Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
184 posty 3136 komentarzy

Wrzodak Z

Wspólpraca Polski & Izraela

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Proszę się wczytać w każdy punkt współpracy między Polką a Izraelem. Co punkt to wierna służba Izraelowi. Żydzi mają wiele majątku w Polsce np; farmaceutykę - strategiczną gałąż polityki zdrowotnej Polski.

Link 4 kupiło PZU za 500 mln zł w 2015 roku, spóleczkę bez historii, bez prawdziwej wyceny jej aktywów itp. choć, trzeba by było poznać umowę kupna - sprzedazy by poznać prawdziwą intencję kupna. Pachnie mi straszną aferą przejecie link4 przez PZU. zw

 Odpowiedź na interpelację nr 28414

w sprawie działalności Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Izraelu w zakresie współpracy gospodarczej i promocji polskiej gospodarki

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk

Warszawa, 21-01-2019

Szanowny Panie Marszałku!

Odpowiadając na Interpelację nr 28414 Pana Posła Pawła Kobylińskiego w sprawie działalności Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Izraelu w zakresie współpracy gospodarczej i promocji polskiej gospodarki uprzejmie przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytania.

Jakie działania podjęła polska ambasada w Izraelu w ciągu 3 lat w związku z inicjowaniem współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami.
Rozbudowa i pogłębianie współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Izraelem to jedno z najważniejszych zadań realizowanych przez Ambasadę RP w Tel Awiwie, jego realizacja obejmowała w ostatnich latach następujące działania:

Nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z organizacjami biznesowymi i branżowymi, jak również aktywny udział w organizowanych seminariach i konferencjach mających na celu promocję polskiej gospodarki;
Prowadzenie na bieżąco analiz i sprawozdań z wydarzeń gospodarczych mogących mieć wpływ na realizację polskich interesów ekonomicznych;
Monitorowanie działań rządu Izraela w ramach najważniejszych globalnych i regionalnych organizacji i forów gospodarczych oraz stanowiska Izraela w odniesieniu do negocjacji klimatycznych oraz zawieranych porozumień handlowych;
Poszukiwanie nowych partnerów biznesowych oraz wyselekcjonowanych wydarzeń targowo-wystawienniczych na rzecz polskich podmiotów gospodarczych;
Monitorowanie i sygnalizowanie możliwości współpracy polskich i izraelskich firm na obu rynkach oraz na rynkach trzecich;
Utrzymywanie kanałów komunikacji z kluczowymi urzędami i instytucjami gospodarczymi;
Wspieranie polskich podmiotów (ministerstwa, agencje wykonawcze) w realizacji ich zadań z zakresu współpracy gospodarczej;
Działania promująco-wspierające polskie przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem swojej obecności gospodarczej na rynku izraelskim;
Udzielanie wsparcia polskim przedsiębiorstwom w organizacji wizyt studyjnych lub misji gospodarczych;
Organizacja konsultacji przedstawicieli polskich i izraelskich instytucji zajmujących się sektorami innowacyjnymi (MR, PFR, NCBR, MNiSW i inne);
Organizacja forów promujących polsko-izraelskie stosunki gospodarczo-badawcze z udziałem ministrów rządu RP oraz szeregiem spotkań w formule B2B organizowanych na marginesie;
Nawiązanie współpracy z nowopowstałą Polsko-Izraelską Izbą Handlową w Warszawie oraz kontynuacja kontaktów z Izbą Handlową Izrael-Polska;
Organizacja śniadań biznesowych, np. z przedstawicielami sektora medycznego i instytutami naukowo-badawczymi;
Współorganizacja wizyty studyjnej w Krakowie dla wybranych przedstawicieli izraelskiego ekosystemu innowacji i startupów;
Inspirowanie, organizowanie lub współorganizowanie spotkań networkingowych, wizyt studyjnych, wspieranie udziału polskich podmiotów w targach i wystawach.
Przekazywanie właściwym adresatom w Polsce, (instytucjonalnym i branżowym oraz bezpośrednio podmiotom gospodarczym) informacji o targach, kontraktach, zamówieniach czy przetargach w państwie akredytacji.
W jaki sposób Ambasada współpracuje z izraelskimi organizacjami gospodarczymi?
Ambasada na bieżąco współpracuje z partnerami izraelskimi: uczelniami, instytucjami badawczymi, samorządami gospodarczymi, stowarzyszeniami itp., a przede wszystkim z Federacją Izraelskich Izb Handlowych (FICC), oraz Israeli Manufacturers Association, Matimop.
Placówka zainicjowała kontakt z czołową organizacją wspierającą w Izraelu rozwój przedsiębiorcości Startup Nation Central, co zaowocowało podpisaniem przez nich umowy z BGK.
W jaki sposób Ambasada promuje polską gospodarkę w Izraelu?
Placówka prowadzi całoroczną promocję polskich wydarzeń konferencyjno-targowych w obszarze wysokich technologii, np. Wolves Summit, InfoShare, ImpactCEE, wydarzeń gamingowych;
Ambasada zorganizowała udział polskich prelegentów w największym wydarzeniu gamingowym w Izraelu – corocznej konferencji „GameIs”;
Przygotowano wystawę poświęconą polskim innowacjom „New Technologies – Discover Poland” na Uniwersytecie w Hajfie. Wystawa przedstawiała wybrane polskie wynalazki, już wdrożone bądź przedstawiające wysoki potencjał wdrożeniowy;
Zorganizowano seminarium dla izraelskich operatorów turystycznych zainteresowanych wyjazdami do Polski, z udziałem POT i jej regionalnych oddziałów – wydarzenie organizowane w uzupełnieniu większego udziału Polski w IMTM – Międzynarodowych Targach Turystycznych w Izraelu;
Corocznie organizowane jest – wraz z PAIH, PARP – polskie stoisko promocyjne w trakcie Festiwalu Innowacyjności DLD Tel Aviv oraz wspólne przedsięwzięcia z państwami Grupy Wyszehradzkiej w ramach Festiwalu (warsztaty, wydarzenia networkingowe dla startupów z państw V4)
Zainspirowano i podjęto współpracę przy redagowaniu poświęconych Polsce dodatków do największego magazynu ekonomicznego w Izraelu pt. „The Marker Magazine” w postaci zapewnienia listów Prezydenta RP i innych materiałów merytorycznych i promocyjnych
Czy dzięki działalności Ambasady udało się ściągnąć do Polski w ciągu ostatnich 3 lat jakiś znaczących inwestorów z Izraela.
Zgodnie z polskimi danymi statystycznymi (NBP) bezpośrednie inwestycje izraelskie w Polsce wg stanu na koniec 2017 r. wynosiły ok. 305 mln USD, jednak w praktyce izraelski kapitał zainwestowany w Polsce znacznie tę kwotę przewyższa. Różne źródła wskazują na zaangażowanie izraelskich inwestorów na poziomie pomiędzy 2 a 5 mld USD, większość inwestorów izraelskich lokuje bowiem kapitał w Polsce poprzez firmy mające siedzibę w trzecim kraju europejskim – głównie na Cyprze, w Luksemburgu, Holandii, lub w USA. Obecne są u nas m.in. przedsiębiorstwa z listy największych inwestorów PAIH: ECI Telecom Ltd 1, Shikun&Binui Group i STR International (nieruchomości, Asbud Piaseczno), IT International Theatres (kina Cinema City) Egged – Mobilis Sp. z o.o. oraz TEVA (fabryka Polfa Kutno). Inne znaczące marki z kapitałem izraelskim to: Link4 – ubezpieczenia, Eden - dystrybucja wody mineralnej i kawy (Dar Natury), apteki Super-Pharm.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych

Piotr Wawrzyk

Podsekretarz Stanu 

KOMENTARZE

 • autor
  To jeszcze ciekawe kwiatki. Co ta kobieta wygaduje, to wstyd, że takie osoby są w parlamencie i wiernie służą obecnej władzy, pomimo, że głosowała na ,,cztery łapy".

  Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
  Posiedzenie nr 47 w dniu 14-09-2017 (3. dzień obrad)

  retransmisja wypowiedzi
  14. punkt porządku dziennego:

  Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r. (druki nr 1693 i 1754).

  Poseł Małgorzata Zwiercan:

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.

  Celem projektowanej ustawy jest uregulowanie kwestii zawartych w umowie o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Państwem Izrael. Obywatele polscy i izraelscy od dawna oczekiwali rozwiązań w tym zakresie. Brak takiej umowy nie pozwalał na właściwe zabezpieczenie społeczne. W umowie ustalono, że okresy ubezpieczenia z obu krajów podlegają sumowaniu i uprawniają do zachowania prawa do świadczeń, zabezpieczenia społecznego, a także do obliczania wymiaru tych świadczeń. Przedstawiona umowa została zawarta w zgodzie z istniejącymi w tym zakresie standardami i uwzględnia elementy, które są spójne dla obu państw. Co ważne, umowa nie będzie miała charakteru umowy obywatelskiej, a więc uzyskanie na jej podstawie prawa do świadczeń nie będzie uzależnione od posiadania polskiego lub izraelskiego obywatelstwa.

  Projektowana ustawa umożliwi również lepsze warunki współpracy pomiędzy Polską a Izraelem w kwestii rozwoju gospodarczego. Jestem przekonana, że minister rozwoju Mateusz Morawiecki właściwie wykorzysta szansę stworzoną przez ratyfikowaną umowę i doprowadzi do zwiększenia skali inwestycji izraelskich w Polsce. Jak dowodzą dotychczasowe doświadczenia, dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym pozytywnie oddziałują na wizerunek państwa wśród przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem działalności na terytorium drugiej strony.

  Procedowana ustawa jest konieczna i w jej konsekwencji należycie zabezpieczone zostaną interesy polskich obywateli mieszkających czasowo na terytorium Izraela.

  Koło Wolni i Solidarni popiera przedłożony projekt ustawy. Dziękuję. (Oklaski)
 • 5*
  Smutne, żadna instytucja nie broni interesu Polaków. Latający marszałek bezgranicznie oddany ustawie 447 wyłącza mikrofony a nawet przegania posłów polskiej mniejszości parlamentarnej z mównicy np. pana posła Winnickiego. Aż dziw bierze, że żydomedia zrobiły aż taką nagonkę na tak oddanego szabesgoja. Widać poświęcili pionka w celu zrobienia zasłony dymnej dla swoich interesów.Kościół tańczy tak jak mu grają gracze z przedsiębiorstwa holokałowego wikłając się w jakieś tematy zastępcze o dupie Maryni czy raczej dupie Mariana. Dlaczego kościół nie mówi nic o kolejnym rabunku mienia Polaków? Po prywatyzacji za złotówkę przyszedł czas na wyrzucanie Polaków z domów. Próba generalna już się odbyła tzw "odzyskiwanie kamienic" i wyrzucenie na bruk ludzi. Na to kościół też nie reagował. Czy temat zastępczy lgbt tak skutecznie odwraca uwagę hierarchów. Czy filmy o pedofilii kleru tak skutecznie zamykają im usta?
 • Izrael jak kula u nogi
  Prawda jest taka że Izrael Polsce absolutnie do niczego nie jest potrzebny
  ale odwrotnie to już inna sprawa. Polska Izraelowi jest potrzebna jak kroplówka choremu. Nawet przy zamrożeniu stosunków z tym państwem odczuli byśmy małą stratę ale duchowy spokój ogromny. Tego nie umieją wykorzystać rządzący krajem.
  No ale czego tu się dziwić jeżeli dobrowolnie sprowadzamy i wręcz prosimy o wojska USA i jeszcze na dodatek z podatków Polaków za to mało dające korzyści kontrowersyjne posunięcie płacimy. Na ironię jest to bezprecedensowy sukces polityki USA dla której miejsce gdzie leży Polska jest jednym z dwóch najważniejszych strategicznych regionów na świecie aby nad nim panować. To co nie było kiedyś realne i US dała by góry złota aby to pozyskać teraz przyszło bez specjalnego wysiłku i naiwni Polacy za to z podatków jeszcze płacą. Przecież to kpiny i ujma na honorze.
 • Izrael ze wszystkimi współpracuje "żydocentrycznie"
  Nie ma na świecie kraju który by nie współpracował z Izraelem z korzyścią dla Izraela.

  Te które na to się nie godzą stają się wrogami Izraela, mają ponakładane przez USA liczne embarga a często kolorowe rewolucje lub humanitarne bombardowania.

  Izrael postrzega siebie jako pępek świata i żąda od wszystkich bezwarunkowego uznania tego faktu.
  Polska nie jest wyjątkiem a za sprawą solidaruchów jest głębiej niż inne kraje w czarnej d..pie globalnej mafii żydowskiej.
 • @Oscar 15:19:34
  Polska jest jednym z wyjątków. Nikt Polski nie będzie bombardował a strategiczne korzyści odnoszone przez US pozwalają Polsce nawet na pokazanie Izraelowi środkowego palca na co nadarzyła się niedawno świetna okazja. No ale to czyny dla strategów a nie wątpliwej agendy miernot na górze.
 • @Stara Baba 15:36:39
  hehehe to tak jak skazaniec czy pożyteczny idiota skazany, przeznaczony na spalenie na stosie atomowym może pokazać skaczącym z radości żydom środkowy palec...

  Mnie ta rola nie bardzo odpowiada.
 • @Oscar 15:59:28
  Wowwww... Ciebie człowieku tymi żydowskimi mediami całkowicie przestraszyli. Na tym to polega. Strach to preludium do podporządkowania.
  Nie bój się żydów, oni wcale nie są tacy mocni dlatego warczą.
 • @Stara Baba 16:20:47
  Media to tylko propaganda .. ja jestem uodporniony.
  Problemem jest faktyczna władza, decyzyjność oraz siła wymuszania uległości poprzez zastraszanie lub przekupstwo (lobbing).

  Gdy mówi się o skuteczności Izraelskiej czy Amerykańskiej dyplomacji to trzeba wiedzieć że ta skuteczność to wszystko rozbójnicze wymuszenia... o tym już mafijne media nie piszą a zastraszeni też siedzą cicho bo się boją...albo zostali kupieni i liczą kasę w prywatnych kieszeniach.

  Podobnie skuteczną dyplomację ma biznesmen w parku z oferta "kup pan cegłę" on działa na tej samej zasadzie co Izrael czy USA.
  Inny przykład to mafia prószkowska i oferta ochrony restauratorów w Warszawie... też podpisywali umowy" i płacili...

  Na tym tle nasuwa się pytanie w jakim trybie kupujemy w USA drogo i bez sensu dla Polski (różne "cegły") ale z korzyścią dla USA czy innego Izraela ?
  Opcji tłumaczących takie decyzje "suwerenów na stołkach" w Polsce jest kilka..
  sami je sobie wypiszcie .. i przeanalizujcie.
 • Jaki pozytek maja Polacy ,,,,
  lozac i utrzymujac zydowskie panstwo????
 • @Wrzodak Z. 09:40:53
  Z dniem 11 sierpnia 2017 roku, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tel Avivie został postawiony w stan likwidacji.
  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż z dniem 11 sierpnia 2017 roku, na podstawie zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tel Avivie (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 11 sierpnia 2017 r. - poz. 152), Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tel Avivie został postawiony w stan likwidacji, co oznacza zaprzestanie aktywności promocyjno-informacyjnej z dniem rozpoczęcia likwidacji.

  Termin zakończenia likwidacji ustalono na dzień 15 grudnia 2017 r.

  Od dnia otwarcia likwidacji Wydział podejmuje wyłącznie czynności mające na celu likwidację Wydziału oraz czynności niezbędne do zakończenia bieżących zadań promocyjnych wykonywanych przez Wydział.

  Więcej informacji: http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5878323/Dz.+Urz.+Min.+Roz.+i+Fin.+z+dnia+11+sierpnia+2017+r.+-+poz.+152+-

  Z poważaniem,

  Zespół WPHI Tel Aviv w likwidacji

  za: https://israel.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/254101,likwidacja-wydzialu-promocji-handlu-i-inwestycji-w-tel-avivie.html
 • @Wrzodak Z. 09:40:53
  Rzeczywiste efekty bicia piany przez " polskie przedstawicielstwa handlowe" w Izraelu:

  Handel z Polską


  Wymiana handlowa pomiędzy Polską i Izraelem stanowi nadal marginalną wielkość w eksporcie i imporcie obydwu krajów i łączne obroty nie przekraczają 550 mln $, przy czym począwszy od roku 2010 eksport i import osiągają zbliżone do siebie wartości (220-270 mln $). Należy jednak zauważyć, że o ile eksport z Izraela do Polski utrzymuje się w zasadzie na niezmienionym poziomie z lekką tendencją zniżkową, to polski eksport do Izraela notuje stałą tendencję wzrostową (z lekkim załamaniem w roku 2012). Według polskich danych (Insigos) eksport do Izraela osiągnął dynamikę 127,8 proc., a import – 105 proc (w Euro).

  Bardzo ważnym towarem w polskim eksporcie jest mięso. Eksport mięsa wołowego do Izraela zwiększył się w roku 2015 o 126 proc., Jest to spowodowane przywróceniem w grudniu 2014 roku uboju rytualnego w Polsce. Przewiduje się, że tak szybki trend wzrostowy utrzyma się w roku 2016 ze względu głównie na bardzo dobrą jakość polskiego mięsa, jego smak i cenę oraz warunki techniczne produkcji. Polska jest jednym z pierwszych państw UE, które przeszły procedurę tzw. pre-listing, polegającą na zatwierdzeniu pierwszych (w wypadku Polski – trzech) zakładów pod względem zgodności z izraelskimi przepisami fitosanitarnymi, co skutkuje prawem do dalszej certyfikacji kolejnych zainteresowanych zakładów już przez polskie służby weterynaryjne.

  Według danych izraelskiego Centralnego Urzędu Statystycznego głównymi towarami eksportowanymi z Polski do Izraela w 2015 były: przetwory spożywcze, napoje, tytoń (67,7 mln $), maszyny i urządzenia mechaniczne (55,9 mln $), zwierzęta żywe; produkty zwierzęce (33,8 mln $), produkty przemysłu chemicznego (30,7 mln $), pojazdy, samoloty i akcesoria (16,5 mln $) oraz metale nieszlachetne; wyroby metalowe (10,6 mln $). Należy przy tym wziąć pod uwagę, że są to dane według kraju zakupu, a nie według kraju producenta, i rzeczywiste dostawy polskich produktów do Izraela są większe. Według danych CUS łączna wartość izraelskiego importu z Polski w roku 2015 wyniosła 269 mln USD (wzrost w stosunku do roku 2014 o 24,4 mln $).

  Główni eksporterzy to: Michelin Polska SA, Pfeifer & Langen, Volvo Polska Sp. z o.o. , Action SA, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Bumar Amunicja SA, Cereal Partners Poland, Toruń Pacific Sp. z o.o. EKO-VIT p. z o.o., FERRERO Polska Sp. z o.o., General Motors Manufacturing Poland, Sp. z o.o.

  Te same grupy produktów, które dominują w eksporcie, są również towarami najczęściej importowanymi z Izraela do Polski. Aż 41 procentowy udział w całości importu posiadają produkty przemysłu elektromaszynowego (w tym: aparatura do telefonii i telegrafii bezprzewodowej, aparatura do sygnalizacji, przyrządy i urządzenia medyczne, części i akcesoria samochodowe oraz maszyn).  Głównymi towarami w polskim imporcie były: produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych (75,4 mln $), maszyny, urządzenia elektryczne oraz części (47 mln $), tworzywa sztuczne, kauczuk i wyroby (20,9 mln $), metale nieszlachetne i wyroby (19,6 mln $), produkty mineralne (18,7 mln $), urządzenia optyczne, fotograficzne, pomiarowe, kontrolne i instrumenty medyczne (17,4 mln $), tekstylia i wyroby tekstylne (13,5 mln $). Według danych CUS łączna wartość izraelskiego eksportu do Polski w roku 2015 wyniosła 231,2 mln $ (spadek o 14,7 mln $ w stosunku do roku 2014).

  Główni importerzy to: Brembo Sp. z o.o., Ekoland Sp. z o.o., Eurocast Sp. z o.o., Fresh World International Sp. z o.o., Iscar Poland Sp. z o.o., Mokate Sp. z o.o., Zakład Farmaceutyczny Adamed Sp. z o.o., Azelis Poland Sp. z o.o., Bumar PCO SA., Dell (Poland) Sp. z o.o.  Wymiana handlowa z Polską  w mln dol.

  2013

  2014

  2015

  Dynamika

  2014/2015=100 proc.

  Obroty

  452,8

  491,2

  500,2

  101,83

  Eksport

  237,8

  244,6

  269

  109,98

  Import

  214,9

  245

  231,2

  93,76

  Saldo

  22,9

  -0,4

  37,8


  Źródło: Centralnego Biura Statystycznego Izraela  W 2009 r. po raz pierwszy w okresie obejmującym ostatnie 10 lat Polska odnotowała dodatnie saldo w obrotach handlowych z Izraelem i zdołała je utrzymać w kolejnych latach.

  za: https://israel.trade.gov.pl/pl/izrael/wymiana-handlowa/524,co-kupic-a-co-sprzedac.html
 • @stanislav 21:28:13
  http://eastanalytics.com/pl/doradztwo-izrael/

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031