Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
145 postów 2510 komentarzy

Wrzodak Z

Piłsudski - kolaborant

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Przedkładam tekst Grunholza za stroną KIP, dotyczący polityki Piłsudskiego. Czy ta polityka zdradziecka nie przypomina wam dzisiejszej polityki agentów sprawujących władzę nad polakami!!!

Niemcy polityka
Kiedy pisałem Werwolfa zapisałem w nim tezę, że Piłsudski musiał – po prostu MUSIAŁ – być niemieckim szpiegiem. Był sabotażystą. Dbał o pozory, o kolejne tony kłamstw, o spowolnienie Polskie i „przygotowanie jej” do kolejnej wojny.
Po tych 3 latach ktoś ujął tę tezę w ramy dowodów.
Tę tezę podpowiadała mi intuicja i logika – to niemożliwe przecież, że wróg najgorszy wypuszcza wodza obcego państwa ot tak sobie – i pozwala mu „odbudować Polskę” jak to mówią mity.
Kłamstwa jakimi nas otoczono – do dzisiaj wielu żyje tym kłamstwem.
Mój poprzedni tekst (dot.: //argo.nowyekran.pl/post/81392,skad-sie-biora-lemingi) właśnie o tym mówił – że nasza Tradycja nie jest nasza – że składa się ona z wielu kłamstw
13-tu warstw kłamstw.
Obszerne fragmenty tekstu Roberta Grunholz.
Dmowski i Piłsudski
„Przypisywanie jakichkolwiek zasług Piłsudskiemu lub twierdzenie, że odzyskanie niepodległości to równa zasługa Dmowskiego i Piłsudskiego, to wielkie historyczne zakłamanie i nieporozumienie.
Piłsudski nic dobrego dla Polski nie zrobił, a wręcz odwrotnie, był największym hamulcowym tego wielkiego zrywu narodowego.
  Był psem spuszczonym ze smyczy przez Niemców, aby ten zryw narodowy poskromić. Mimo przegranej wojny Niemcy nie rezygnowali.  Prowadzili bardzo aktywną tajna i zakulisową politykę. Niemcy zawsze dążyły do likwidacji Polski i kontroli nad Rosją.  Do Rosji wysłali Lenina, aby robił rewolucje bolszewicką, a do Polski wysłali Piłsudskiego chwilowo internowanego w Magdeburgu po nieudanych próbach wzniecenia powstania przeciw Rosji.
Niemcy widząc, że powstanie niepodległej Polski jest rzeczą nieuchronną, chcieli przynajmniej tę Polskę możliwie osłabić. Jednym ze sposobów osłabienia Polski było utworzenie na wschód od Polski nowych państw, wrogich Polsce, które by możliwie jak najwięcej ziemi Polsce odebrały. To było główną przyczyną utworzenia przez Niemców niepodległej Litwy Z tego samego również powodu spowodowali Niemcy utworzenie państewka „ukraińskiego” we wschodniej Małopolsce..
Niemcy prowadzili politykę FAKTÓW DOKONANYCH. Przemocą narzucili Polsce rząd Piłsudskiego.
Trzy osobowa Rada Regencyjna (Aleksander Kakowski, Józef Ostrowski, Zdzisław Lubomirski), która miała wybrać Wilhelma II na króla Polski rozwiązała się i przekazała rządy Piłsudskiemu, którego Niemcy przysłali w salonce z Berlina.
Piłsudski miał urządzać Polskę po niemiecku.
  Piłsudski odmówił pomocy dla powstańców wielkopolskich, twierdząc, że Wielkopolska należy do Niemiec. A powstańcy wielkopolscy toczyli ciężkie walki z Niemcami – to była regularna wojna polsko niemiecka.
Niemiecką politykę tworzenia państw buforowych realizował Piłsudski pod płaszczykiem Federalizacji.
   Wpływ Niemców na Ukrainie jest znamiennym przykładem ich działalności na kresach Wschodnich Polski. Już austriaccy Habsburgowie podsycali nacjonalizm ukraiński; dość wspomnieć do rzezi Jakuba Szeli. Kontynuacją tej samej polityki niemieckiej w czasie II wojny światowej  były rzezie ludności polskiej na Wołyniu dokonane przez UPA, które były tworem niemieckim, takim jak chociażby SS Galizien. Stefan Bandera był agentem Gestapo.
   Piłsudski blokował pomoc dla obrońców Lwowa okupowanego przez połączone siły Rusinów i Niemców. Sabotował pomoc militarną gen. Rozwadowskiego i spontaniczną pomoc mieszkańców Warszawy. Grupie, która objęła w Polsce władzę, nie w smak była akcja przeciw Rusinom we Lwowie. Nie tylko, że nie wysłano do Lwowa odsieczy, ale hamowano czynione w tym kierunku samorzutne wysiłki.
   W całej Polsce, a przede wszystkim w usposobionej wysoce patriotycznie Warszawie, dochodziło do burzliwych manifestacji. Ludność domagała się powszechnego poboru, a choćby tylko umożliwienia ochotniczego zaciągu – i wysłania wojsk pod Lwów. Piłsudski był jednak nieugięty. Nie przyjmował delegatów, lub przyjąwszy ich, zbywał ich niczym, oraz prawił im impertynencje i wojsk do Lwowa nie wysłał. Pauperyzacja społeczeństwa, przemoc dyktatura, destrukcja życia społecznego, destrukcja edukacji, niszczenie wartości moralnych i duchowych, warcholstwo.
Tak było za Augusta II Sasa, Tak Było za Piłsudskiego, Tak jest teraz za rządów Donalda Tuska.
Jak zmanipulowano wybory 2007 roku.   Artykuł ilustruje wpływ fundacji niemieckich na życie polityczne w Polsce – to skandal. Finansowanie kampanii wyborczej Tuska przez tradycyjnie wrogie Polsce ościenne Państwo.
To stały element tajnej dyplomacji pruskiej – osadzić na czołowej decyzyjnej pozycji swojego agenta. Robili to przez wieki – w tym konkretnym przypadku chodzi o volksdeutscha Tuska.

//niepoprawni.pl/category/tagi-z-blogow/fundacja-konrada-adenauera
Fundacja Konrada Adenauera należy do najważniejszych zagranicznych instytucji wpływu działających w Polsce. W minionych kilkunastu latach silnie oddziaływała na polskich polityków, przyczyniając się pośrednio do powstania III Rzeczypospolitej w jej obecnym półkolonialnym kształcie. Określenie to nie jest przesadą, jeśli wziąć pod uwagę kolosalne zaangażowanie niemieckiego kapitału w polskiej bankowości, w biznesie i mediach.
Tusk ponadto jest laureatem nagród niemieckich za zasługi dla Niemiec, nagrody niemieckie dla Tuska – Nagroda Karola Wielkiego i Waltera Rathenau –dowód agenturalności Tuska na rzecz Niemiec, największego wroga Polski.
Prasa polskojęzyczna jest w rękach niemieckich MA OLBRZYMIĄ SIŁĘ OGŁUPIANIA i zawsze miała. WSZYSTKIE PROFITY Z KOLONI POLSKIEJ idą do banków niemieckich.  Nadrzędnym, długofalowym celem Niemców jest zniszczenie Polski, zniszczenie słowiańszczyzny, rozbicie Rosji – Budowa państwa Pruskiego/Krzyżackiego od Renu do Władywostoku – zawsze tak było – żydzi i Krzyżacy ( dziś Niemcy) – zawsze mieli ten sam wspólny cel.
Paderewski DmowskiFot. 20: Paderewski i Dmowski
   Swoją dyplomacją Dmowski przyczynił się do powstania niepodległego
Państwa Polskiego w takich granicach, na jakie zezwalali przedstawiciele państw mocarstwowych: Anglii, Francji, Włoch i USA oraz MIĘDZYNARODOWI SYJONIŚCI pełniący rolę DIABELSKICH ADWOKATÓW.
Bo gdyby Polska dysponowała 100 tysięczną armią w chwili odzyskania niepodległości w listopadzie 1918r, wówczas polskie oddziały wojskowe
weszłyby do Wielkopolski, na Pomorze i Śląsk i konferencja w Wersalu toczyła by się po faktach dokonanych i Polska dyktowałaby warunki – Francja była po polskiej stronie, a Anglicy nie przyszliby do Polski umierać w imię niemieckich interesów.
Jednocześnie naczelnik Państwa miał prawo ogłosić dekret o utworzeniu
zasadniczej służby wojskowej i w przeciągu 3 miesięcy Polska dodatkowo
dysponowałaby przeszkoloną armią w sile co najmniej 250 tysięcy żołnierzy.
Ale “litewski wsiarz” i “niemiecki agent” Piłsudski nic nie zrobił w sprawie polskich interesów narodowych, ponieważ był zaprzedany Niemcom.
HallerFot. 19: Generał Józef Haller
I tutaj Piłsudski wyraźnie zaszkodził Polsce, ponieważ z pomocą Francji, Polska byłaby w stanie wyegzekwować od Niemiec odszkodowania wojenne przyznane na konferencji w Wersalu, a duet Francja-Polska trzymałby Niemcy w kleszczach, nie dopuszczając do ponownej rozbudowy militarnej Niemiec – Polska miała wielką szansę stać się ponownie ważnym państwem w Europie, z którym inni musieliby
się liczyć.
Nie byłoby wówczas niemieckiej samowoli i układu polityczno-militarnego pomiędzy Niemcami, a ZSRR w Locarno, bo byłby to pretekst do aneksji Niemiec przez duet Francja-Polska; ZSRR był pogrążony w rewolucji i wojnie domowej, a  Anglia bałaby się ponownie rozpocząć konflikt w Europie po niedawno zakończonej  I wojnie światowej, co też stanowiło zagrożenie dla angielskich zdobyczy kolonialnych, a z kolei USA było zbyt daleko od Europy, żeby angażować się w cokolwiek.
Konferencja w Wersalu bez udziału przedstawicieli z Polski byłaby pogwałceniem praw Polski do samostanowienia o sobie, a jednocześnie dawała by Polsce prawo do użycia siły w celu zagwarantowania bytu państwowego – to wywołało by wielkie oburzenie wśród Polaków w Polsce i na całym świecie i gotowość do walki dużej części polskiego społeczeństwa z każdym, kto odważyłby się napaść na Polskę.
 Decyzje i działania Piłsudskiego nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do jego wrogiej działalności na szkodę Polski i polskich interesów narodowych, w czym pomagali mu jego kolesie z PPS, polskojęzyczne żydostwo i komuniści w Polsce.

Kiedy Dmowski wrócił z Paryża i oznajmił Piłsudskiemu, że Polska odzyskała dostęp do morza to Piłsudski, aż zzieleniał ze złości, ponieważ jako niemiecki agent dostał instrukcję od swoich niemieckich przełożonych, że Pomorze i Śląsk mają zostać przy Niemcach, zaś Polska może powiększyć swoje terytorium kosztem Rosji, w czym uzyska poparcie Niemiec – awans Piłsudskiego z feldfebla (podoficera) na generała, który nie miał pojęcia ani o wojskowości, ani o polityce był ukartowaną niemiecką zagrywką.
Przez rok, Piłsudski w ogóle nie chciał słuchać o wysłaniu polskiego wojska ani do Wielkopolski, ani na Pomorze celem odzyskania przyznanego Polsce terytorium i dopiero gen. J. Haller wydał rozkaz przepędzenia Niemców z Wielkopolski i Pomorza, co zakończyło się w lutym 1920r.
Z okazji rocznicy wybuchu wojny zawsze wspomina się Pakt Ribbentrop-Mołotow i cios sowiecki w plecy. Rzadziej mówi się o działaniu V kolumny niemieckiej, jeszcze rzadziej zdradzie Żydów i kolaboracji z agresorami. Mówi się wiele o ogromie zbrodni katyńskiej i winie Rosjan; NIE mówi się o tej zbrodni w kontekście ŻYDOWSKIEGO kierownictwa NKWD. Nie zestawia się zbrodni katyńskiej z ogromem zbrodni żydowskich komisarzy ludowych na narodzie rosyjskim.
Nic nie wspomina się o 1000-cu niemieckich Katyniach.
Jednak NAJRZADZIEJ poruszanym tematem są MASOŃSKIE rządy Piłsudskiego i jego kontynuatorów. Większość piłsudczyków było masonami. Piłsudski wraz ze swoja ekipa masońską zostawił Polskę bezbronną, a praktycznie metodycznie niszczył polską armię. W odstawkę lub do Berezy posłał większość polskich generałów zastępując ich swoją ekipą. Od samego początku stawiał na konnice tj. armie sieczkową, podczas gdy wszyscy naokoło się motoryzowali.
Dobrym przykładem ilustrującym problem jest odmowa zezwolenia na lądowanie 1500 samolotów czeskich (praktycznie daru czeskiego dla Polski) tuz przed agresją Niemiec hitlerowskich na Czechosłowację w połowie marca 1939. Pół roku później czeskie myśliwce, jako trzon hitlerowskiej Luftwaffe siały grozę nad pustym i bezbronnym polskim niebem. Również Benesz w obliczu hitlerowskiej agresji zwracał się do prezydenta Mościckiego z dramatycznym apelem o współprace przeciw agresji hitlerowskiej. A dużo wcześniej socjalista Moraczewski odrzucił propozycje przeniesienia zakładów zbrojeniowych Skody na teren Polski.
RozwadowskiFot. 21: Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski
Polityka Prus w stosunku do Polski jest od wieków taka sama – osłabić Polskę gospodarczo i militarnie zubażać i pauperyzować. Trzeba przyznać, że tajna polityka i dyplomacja Prus jest bardzo skuteczna i wyrafinowana.
Perfidia i przewrotność Krzyżacka jest dobrze ukryta, ale po owocach ich poznajemy. Zresztą dotyczy nie tylko Polski, ale również np. Rosji.
Polega na umieszczeniu swoich agentów na kluczowych decyzyjnych pozycjach (August II, Romanowie, caryca Katarzyna II – Sofia Augusta Anhalt – Zerbst.); zresztą na dworze angielskim mężem królowej Victorii był pruski książę Albert. Ale o wpływach Krzyżaków i Templariuszy na dwory europejskie to osobny temat.
  POLSKĘ ZNISZCZYŁY PRUSY. Od Augusta Mocnego i rozbiorów, poprzez Piłsudskiego, aż do dnia dzisiejszego.
“Po to Bóg stworzył żydów polskich, abyśmy mieli armię doborowych szpiegów” (Otto von Bismarck).
NO A JAK TO SIĘ MA DO TERAŹNIEJSZOŚCI? Polska jest pod wpływem Niemiec i sytuacja jest identyczna jak przed wojną. Niemcy osłabiają Polskę gospodarczo i militarnie, tak jak w latach międzywojennych. Już niedługo nie będzie Niemcom potrzebna Unia Europejska (właśnie zastopowali ostatnio proces integracji europejskiej decyzja niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe), aby zdobyć Polskę.
Polska jest słabiutka militarnie. 90 tys. wojska Polskiego to korpus ekspedycyjny używany zresztą poza granicami kraju. Czy dalej mamy powszechny obowiązek wojskowy tak jak w Niemczech?
PIŁSUDSKI TO MAJSTERSZTYK TAJNEJ DYPLOMACJI PRUSKIEJ.    95% Polaków do dziś wierzy, że był bohaterem narodowym i zbawcą Polski – nic bardziej złudnego
W „wyzwolonej” po I wojnie Polsce Niemcy dalej MIMO PRZEGRANEJ WOJNY utrzymywali kontrolę przez osadzenie Piłsudskiego.
Najbardziej utrwalony mit o Piłsudskim to „Cud nad Wisłą”
*Piłsudski NIE BYŁ ŻADNYM ZWYCIĘZCĄ BITWY POD WARSZAWĄ W 1920 roku,
NIE BYŁ DOWODZĄCYM, NIE BYŁ W OGÓLE NA POLU BITWY POD WARSZAWĄ.
* Bitwa o Warszawę w 1920 rozegrała się 13, 14.
* 15 Sierpnia już było praktycznie po bitwie.
* 13 i 14 sierpnia Piłsudski był w drodze do i w Boboli – 440 km (trzy dni jazdy) od pola bitwy – był u kochanki Szczerbińskiej, która potwierdza to w swoich pamiętnikach.
* 15 sierpnia Piłsudski był 120 km (dzień jazdy) od pola bitwy na chrzcinach w odległości – dokument z jego podpisem. Był ojcem chrzestnym.
* Piłsudski nie był dowodzącym w bitwie pod Warszawą – przyjął rozkazy od dowodzącego, którym był gen. Rozwadowski – dokument z podpisem Piłsudskiego. Parę dni wcześniej złożył REZYGNACJĘ Z FUNKCJI NACZELNEGO WODZA na ręce ówczesnego premiera Witosa, (co ujawnia Witos w swoich pamiętnikach wydanych w 1962 r). (po klęsce wyprawy na Kijów)
Nie ma potrzeby nawet cytować krytycznej literatury wobec Piłsudskiego. Wystarczy wskazać jego własne pamiętniki i powszechnie znane fakty
* W SWOICH WŁASNYCH PAMIĘTNIKACH „ROK 1920” PIŁSUDSKI PISZE (STRONA 216)
„Dnia 16 sierpnia rozpocząłem atak” (a wiec dwa dni po bitwie – Bolszewicy już byli w pełnym odwrocie;  16 sierpnia już było po mszy dziękczynnej w Radzyminie w intencji „Cudu nad Wisłą”, popołudniowe gazety już zdążyły opisać szczegóły mszy (pamiętniki gen. Hallera) – a Piłsudski dopiero zaczyna atak!
W samych pamiętnikach J. Piłsudskiego jest pełno takich SAMOKOMPROMITACJI.
„ Dzień 17 .08 nie przyniósł mi wyjaśnienia zagadek” (Gdzie jest moje wojsko? Gdzie jest nieprzyjaciel?)
Piłsudski to dezerter Bitwy pod Warszawą 1920 .  Twórcą zwycięstwa był Gen. Rozwadowski to od niego otrzymał Piłsudski rozkazy (których nie wykonał – wyczekując ze swoja armią południową). Piłsudski to dyletant wojskowy o umiejętnościach feldfebla.
Ale dalej:
Piłsudski oczywiście na polecenie Niemiec, przejął władze z rąk Rady Regencyjnej/Stanu (Tworu niemieckiego) w cudowny sposób wprost z Magdeburga, gdzie był internowany na własna prośbę.
Zadaniem Piłsudskiego było niedopuszczenie do powstania silnej Armii Polskiej i silnej gospodarczo i terytorialnie Polski.
Federalizacja to była koncepcja niemiecka po przegranej wojnie stworzenie małych przedtem nieistniejących państw buforowych. Zrealizował ja Piłsudski pod płaszczykiem Federalizacji. Nie byłoby ŁOTWY, Litwy, Białorusi, Ukrainy. BYŁABY POLSKA!
Piłsudski – Socjalista i Bolszewik – ukształtowana osobowość, jako rewolucjonisty na 5-cio letnim zesłaniu koło Irkucka wraz z innymi bolszewikami i terrorystami.
Niemcy wysłali Lenina do Rosji, aby robił rewolucję Bolszewicką, a Piłsudskiego do Polski… ( No właśnie, – po co? Przecież nie po to żeby wyzwalał Polskę, bo to już było postanowione w Wersalu ).
Piłsudskiego w Wersalu nie było – Negocjował Dmowski – największy sukces dyplomatyczny w dziejach Polski! Legiony Piłsudskiego – sprzymierzone z Niemcami – były największą przeszkodą w negocjacjach. Trzeba było stworzyć Armię Dmowskiego -Hallera – ze składek i pomocy Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej stworzono 90 – tysięczną dobrze uzbrojoną armię, Piłsudski ją rozbrajał!
Zawzięty wróg Rosji Carskiej, ale nie Bolszewizmu. Piłsudski to agent Pruski i główny wykonawca polityki niemieckiej. Głównym elementem jego gry politycznej było niedopuszczenie do stworzenia silnej Armii Polskiej ok. 1,000,000 wojska            (Rozbicie Zjazdu Polaków Wojskowych w Petersburgu w czerwcu 1917 przez bojówki PPS). To była olbrzymia i konkretna szansa. Milionowa armia miałaby olbrzymie znaczenie. W zamian zostały tylko Brygady Piłsudskiego 20,000 o praktycznie żadnej istotnej wartości militarnej.
Niedopuszczenie do powstania silnej armii Polskiej – polskich żołnierzy w szeregach zaborców pod koniec 1 wojny światowej. To mogła być 1,000,000 armia – wtedy polska byłaby w całkiem innej pozycji negocjacyjnej.
Wojska polskie stały na tzw. „Linii Dmowskiego” i bolszewicy dwa razy proponowali rozejm w 23 grudniu 1919 i w 29 styczniu 1920. Bolszewikom zależało na pokoju, bo mieli na głowie walkę z Białą Armią
 W Kwietniu 1920 Piłsudski zerwał rokowania i poszedł na Kijów – zdobywać Ukrainę dla Petlury, bo przecież nie dla Polski. (realizował niemiecką politykę federalizacji ) Samowolnie wbrew polskiemu rządowi i rządom aliantów!
Wyprawa na Kijów była nieporozumieniem wojskowym i politycznym – Wojska sowieckie cofały się same. Pobył miesiąc w Kijowie bez celu i zaczął odwrót, (po co wiec szedł na Kijów?), a w konsekwencji bitwa pod Warszawą. Piłsudski sprowokował bolszewików do tej wojny. Gdyby Piłsudski poszedł z Denikinem na Moskwę nie byłoby w ogóle komunizmu! Poszedł na Kijów, wygubił 200,000 żołnierzy (kolejny argument o niszczeniu Polskiej Armii).
Wyprawa na Kijów była klęską bardzo daleka w skutkach. Polska byłaby jednolitym krajem od Dyneburga na Łotwie po Kamieniec Podolski na Ukrainie, Mińsk na Białorusi; Polska strąciła Iłłkuszte,  Drysse, Połock, Bobrujsk, Borusow, Słuck, Mozyrz, Starokonstantynów – to tylko straty terytorialne.
PIŁSUDSKI TO GŁÓWNY HAMULCOWY ODRODZONEJ I NIEPODLEGŁEJ POLSKI .
Niszczył zdobycze polityczne Dmowskiego – Obozu Narodowego. Odzyskanie Niepodległości to największy sukces dyplomatyczny polskiej dyplomacji, ale przecież nie Piłsudskiego Nie było go w Wersalu, gdzie powstawała Polska. Był internowany przez 18 miesięcy przez Niemcy w Magdeburgu – na własną prośbę !!
Piłsudski – knuł, destabilizował i konfliktował życie polityczne Polski z trudem kształtowane po 1918 roku. Kulminacja tego był zamach majowy 1926 ro FINANSOWANY PRZEZ MASONERIĘ BRYTYJSKA!
Po przewrocie majowym niszczył generałów polskich odsyłając na emeryturę lub mordując tak jak gen.  Rozwadowskiego czy gen.  Zagórskiego.
Legiony to twór austriacki, stworzyło dowództwo Austriackie – a nie Piłsudski –  on był zaledwie brygadierem. To tylko kilka punktów bogatej literatury o Piłsudskim.
Bibliografia
//dziedzictwo.polska.pl/katalog/index ,Wojna_polsko-bolszewicka,cid,2351.htm
//encyklopedia.korba.pl/page/Tadeusz_Rozwadowski
//pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Rozwadowski
//gemini.miks.uj.edu.pl/epi/2003/lux25/glowna_m.html
//www.mw.org.pl/t.php?id=1210
//omp.freehost.pl/arty/gen.htm
//www.npw.pl/ARCHIWUM_NPW/2005_09_10/HiW-Bloch_85_rocznica.html
//www.rozwadowski.org
//www.myslpolska.org/node/8553
W trosce o prawdę historyczną:
//www.myslpolska.org/node/7612
//www.historycy.org/index.php?showtopic=4532
//www.rozwadowski.org/v2.0.1.2/
JĘDRZEJ GIERTYCH, O PIŁSUDSKIM, Londyn 1987, Nakładem własnym, strony 149-159.
Piłsudski 5„Polska jest jak obwarzanek: tylko to coś warte, co jest po brzegach, a w środku pustka” – „bandyta spod Rogowa”
FRAGMENTY: JĘDRZEJ GIERTYCH, O PIŁSUDSKIM, LONDYN 1987
Był to człowiek wielkiej pychy, oraz o umiejętności podporządkowania sobie ludzi i komenderowania nimi. Miał właściwości osobistego czaru, który pociągał do niego ludzi. Miał także rodzaj zdolności hipnotycznych, które sprawiały, że niektórzy ludzie ulegali mu w sposób irracjonalny, wcale nie dbając o to, jakie są rozumowe podstawy jego polityki. Przy tym, był to nie tylko rewolucjonista, wyznawca Marksa i sojusznik i stronnik rewolucjonistów rosyjskich.
Są tacy, którzy myślą, że Piłsudski przyczynił się w pierwszej wojnie światowej do odbudowania niepodległej Polski — czy nawet te niepodległość odbudował — i że w bitwie warszawskiej w 1920 roku pobił Rosję.

Ci co tak myślą, wyobrażają sobie czasem, że doszli do tych poglądów własnym rozumem i przestudiowaniem historii. W istocie, są oni ofiarami złej, szkodliwej dla Polski propagandy. Zostali przez tę propagandę przerobieni, a nawet w istocie, jakby zahipnotyzowani.
Propaganda ta jest dziełem sił wrogich Polsce. Jej głównym celem jest spowodowanie, by większość Polaków uformowała się we front polityczny, posłuszny Niemcom. Piłsudski jest znakomitym symbolem poddania się Polaków polityce niemieckiej. Kto wierzy w Piłsudskiego jest już przez pół zdobyty dla polityki niemieckiej i jej celów. Wpływ niemiecki zresztą w chwili obecnej tylko w małym stopniu działa bezpośrednio
Propaganda niemiecka sączy, kropla po kropli, hasła propagandowe, dogodne dla Niemców, a w istocie wrogie polskiemu narodowi. Wśród tych haseł, sączy ona uwielbienie Piłsudskiego i jego kult. Ta propaganda Piłsudskiego jest dla Polski niezmiernie szkodliwa. Trzeba jej się koniecznie przeciwstawić. Trzeba sprawić, by większości Polaków, a zwłaszcza Polakom młodym, spadło bielmo z oczu i by nareszcie zaczęli widzieć i rozumieć prawdę.
Największą winą Piłsudskiego wobec polskiego narodu jest, że całożyciową swoją działalnością wepchnął politykę dużego odłamu polskiego narodu, a potem polskie państwo na złą drogę polityki zagranicznej, mianowicie na drogę podporządkowania Polski dążeniom niemieckim.
Polityka zagraniczna — to była istota polskiego losu. Polska odzyskała w latach 1918-1919 niepodległość, bo przytłaczająca większość polskiego narodu prowadziła dobrą, słuszną, prawidłową politykę zagraniczną.
Niepodległość Polski zawaliła się w roku 1939 — bo trzynaście lat rządów Piłsudskiego i piłsudczyków poprowadziły Polskę po drodze błędnej, samobójczej, bezpośrednio prowadzącej ku katastrofie, polityki zagranicznej.
Ogromna cześć Polaków, to byli ludzie wprawdzie kochający ojczyznę i nieraz żarliwie Polsce oddani, ale mający pojęcia polityczne niemal dziecinne i oceniający sprawy polityczne prymitywnymi formułami demagogicznymi, a nie założeniami politycznego rozumu. Ten naiwny i uczuciowy gatunek ludzi stał się podatnym materiałem do poczynań pozornie efektownych i budzących nawet zachwyt

Dmowski o Piłsudskim
Fragment listu do Stanisława Grabskiego z 14 marca 1919 r.

“Kochany Stachu! List Twój z 5. b.m. częściowo potwierdził moje pojęcia o sytuacji w kraju, częściowo obudził we mnie nowe troski.
Od dłuższego już czasu doszedłem do przekonania, że Piłsudski śni o dyktaturze wojskowej, o roli Napoleona wypływającego na fali rewolucji. Ten człowiek ma różne wielce niebezpieczne strony:
1. nie rozumie Polski, nie zdaje sobie sprawy z tego, co w niej jest potrzebne i co możliwe;
2. nie jest człowiekiem dzisiejszym, należąc swoją konstrukcją psychiczną do I – szej połowy XIX w.;
3. nie jest jednolity: to kombinacja starego romantyka polskiego z bolszewikiem moskiewskim, dająca się genetycznie wyjaśnić;
4. nie jest sobą, ale przedrzeźnia wielkie wzory historyczne, co zawsze prowadzi do czynów poronionych;
5. otrzymawszy posadę boga od jołopów, którzy go otaczają, usiłuje być większym, niż go Pan Bóg stworzył, robi pozory siły wielkiej, poza którymi ukrywa się słabość itd. Robi czasem na mnie wrażenie wołu, któremu wydaje się, że jest bykiem, i wdrapuje się na krowę…
Taki człowiek, podniecany przez swoich współ – konspiratorów, łakomych na władzę, łatwo gotów pokusić się o zamach na sejm. Zamach taki, moim zdaniem, skazany jest na fiasco w tym znaczeniu, że Polską rządzić bez poparcia narodu nikt nie jest w stanie. Nam wszakże musi chodzić nie o to, żeby podobny zamach spotkał się z niepowodzeniem, ale o to, żeby zamachu nie było.”
Rządy Piłsudskiego i jego ekipy zakończyły się dla Polski tragicznie. W wyniku II wojny światowej zginęło ponad 8 milionów Polaków.
Obszerne fragmenty Raportu generała Izydora Modelskiego.
Linki do całość Raportu
//79.173.24.103/zasoby_www/dokumenty/gen.modelski_przyczyny_kleski_wrzesniowej_1939r
Piłsudski 6                                    Efekt pijaru z lat trzydziestych – upadek Polski 
Tusk 2
                                    Efekt pijaru z lat dziewięćdziesiątych – to samo
Ale cóż, jak mówi pewien dobrze obeznany guru – polityka niemiecka jest niezmienna…
//argo.nowyekran.pl/post/83419,13-warstw-klamstw
PS od redakcji KIP: W uzupełnieniu do powyższego tekstu przedkładamy artykuły i raporty na linkach, nie pozostawiające żadnych wątpliwości, że
Józef Piłsudski był zdrajcą Polski, agentem niemieckim i żydowskim, także zwykłym bandytą, który przyczynił się w największym stopniu do klęski wrześniowej i największych strat ludzkich i materialnych w historii Polski.
Legenda fałszu historycznego stworzona dla niego, jest dokładną odwrotnością faktów i jest kpiną z Polaków i Polski.
Gloryfikowanie obecnie Józefa Piłsudskiego i nawiązywanie, do niego i jego „dokonań”, jest powtarzaniem tego samego scenariusza kolejnej wielkiej katastrofy dla Polski i Polaków.
Polecamy uważne przestudiowanie zamieszczonych sąsiednich tekstów i poniższych na naszej stronie internetowej dla ludzi dociekliwych prawdy i samodzielnie myślących:
 1. Józef Piłsudski – bohater czy zdrajca? ://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/jozef-pilsudski-bohater-czy-zdrajca/
 2. Robert Grunholz – Prawda o Piłsudskim://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/robert-grunholz-prawda-o-pilsudskim/
 3. Tajny pakt Lenin-Piłsudski (cz. I i II)://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/tajny-pakt-lenin-pilsudski-cz-i-i-ii-2/
 4. Józef Piłsudski likwidator polskiej armii://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/jozef-pilsudski-likwidator-polskiej-armii/
 5. Jan Bodakowski: Wsparcie sanacyjnej dyktatury dla żydowskich terrorystów: //www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/jan-bodakowski-wsparcie-sanacyjnej-dyktatury-dla-zydowskich-terrorystow/
 6. Zabójstwo gen. Zagórskiego – zbrodnia ludzi Piłsudskiego://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/zabojstwo-gen-zagorskiego-zbrodnia-ludzi-pilsudskiego/
 7. Autor zwycięstwa w wojnie 1920 r. z bolszewikami – GEN. TADEUSZ JORDAN ROZWADOWSKI://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/autor-zwyciestwa-w-wojnie-1920-r-z-bolszewikami-gen-tadeusz-jordan-rozwadowski/
 8. Deprawacja struktury państwa polskiego skutkiem zamachu majowego: //www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/deprawacja-struktury-panstwa-polskiego-skutkiem-zamachu-majowego/
 9. Od zamachu majowego do dyktatury sanacyjnej://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/od-zamachu-majowego-do-dyktatury-sanacyjnej/
 10. Izydor Modelski, Wojskowe przyczyny klęski wrześniowej://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/gen-izydor-modelski-wojskowe-przyczyny-kleski-wrzesniowej-1939-r-czesc-i-1/
 11. //www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/gen-izydor-modelski-wojskowe-przyczyny-kleski-wrzesniowej-1939-czesc-i-2/
 12. //www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/gen-izydor-modelski-wojskowe-przyczyny-kleski-wrzesniowej-1939-r-czesc-ii/
 13. //www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/gen-izydor-modelski-wojskowe-przyczyny-kleski-wrzesniowej-czesc-iii-podczas-wojny-i-zakonczenie/)
Pisudski - HitlerUroczystość żałobna po śmierci Józefa Piłsudskiego z udziałem najwyższych dostojników III Rzeszy Niemieckiej z Aldolfem Hitlerem na czele. Żaden Polak nie miał takiej uroczystości – za swoje zasługi dla Niemiec.

Zawarta w powyższych opracowaniach i wielu innych na naszej stronie internetowej – ogromna ilość faktów, wydarzeń i kulis władzy w: II RP, Niemczech i Związku Sowieckim połączona z procesami sterowania wydarzeniami w Europie przez kręgi finansjery i żydo-masonerii,  dają prawie bezpośredni dowód na to, że agent niemiecki Piłsudski wraz z innym agentem niemieckim, Włodzimierzem Ulianowem (ps.”Lenin”) zmontowali  wojnę, w wyniku której dwaj potencjalni wrogowie Niemiec wykrwawiali się wzajemnie, a uwaga Polski była odwrócona od plebiscytów. 

KOMENTARZE

 • Politykę rozbrajania Polski
  rozpoczęto zaraz po "odzyskaniu wolności" w 89'. Robiono to jednak dość ślamazarnie. Proces przyspieszył za rządów Tuska i jest znakomicie kontynuowany przez rząd PiS.

  Postać Ziuka to wyjątkowo obleśny przykład zaprzaństwa i zdrady. Ogromna większość społeczeństwa uległa propagandzie, najpierw za komuny bo postać Piłsudskiego była przemilczana więc w odbiorze społecznym było "coś na rzeczy" i skoro bolszewicy nie chcieli o nim mówić to automatycznie stawał się bohaterem. Tak więc właśnie polityce historycznej bolszewików mit Piłsudskiego zawdzięcza najwięcej.

  Po 89' można było już swobodnie podbijać bębenek kultu "marszałka" i jest to zrozumiałe bo jaki wpływ na nasze życie publiczne mieli i mają żydzi i masoni to wszyscy rozsądni Polacy wiedzą. A to są dokładnie te same siły, na których opierał się i przez które był lansowany Piłsudski. Nie bez powodu śmierć P. wywołała taką rozpacz właśnie w Berlinie i Jerozolimie, starczy zajrzeć do prasy z tamtych czasów. Kiedyś zrobiłem na ten temat małą kwerendę
  http://spiritolibero.neon24.pl/post/125087,pilsudski-w-oczach-starszych-braci

  Wielbicielom Ziuka nie przeszkadza, że po majowym zamachu stanu (inspirowanym przez masonów) z korony orła, polskiego godła państwowego usunięto krzyż a wprowadzono masońskie pentagramy. Nie przeszkadzają im zamordystyczne rządy sanacji - Bereza i proces brzeski gdzie skazano i uwięziono m.in Wincentego Witosa, prawdziwego Męża Stanu. Jaka jest różnica między internowaniem i prześladowaniem działaczy Solidarności przez Jaruzelskiego a Berezą Kartuską?
  Nie przeszkadza im ewidentne i konsekwentne niszczenie polskiej armii i haniebna ucieczka przez Zaleszczyki.

  Powoływanie się na tradycję Piłsudskiego i jego "sanacji" powinno dyskwalifikować każdego, kto uważa się za Polaka. Dlatego m.in nie chodzę na wybory.

  Dziwne to wszystko...
 • Bardzo piękne kompendium wiedzy na temat samozańczego "marszałka" (co takiego jak samozwańczy "profesór")
  Polecam jako uzupełnienie, ale i potwierdzenie artykułu, kompendium Ks Natanka, który jako historyk, ze swoimi asystentami, badał sprawę Piłsudskiego (tutaj pierwszy odcinek):
  https://www.youtube.com/watch?v=I5bYLKS-eRc&t=43s
  Jednocześnie ostrzegam katolików, którzy czczą kult właściciela kasztanki- CZCICIE DEMONA, bo wg przekazanego nam przesłania, danego Św Siostrze Faustynie, Pilsudskiego w jego godzinie agonii przyszły oskarżać demony osób zamordowanych w Zamachu Majowym, które w chwili śmierci były w grzechu ciężkim, więc zostały potępione.
  Katolik który czci demona, jest w ciężkim grzechu przeciw I-szemu przykazaniu.
  Należy więc portrety tego demona zdjąć ze ścian, spalić i wyspowiadać się z tego cieżkiego grzechu.
  Przecież, myśląc tak już na chłopski rozum: JAK MOŻNA CZCIĆ ZBRODNIARZA?
 • @Krystyna Trzcińska 15:25:10
  Pani Krystyno, bardzo zachęcam Panią do obejrzenia filmu pt Demony seksu:
  https://www.youtube.com/watch?v=ON3fMLk6ZaU&t=141s
  Tak bardzo najeżdża Pani na Kościół RK a proszę obejrzeć film, to zobaczy Pani PRAWDĘ o naszym życiu.
  Serdecznie pozdrawiam
 • Był jak Lenin, Stalin i Anders agentem wpływu aszkenazyjskiego żydowstwa
  Dopiero po jego śmierci Sejm w roku 1936 ograniczył dopłaty do uboju rytualnego o 16 milionow ówczesnych zł. i zapowiedział ich zupełne zniesienie w latach 490.Okazało się, że zte 16 milionów było jedynym źródłem utrzymania 150 tysięcy rodzin talmudycznych rzezaków, transportowców i sprzedawców koszernego. Czyli około pół miliona talmudystów dzięki interpretacji narzuconej Traktatem Wersalskim i ustawami związanymi ustawie o ochronie mniejszości (tylko Polsce i Grecji) żyło z budżetu biednej Polski. O ile dopłaty dla talmudystów i i9ch rabinow można tłomaczyć Traktatem Wersalskim to przywileje talmudystów w Wojsku Polskim tylko wpływami Piłsudskiego. Piłsudski był protektorem Andersa, który umiłowaniem regulamin ów, dyscypliny i blichtfru wojskowego oraz apolityczną retoryką maskował swe polityczne decyzje sprzeczne z polską racja stanu i zdaniem wszystkich innych pol;skich generałów i władz. Wygłaszał sentencje o religijnym "żydowskim", chreścijańskim prawie do kolonizacji Palestyny i jej zgodnością z polską racją stanu. Piludski swe poglądy na "Żydów" wyartykułował do siostry żony gen Sosnkowskiego (która później była żoną polskiego oficera pochodzenia żydowskiego i po jego dezercji z Korpusu Andersa pomagała dezerterom w walkach o Jerozolimę za co uzyskała po śmierci prawo pogrzebu na talmudycznym cmentarzu).
  Według Piłsudskiego "lubił Żydów" za ich arystokratyczną elitarność podobną do elitarności "kresowej szlachty krwi senatorskiej". ChodZiło mu o szlachtę "litewską" typu mentalności Giedroycia, Dzierżyńskiego, Andersa itp, do której zaliczał także siebie. Szlachta ta równie dobrze mogła się uważać za polską (było tego typu wielu prawdziwych patriotów) jak za żydów, Niemców lub Rosjan (byli po stażu w arystokracji rosyjskiej i wydali wielu carskich generałów).
  Dmowski trafnie ocenił małpi typ mentalności Piłsudskiegocharakterystyczny nie tylko dla kołtunerii "litewskiej" XIX wieku ale i dla bliźniaków co ukradli księżyc w syjonistycznej szkole filmowej PRL
 • 5*
  Pytanie tylko, ilu etnicznych Niemców było i jest pośród tych Niemców za wszelką cenę pragnących osłabienia / unicestwienia Polski?

  Pytanie drugie - ujadania nie słychać - czy te wszystkie psy, ratlerki i pudelki pro-Pilsudskie, zawsze gotowe bronić tego zdrajcy jak niepodległości - są u Autora zablokowane? :)
 • @Krystyna Trzcińska 01:12:01
  Obejrzała Pani ten Film? Bo te zdjęcia- pudelkowe sensacyjki, które Pani wstawiła sugerują, że raczej nie.
  Tragicznie dla siebie, myli Pani Kościół RK który przede wszystkim, ma swoją naturę mistyczną, przejawiającą się m.in tym (na internecie znajdzie Pani tysiące przykładów):
  https://www.youtube.com/watch?v=SKHGlZS8rK0&t=83s
  z "Kościołem" rozrywkowym nałożonym przez niektórych niewierzących funkcjonariuszy kościoła, na to Ciało Mistyczne.
  Do filmu podam tylko taki komentarz, że w samej tylko Warszawie, przed wojną funkcjonowało ok 79tyś prostytutek. Niech więc ta zrównana z ziemią Warszawa:
  https://www.youtube.com/watch?v=twDouTqS4c8
  bedzie symbolem tej Kary.
  Pani Krystyno, zachęcam do bardziej wnikliwego dociekania do Prawdy w swoim interesie, bo "Czas ucieka, wieczność czeka", wszyscy zbliżamy się do tego progu na którym dowiadujemy się że: JESTEŚMY NIEŚMIERTELNI.
  Na nieszczęście dla niektórych, nie ma po naszej śmierci zapadnięcia się nicość. Wtedy rzeczywiście dowiadujemy się że jest Niebo, piekło i Czyściec.
  Nie będę Pani robił tutaj wykładów, ale zachęcam do samodzielnego zagłębienia się w te sprawy a nie powierzchownego utwierdzania się w niewierze, poprzez wyłapywanie specjalnie preparowanych sensacyjek by jak najwięcej ludzi utraciło Wiarę.
 • @Krystyna Trzcińska 01:12:01
  Polecam kazania i wykłady takich księży, jak: Ks Piotr Glas, Ks Piotr Natanek, czy Ks Marian Rajchel.
  Zachęcam do unikania specjalnie tworzonych, bądź preparowanych sensacyjek w celu odebrania ludziom Wiary.
  Proszę mi wierzyć, dla tych wszystkich księży (ale i ludzi świeckich) którzy innym odbierają Wiarę, lepiej by było gdyby się w ogóle nie urodzili.
  Proszę więc walczyć o siebie, o swoje Zbawienie w Chrystusie, bo nasze życie tutaj na Ziemi jest właśnie taką walką, ze złem.
  Niech Pani nie staje więc po stronie zła, bo za to jest ciężka kara.
  Z przekazów danych nam przez mistyków, ale i w czasie realnej walki ze złem (w czasie egzorcyzmów. Czy słyszała Pani o tym by ktoś poza Kościołem RK realnie walczył z złymi duchami?) wiemy, że 2/3 ludzi zaraz po śmierci idzie do piekła, gdzie nie jest już tak "różowo" jakby to wyglądało z opisów niektórych rozrywkowych funkcjonariuszy Kościoła, tam nie siedzi się w cieple na rekolekcjach, jak niektórzy z nich sugerują. Tam naprawdę jest PIEKŁO. Zachęcam do obejrzenia takiej bezpiecznej (bo bezpiecznie na ekranie komputera a nie w realu) wizji poetyckiej piekła, stworzonej na podstawie róznych przekazów:
  https://www.youtube.com/watch?v=BGJnkqYBSRo
 • @Jan Paweł 07:09:05
  Pani Krystyno, jest Pani inżynierem a więc ma Pani umysł z konieczności dociekliwy i jest Pani wyćwiczona w poszukiwaniu prawdy. Dlatego dziwi mnie to pójście przez Panią, na pudelkową łatwiznę w tym akurat, najważniejszym dla nas tutaj na tej Ziemi, przypadku.
 • @Jan Paweł 07:38:36
  Tu ksiądz dr Natanek wypowiada się o Piłsudskim:
  https://www.youtube.com/watch?v=NmQQgJ0eIbU
 • @wercia 19:55:39
  Dziękuję. Widać, że temat jest bardzo ważny skoro Ks Natanek ciągle wraca do tego.
  Prawie cała Polska czci "marszałka" a przecież to tak jakby na ścianie powiesili sobie hitlera, czy stalina.
  Czy jest jakaś różnica pomiędzy zamordowaniem milionów ludzi a tysiąca?
  Za całą pewnością jest, ale w wymiarze Dekalogu, zamordowanie nawet jednego człowieka, jest wykroczeniem przeciw V-temu przykazaniu.
  Radzę więc czym prędzej pościągać ze ścian te "marszałki" i czym prędzej wyspowiadać się.
 • Prasa przedwojenna:
  niszczyciel państwa polskiego: http://retropress.pl/kurjer-poznanski/niszczyciel-panstwa-polskiego/
  Wśród artykułów tam zapodanych jest szacunek strat, jakie spowodował przewrotem majowym.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31