznie wyraził śp. pan wicepremier Andrzej Lepper (który latem 2007 r. stał się przedmiotem podstępnego ataku (zwanegoafera gruntową) oraz pan wicepremier Waldemar Pawlak.

 

Pierwszą świeczką chanukową zapalił prezydent Lech Kaczyński. Następnie naczelny rabin Polski Michael Schudrich odmówiłbłogosławieństwo.

Podczas ceremonii, zorganizowanej przez Gminę Wyznaniową Żydowską, odmówiono uroczyste modlitwy za pomyślność państwa polskiego oraz z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezydent podziękował za modlitwę za Polskę. Lech Kaczyński dodał, że “można powiedzieć, iż jest to ostatni akcent obchodów 90-lecianiepodległości naszego kraju”. Podkreślił, że ok. 10% obywateli międzywojennej Polski było narodowości żydowskiej. “Warszawa miała – już przed II wojną światową – 360 tys. obywateli narodowości żydowskiej plus, co najmniej kilkadziesiąt tysięcy żydowskiego pochodzenia” – mówił prezydent. Jak dodał, “według danych, które posiada Instytut budujący Muzeum Historii Żydów Polskich, Żydzi stanowili ok. 12-13 proc. oficerów i podoficerów Wojska Polskiego”. Lech Kaczyński przypomniał, że Żydzi byli również wśród ofiar mordów w Katyniu i innych miejscach kaźni na wschodzie. “Okres międzywojenny nie był łatwy we współżyciu obu narodów. Ale też trzeba pamiętać, że właśnie w tym okresie, na początku lat 30. – już w okresie rządów marszałka Piłsudskiego tzw. sanacji – Zniesiono ostatnie przepisy,które ograniczały osoby narodowości żydowskiej w jakichkolwiek ich prawach obywateli Rzeczpospolitej” – powiedział prezydent.To był – dodał Lech Kaczyński – „bez wątpienia dorobek międzywojennego państwa”. Przypomniał też, że parlamencie II RPbyło wielu posłów narodowości żydowskiej. Wspomniał też urodzonego w Polsce, jednego z twórców i wieloletniego premiera państwa Izrael Menachema Begina.

 „Pamiętajmy, że był on żołnierzem Korpusu Andersa i że wprawdzie już od młodych lat związany był z ruchem syjonistycznym i jemu wierny, to nie chciał opuścić szeregów polskiej armii, dopóki nie został z niej zwolniony. Wykazał do końca lojalność wobec państwa, w którym się wychował, w którym działał, którego językiem, językiem narodu polskiego się posługiwał” –mówił prezydent.

Lech Kaczyński jest konsekwentny w propagowaniu, za swoim mistrzem Janem Józefem Lipskim, „patriotyzmu sanacyjnegoi piętnowaniu „etnicznego nacjonalizmu endeckiego”.

Ta konsekwencja sprawia, że nigdy nie oddał hołdu współtwórcy Polski Niepodległej Romanowi Dmowskiemu(np. poprzez złożenie wieńca pod jego pomnikiem), ale za to kończy obchody 90. rocznicy odzyskania niepodległości w synagodze Nożyków, wychwalając Menachema Begina jako „polskiego patriotę”.

http://prawy.pl/r2_index.php?dz=felietony&id=42067&subdz=

http://www.myslpolska.org/?key=2,,1913

29 grudnia 2008

  

KOMENTARZE

 • Nie mogę dodać *, chciałem dać 5*
  https://wiernipolsce1.files.wordpress.com/2015/04/bnaibrith22.jpg

  „Jan Paweł II” z żydowską lożą B’nai B’rith, 1984 r.
 • Dla mnie abp Wielgus, to kapuś SB i dobrze zrobił LK,że go zablokował.
  .
 • @fan-wolności 16:22:59
  ...został zablokowany w katastrofie lotniczej,ale jego brat dalej wspiera krwawe, krypto-faszystowskie reżymy na Wschodzie Europy,rujnuje relacje z Rosją dla interesów USraela.

  To trzeba zablokować.
 • @fan-wolności 19:14:48
  ...Jehowita jesteś ?
 • @fan-wolności 19:59:27
  ...dobre... uśmiałem się.

  A Ty z jakiej sekty się wywodzisz ?

  Kto to jest "Setha", możesz wyjaśnić- chętnie poczytam ?
 • @fan-wolności 19:59:27
  https://en.wikipedia.org/wiki/Seth
 • @fan-wolności 19:59:27
  //Sekta Rzymsko-Katolicka czci go po kryjomu,...//....co za determinacja !!!prawie dwa tysiące lat konspiracji !!! ......i to tylko po to by "tajne kręgi " mogły pod osłoną chrześcijaństwa czcić sobie Setha , w takim razie po co w ogóle wymyślili to chrześcijaństwo , skoro mogli zupełnie oficjalnie przejąć wierzenia egipskie i nikt by ich nawet za to "nie ścigał " ?...::))))
 • @fan-wolności 21:07:28
  dobrze ,że "fan wolności" potrafi dostrzec "to co zakryte" , oczekuję najbardziej spektakularnych "odsłon" :)))
 • @fan-wolności 20:45:45
  ... prezydent Duda,też wychodzi na widok publiczny z przetłuszczonymi włosami - dzisiaj w TVP info- jak był na konferencji w Monachium i z Schulzem gadał - go pokazali.

  Miał rzeczywiście fatalnie przetłuszczone włosy...

  No cóż, Ewce i prezydentowi,to trzeba sprezentować PO szampPOnie i PO siekierze dla upowskich kumpli na Ukrainie...tfuuuu...

  To też będzie znak i gest.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031